Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

134/12 z dnia 03.12.2012

PROTOKÓŁ Nr 134/12
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 3 grudnia 2012r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania komisji przetargowej celem przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego, na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Zamawiającego Powiatu Mogileńskiego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego (CPV 64.11.00.00-0).
6. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Starosta Mogileński Tomasz Barczak wyjaśnił, że nie udało sie osobiście wręczyć Dyrektorowi DPS Dariuszowi Chudzińskiemu uchwały w sprawie odwołania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach, ale została przesłana listem poleconym. W dniu dzisiejszym odwiedziliśmy Dom Pomocy Społecznej razem z Kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Przekazaliśmy kadrze, jakie nastały zmiany na stanowisku Dyrektora, zaznaczyliśmy jakie są nasze oczekiwania, wszystko po to by atmosfera niepewności się wyciszyła.  Od Pani Grabowskiej oczekuję również wyciszenia sytuacji, tego by pracownicy, czyli się bezpiecznie.

Zastępca Dyrektora DPS Siemionki Monika Grabowska podziękowała za wsparcie i wizytację w Domu Pomocy Społecznej. W dniu dzisiejszym również spotka sie z kadrą, aby osobiście przekazać, jakie nastały zmiany, aby sytuacja była jasna.
 
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki zauważył, brak dobrej woli ze strony Dyrektora Chudzińskiego, który pomimo ustaleń nie stawił się na posiedzenie Zarządu. Dobrze sie stało, że Zarząd w końcu zdecydował rozwiązać sytuację. Może rzeczywiście uda się uspokoić sytuacje w Domu, skonsolidować to.

Członek Zarządu Wiesław Gałązka poprosił Zastępcę Dyrektora o sprecyzowanie, na czym polegał problem, bo jako Zastępca musi Pani je znać i musi Pani mieć swój osobisty pogląd jak to pozmieniać. Czy Dyrektor żle postępował wobec pracowników?

Zastępca Dyrektora DPS Siemionki Monika Grabowska przeżywa bardzo to, co się dzieje. Kontrola, która odbyła sie u nas zakończyła prace protokołem i wnioskami, które skierowała do prokuratury. Zalecenia już zmienialiśmy w trakcie kontroli. Niestety podejście kontrolerów nie było do końca właściwe, potem wypadek z mieszkanką, niedomówienia. Pracownicy różnych rzeczy dowiadywali sie z mediów i to ukształtowało atmosferę w Domu. Kadra kierownicza była przesłuchiwana przez policję. W sprawie Dyrektora, to każdego jakby zapytać, miałby inne zdanie. Nigdy nie odczułam presji ze strony Dyrektora, też nie o wszystkich sytuacjach, sprawach byłam informowana. Dziś też dopiero dowiedziałam się, ze Starosta proponował Dyrektorowi inną pracę i że nie przyjął propozycji.

Członek Zarządu Wiesław Gałązka przypomniał wizyty w DPS w Siemionkach, jeszcze za czasów Dyrektora Połowińczaka, gdzie również wyjaśniano sprawy depozytów mieszkanek, prowadził to prawnik, bo mieszkanki są w jakiś sposób bardziej lub mniej ubezwłasnowolnione. Czy sprawy te prowadził prawnik z zewnątrz, czy wewnątrz były jakieś zarządzenia, procedury zabezpieczające interes prawny mieszkanek?

Zastępca Dyrektora DPS Siemionki Monika Grabowska wyjaśniła, że w tej sprawie są zarządzenia Dyrektora dotyczące gospodarowania depozytami mieszkanek, które zmieniano w trakcie kontroli aby nie było pomówień, ze ktoś działał na niekorzyść mieszkanek. Wprowadzone procedury obecnie ułatwiły nam gospodarkę. Na dzień dzisiejszy nie mamy prawnika.

Członek Zarządu Wiesław Gałązka wiemy jak wyglądają kontrole i takie sytuacje przeżywa się, wyobrażamy sobie, ze w Domu mogło zawrzeć.

Wicestarosta Tadeusz Szymański wyjaśnił, że kontrola była wtórnym działaniem zjawisk, które miały miejsce. Jaka sytuacja w DPS doprowadziła do kontroli, która tak była prowadzona jak Pani przedstawiła, kontrole są raczej pokojowo nastawione, ale trzeba powiedzieć, że niektórzy pracownicy też nie zachowują sie do końca w porządku.

Zastępca Dyrektora DPS Siemionki Monika Grabowska – kontrola wyjaśniła, że przesłano anonimy. Kontrole są po to by wskazały, co należy poprawić, aby działanie było właściwie. 

Wicestarosta Tadeusz Szymański czy Pani Dyrektor ma pomysły na to żeby pokazać, że będzie inaczej postępować z pracownikami, bo myślę że mieszkanki nie odczuły tej sytuacji? Jak widzi pani współpracę z PCPR? Jak wygląda obsługa prawna, wiem że była umowa o wolontariat, jak to wygląda?
 
Zastępca Dyrektora DPS Siemionki Monika Grabowska powiedziała, że mieszkanki też czują napiętą i nerwową atmosferę w Domu, sytuacja ta niestety weszła w nasze otoczenie i do naszych domów również. Na współpracę z Panią Kierownik PCPR nigdy nie narzekałam, oczywiście będziemy współpracować w wąskim zakresie. Oczekuję rady i pomocy, nie będę się bronić przed tym aby zadzwonić do Pani Kierownik. Odnośnie prawnika nie wiem jak to wygląda.

Wicestarosta Tadeusz Szymański zapytał czy Pani Dyrektor nie zna umowy? Chciałem dziś uzyskać odpowiedź, bo mam wątpliwości czy ta osoba powinna nadal doradzać w kwestiach prawnych.

Zastępca Dyrektora DPS Siemionki Monika Grabowska stwierdziła, że dla niej ważna jest sama obsługa prawna a nie osoba, ważne aby ktoś był.
Wicestarosta Tadeusz Szymański stwierdził, że pojawiły się opinie, że cześć pracowników jest bardzo blisko Dyrektora i jest druga grupa, która nie jest. Czy potrafi Pani zniwelować ten podział? Czy ludzie będą się Pani obawiali?

Zastępca Dyrektora DPS Siemionki Monika Grabowska wyjaśniła, że dla niej każdy pracownik jest równy i pracownicy nie będą się jej bali.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach. Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu zatrudnia i zwalnia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Także zgodnie z art. 112 ust.7 ustawy o pomocy społecznej Zarząd Powiatu zatrudnia kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej po zasięgnięciu opinii Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W związku z odwołaniem ze stanowiska dotychczasowego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach Pana Dariusza Chudzińskiego, pełnienie obowiązków zostało powierzone Pani Monice Grabowskiej, na czas określony - od dnia od 03.12.2012 r. do czasu wyłonienia w drodze konkursu Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach. W związku z powyższym zgodnie z art. 11 - 15 ustawy o pracownikach samorządowych wszczęta zostanie procedura naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach, w celu wyłonienia najlepszego kandydata na w/w stanowisko.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 304/12.

ad.5
Stefan Łukomski Sekretarz przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania komisji przetargowej celem przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego, na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Zamawiającego Powiatu Mogileńskiego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego (CPV 64.11.00.00-0). Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. W związku z powyższym wszczyna się postępowanie w sprawie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedoreczonych na rzecz Zamawiającego Powiatu Mogileńskiego. Powołuje się Komisję Przetargową w składzie: Karol Olejnik –Przewodniczący, Włodzimierz Jopek – Członek, Joanna Caspari - Filipiak – Sekretarz. Zadaniem Komisji przetargowej jest prowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w szczególności ocena spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu podjętym w w/w trybie. Regulamin Pracy Komisji stanowi Załącznik do uchwały.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 305/12.

Ad.6
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    
       ZARZĄD:
1. Tomasz Barczak ........................................
2. Tadeusz Szymański ………………………..
3. Wiesław Gałązka  ……………………………
4. Robert Musidłowski ....................................

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-02-13 10:23:47
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-02-13 10:24:05
Ostatnia zmiana:2013-02-13 10:24:49
Ilość wyświetleń:917

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij