Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 24/04

PROTOKÓŁ  Nr 24/04
Z   POSIEDZENIA  KOMISJI  GOSPODARKI  I  FINANSÓW 
RADY  POWIATU  W  MOGILNIE
z  dnia   24  sierpnia  2004 r.


Posiedzenie  prowadził  Z – ca  Przewodniczącego  Komisji  Piotr  Pieszak.
W  posiedzeniu  wzięło  udział   5  członków  Komisji  obecnych  wg  listy  obecności ( załącznika  do  protokółu),  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  obrad.
Porządek  posiedzenia :
1.     Omówienie  i  opiniowanie  projektów  uchwał , sprawozdań  i  informacji  na  XXIV sesję  Rady  Powiatu.
2.     Sprawy  różne.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Komisja  proponowany  porządek  posiedzenia  przyjęła  jednogłośnie.

Ad. 1
Z –ca  przew. P. Pieszak  poprosił  o  przedstawienie  projektu  uchwały  Naczelnik  Wydzaiału  Geodezji,   Kartografii, Katastru  i  Gospodarki  Nieruchomościami  Aleksandrę  Kędzierską .
Naczelnik A. Kędzierska przedstawiła   projekt  uchwały, który   dotyczył zmiany  Uchwały  Nr XVII/106/04 Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia 27  lutego  2004 r. w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie  na  rzecz  Gminy  Mogilno  darowizny  nieruchomości  wchodzącej  w  skład  zasobu  nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego. Zmiana  dotyczyła  zmiany  numeracji i  powierzchni  działki.
Z –ca  przew. P.Pieszak    projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  5  członków  Komisji.
Z –ca  przew. P. Pieszak omówił  sprawozdanie  Samodzielnego Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie  za  I półrocze  2004r.  Komisja  stwierdziła ,  że  sytuacja  jest  trudna ,  choć  sprawozdanie  za  I półrocze  jest  do  przyjęcia. W  całym  kraju  obserwujemy   zmaganie  się  szpitali  z  długami,  bez  perspektyw  na  kolejny  rok.
Za  przyjęciem  sprawozdania  głosowało  5 członków  Komisji.
Z – ca przew. P. Pieszak   przedstawił  informacje  o  naborze  do  szkół  ponagimnazjalnych  Powiatu  Mogileńskiego. Przyjęto  233 uczniów , nabór  nieco  większy  niż  w  roku  ubiegłym , zatrudniono  23 nowych   nauczycieli.
Członek H. Przybysz  poinformował ,  że  Zarząd  wizytował  szkoły  przed  rozpoczęciem  nowego  roku. Wszyscy  członkowie  Zarządu  odnieśli  pozytywne   wrażenia,  bardzo  dużo  wykonano  remontów  w  każdej  szkole.Za  przyjęciem  informacji  głosowało  5  członków  Komisji. ]Z –ca  przew. P. Pieszak  zapytał  Komisję  czy  ma  pytania  do  projektów  uchwał  budżetowych,  kierując  się  tym  że  wszyscy  Członkowie  Komisji  zapoznali  się  i  głosowali  na  poprzednich  Komisjach  ?
Komisja  nie  zgłosiła  pytań  do  projektów  uchwał  budżetowych ,Z –ca   Przewodniczącego  poddał  pod  głosowanie  4 projekty  uchwał  budżetowych.
Za  przyjęciem  projektów  uchwał  budżetowych    głosowało  5  członków  Komisji.
Z –ca  przew. P. Pieszak   poinformował ,  że  zostaną  zmienione  dwie  uchwały  dotyczące  stypendiów  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego.
Zmiany  nastąpią  w  paragrafie   dotyczącym  publikacji, po  za  tym  inne  zapisy  pozostaną  bez  zmian.
Następnie  Z - ca Przewodniczącego poprosił  pełnomocnika   Starosty ds. Unii Europejskiej  referenta  Agatę  Białek  o  omówienie  projektu  uchwały  dotyczącej  „EQUEL”.
A. Białek przedstawiła  projekt  uchwał,  który  dotyczył  przystąpienia  Powiatu  Mogileńskiego  do  Inicjatywy Wspólnotowej  EQUAL.
Celem  Inicjatywy  Wspólnotowej  EQUAL, powiedziała  że  jest  promowanie  innowacyjnych  rozwiązań  prowadzących  do  zwalczania  wszelkich  form  dyskryminacji i  nierówności  związanych  z  rynkiem  pracy.
Za  projektem  uchwały  głosowało  5 członków  Komisji.

Ad. 2
Spraw  różnych  - brak.  
Na  tym  zakończono  i  zamknięto  posiedzenie  Komisji.

 

PROTOKÓŁ  Nr 24/04
Z   POSIEDZENIA  KOMISJI  GOSPODARKI  I  FINANSÓW 
RADY  POWIATU  W  MOGILNIE
z  dnia   24  sierpnia  2004 r.

 

Posiedzenie  prowadził  Z – ca  Przewodniczącego  Komisji  Piotr  Pieszak.
W posiedzeniu  wzięło  udział   5  członków  Komisji  obecnych  wg  listy  obecności ( załącznika  do  protokółu),  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  obrad.
Porządek  posiedzenia :
1.Omówienie  i  opiniowanie  projektów  uchwał , sprawozdań  i  informacji  na  XXIV sesję  Rady  Powiatu.
2.Sprawy  różne.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Komisja  proponowany  porządek  posiedzenia  przyjęła  jednogłośnie.

Ad. 1
Z –ca  przew. P. Pieszak  poprosił  o  przedstawienie  projektu  uchwały  Naczelnik  Wydzaiału  Geodezji,   Kartografii, Katastru  i  Gospodarki  Nieruchomościami  Aleksandrę  Kędzierską .
Naczelnik A. Kędzierska przedstawiła   projekt  uchwały, który   dotyczył zmiany  Uchwały  Nr XVII/106/04 Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia 27  lutego  2004 r. w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie  na  rzecz  Gminy  Mogilno  darowizny  nieruchomości  wchodzącej  w  skład  zasobu  nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego. Zmiana  dotyczyła  zmiany  numeracji i  powierzchni  działki.
Z –ca  przew. P.Pieszak    projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  5  członków  Komisji.
Z –ca  przew. P. Pieszak omówił  sprawozdanie  Samodzielnego Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie  za  I półrocze  2004r.  Komisja  stwierdziła ,  że  sytuacja  jest  trudna ,  choć  sprawozdanie  za  I półrocze  jest  do  przyjęcia. W  całym  kraju  obserwujemy   zmaganie  się  szpitali  z  długami,  bez  perspektyw  na  kolejny  rok.
Za  przyjęciem  sprawozdania  głosowało  5 członków  Komisji.
Z – ca przew. P. Pieszak   przedstawił  informacje  o  naborze  do  szkół  ponagimnazjalnych  Powiatu  Mogileńskiego. Przyjęto  233 uczniów , nabór  nieco  większy  niż  w  roku  ubiegłym , zatrudniono  23 nowych   nauczycieli.
Członek H. Przybysz  poinformował ,  że  Zarząd  wizytował  szkoły  przed  rozpoczęciem  nowego  roku. Wszyscy  członkowie  Zarządu  odnieśli  pozytywne   wrażenia,  bardzo  dużo  wykonano  remontów  w  każdej  szkole.Za  przyjęciem  informacji  głosowało  5  członków  Komisji. ]Z –ca  przew. P. Pieszak  zapytał  Komisję  czy  ma  pytania  do  projektów  uchwał  budżetowych,  kierując  się  tym  że  wszyscy  Członkowie  Komisji  zapoznali  się  i  głosowali  na  poprzednich  Komisjach  ?
Komisja  nie  zgłosiła  pytań  do  projektów  uchwał  budżetowych ,Z –ca   Przewodniczącego  poddał  pod  głosowanie  4 projekty  uchwał  budżetowych.
Za  przyjęciem  projektów  uchwał  budżetowych    głosowało  5  członków  Komisji.
Z –ca  przew. P. Pieszak   poinformował ,  że  zostaną  zmienione  dwie  uchwały  dotyczące  stypendiów  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego.
Zmiany  nastąpią  w  paragrafie   dotyczącym  publikacji, po  za  tym  inne  zapisy  pozostaną  bez  zmian.
Następnie  Z - ca Przewodniczącego poprosił  pełnomocnika   Starosty ds. Unii Europejskiej  referenta  Agatę  Białek  o  omówienie  projektu  uchwały  dotyczącej  „EQUEL”.
A. Białek przedstawiła  projekt  uchwał,  który  dotyczył  przystąpienia  Powiatu  Mogileńskiego  do  Inicjatywy Wspólnotowej  EQUAL.
Celem  Inicjatywy  Wspólnotowej  EQUAL, powiedziała  że  jest  promowanie  innowacyjnych  rozwiązań  prowadzących  do  zwalczania  wszelkich  form  dyskryminacji i  nierówności  związanych  z  rynkiem  pracy.
Za  projektem  uchwały  głosowało  5 członków  Komisji.

Ad. 2
Spraw  różnych  - brak.  
Na  tym  zakończono  i  zamknięto  posiedzenie  Komisji.

 

 

 

                                                                  Z – ca  Przewodniczącego Komisji

                                                                       mgr  Piotr  Pieszak 

 

Protokołowała :

M. Wilk

 

 

 

                                                                  Z – ca  Przewodniczącego Komisji

 mgr  Piotr  Pieszak 

 

Protokołowała :

M. Wilk

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2004-10-21 13:03:02
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2004-10-21 13:05:06
Ostatnia zmiana:2007-04-05 14:08:23
Ilość wyświetleń:860

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij