Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

137/12 z dnia 11.12.2012

 PROTOKÓŁ  Nr  137 /12
          Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
         odbytego  11 grudnia  2012r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta  Tomasz  Barczak.
Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.
Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3. Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie  projektu   uchwały  Zarządu  Powiatu   w  sprawie  zamówienia  publicznego na usługę : Zajęcia pozalekcyjne w ramach  Projektu pt. „Szkolnictwo  zawodowe podstawą  rozwoju Powiatu Mogileńskiego – IV”  realizowanego w ramach  Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności  i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
5. Przedstawienie  projektu   uchwały  Zarządu  Powiatu   w  sprawie  odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
6. Przedstawienie  projektu   uchwały  Zarządu  Powiatu   w  sprawie  powierzenia  obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
7. Przedstawienie  projektu   uchwały  Zarządu  Powiatu   w  sprawie  dokonania  zmian  w  planie  dochodów  i  wydatków  budżetu  Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
8. Zakończenie.
ad. 2
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  porządek  posiedzenia.
ad. 3
Zarząd   przyjął   jednogłośnie  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.
ad. 4
Przewodniczący  Zarządu  Starosta  Tomasz  Barczak  poprosił Naczelnika  Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej i Sportu  Andrzeja  Konieczkę  o przedstawienie  projektu   uchwały  Zarządu  Powiatu   w  sprawie zamówienia  publicznego na usługę : Zajęcia pozalekcyjne w ramach  Projektu pt. „Szkolnictwo  zawodowe podstawą  rozwoju Powiatu Mogileńskiego – IV”  realizowanego w ramach  Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności  i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Następnie Przewodniczący    poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.
Za głosowało  4  członków  Zarządu, przy 0  przeciwnych  i  0 wstrzymujących się.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 310/12.
ad. 5
Przewodniczący  Zarządu  Starosta  Tomasz  Barczak  powitał   zaproszonego  na  posiedzenie  Dyrektora  Samodzielnego Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej w Mogilnie  Pana  Jerzego  Krigera,  który postanowił  zrezygnować  z  funkcji  dyrektora  ze względów  zdrowotnych. W  związku  z  powyższym  Zarząd  Powiatu   podziękował Panu  Dyrektorowi  Jerzemu  Krigerowi  za  wieloletnią i bardzo dobrą współpracę a przede wszystkim   duże  zaangażowanie  w poprawę  powiatowej   służby  zdrowia.
Dyrektor  Jerzy  Kriger  powiedział, że zmuszony  był  podjąć  taką decyzję, ponieważ  siła wyższa, czyli  zdrowie   nie  pozwala  mu na wytężoną  pracę w stresie, następnie  podziękował Zarządowi  Powiatu  za  kilkuletnią,  nienaganną  współpracę   i  duże  wsparcie a także zrozumienie dla przedstawianych spraw.
Następnie Przewodniczący Zarządu  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, który  poddał  pod  głosowanie.
Za głosowało  4  członków  Zarządu, przy 0  przeciwnych  i  0 wstrzymujących się.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 311/12.
ad.6
Przewodniczący  Zarządu  Starosta  Tomasz  Barczak  następnie  zwrócił  się  z  pytaniem  do Pani  Barbary  Buzała  Z- cy  Dyrektora  Samodzielnego Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, czy  wyraża  zgodę  na   powierzenie  jej  obowiązków  Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie?
Z- ca Dyrektora  Barbara  Buzała  odpowiedziała, że  wyraża  zgodę, jednocześnie  dodając, że  Pan Dyrektor  Jerzy  Kriger  był  autorytetem  i  trudno  będzie  jemu  dorównać.
Zarząd Powiatu  zobligował  Panią  Dyrektor  do  przedstawienia  Zarządowi na  piśmie  najbliższych  planów  inwestycyjnych  w SPZOZ.
Następnie Przewodniczący Zarządu  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  powierzenia  obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, który  poddał  pod  głosowanie.
Za głosowało  4  członków  Zarządu, przy 0  przeciwnych  i  0 wstrzymujących się.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 312/12.
ad. 7
Skarbnik  Powiatu  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały Zarządu  Powiatu   w  sprawie  dokonania  zmian  w  planie  dochodów  i  wydatków  budżetu  Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
Następnie Przewodniczący    poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.
Za głosowało  4  członków  Zarządu, przy 0  przeciwnych  i  0 wstrzymujących się.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 313/12.
ad. 8
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu  Starosta  Tomasz  Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

           ZARZĄD:

1. Tomasz  Barczak …………………………………

2. Tadeusz  Szymański ..............................

3. Wiesław  Gałązka .................................

4. Robert   Musidłowski …………………………

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-02-13 10:27:14
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-02-13 10:28:06
Ostatnia zmiana:2013-02-13 10:28:33
Ilość wyświetleń:244

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij