Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

136/12 z dnia 07.12.2012

PROTOKÓŁ Nr 136/12
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 7 grudnia 2012r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wprowadzenia zmiany do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2020.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013 r.
6. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wprowadzenia zmiany do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2020. W związku z przyjętymi przez Zarząd Powiatu w Mogilnie zmianami do projektu budżetu na 2013 r dokonano zmiany załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2020. Zmiany dotyczyły ogólnych wielkości dochodów i wydatków. Ponadto w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2020 dokonano uszczegółowienia źródeł dochodów uzyskanych ze sprzedaży majątku w latach 2013-2014.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 308/12.

ad.5
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013 r.
Niniejszą uchwałą zarząd dokonał autopoprawki Projektu budżetu na 2013 r. ze względu na zmiany w planie dochodów i wydatków.  Dochody i wydatki zwiększono o kwotę 559.195,00 zł z następujących tytułów:
1. dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego. Środki przeznaczone są na zwiększenie wydatków przy realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2410 C Niestronno - Józefowo od km 0+006 do km 1+100 km o dł. 1,094 km. Dokonano przeniesienia również na dofinansowanie w/w zadania z wydatków bieżących.
2. Z tytułu projektu pn. „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego IV" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2, Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
3. Z tytułu dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia z Województwem Kujawsko -Pomorskim na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół dziennych liceów i techników.
4. Ponadto dokonano zmian w planach wydatków na 2013 r., tj. zmniejszenie w rozdziale 75020 i zwiększenie w rozdziale 75405 z przeznaczeniem na zakup paliwa do Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 309/12.

Ad.5
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    
       ZARZĄD:

1. Tomasz Barczak ........................................
2. Tadeusz Szymański ………………………..
3. Wiesław Gałązka  ……………………………
4. Robert Musidłowski ....................................

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-02-13 10:26:22
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-02-13 10:28:06
Ostatnia zmiana:2013-02-13 10:28:30
Ilość wyświetleń:170

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij