Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

132/12 z dnia 29.11.2012

 

PROTOKÓŁ Nr 132/12
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 29 listopada 2012r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie odwołania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.
5. Przedstawienie poprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - IV” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Przedstawienie poprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
7. Przedstawienie poprawek do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w 2013r poprzez przystąpienie do realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi nr 2410C Niestronno –Józefowo od km 0+006 do km 1+100 o dł.1,094 km”.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie odwołania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach. Uchwałą odwołuje się Pana Dariusza Chudzińskiego z pełnionego stanowiska Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach i rozwiązuje się stosunek pracy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia tj. z dniem 28.02.2013 r. Przyczyną wypowiedzenia jest negatywna ocena kierowania przez pana Dariusza Chudzińskiego Domem Pomocy Społecznej w Siemionkach zawarta w protokole z kontroli tej jednostki przeprowadzonej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Kontrola dotyczyła wydatków na działalność Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach, przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, dysponowania środkami zgromadzonymi przez mieszkanki na ich kontach depozytowych oraz organizacji i funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.
Zarząd Powiatu podziela ocenę zawartą w wymienionym protokole i w związku z tym nie widzi możliwości pozostawienia kierowania Domem Pomocy Społecznej Panu Dariuszowi Chudzińskiemu.
Zarząd 3 glosami za i przy  1 wstrzymującym przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 302/12.

ad.5
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła poprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - IV” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyjaśniła, że należy zabezpieczyć większą kwotę, jako wkład własny na powyższe zadanie. W związku z tym ulegną zmianie również projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r. oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.
Zarząd postanowił skierować poprawioną uchwałę pod obrady Rady.

ad.6
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła poprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
Zarząd postanowił skierować poprawioną uchwałę pod obrady Rady.

ad.7
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła poprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.
Zarząd postanowił skierować poprawioną uchwałę pod obrady Rady.

ad.8
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w 2013r poprzez przystąpienie do realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi nr 2410C Niestronno –Józefowo od km 0+006 do km 1+100 o dł.1,094 km”.
Zarząd postanowił skierować uchwałę pod obrady Komisji i Rady.

Ad.9
Starosta Mogileński Tomasz Barczak wyjaśnił, że na posiedzenie zaproszony został Dyrektor DPS Siemionki wraz z swoim zastępcą, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Dyrektor nie przybył na spotkanie a jedynie został dostarczony jego wniosek o urlop na żądanie. W związku z tym, uchwałę w sprawie odwołania Dyrektora DPS w Siemionkach należy dostarczyć Panu Dariuszowi Chudzińskiemu pocztą. Na stanowisko Dyrektora ma zostać powołana Pani Monika Grabowską, która jest w chwili obecnej Zastępcą Dyrektora. Przed Panią Grabowska stoi wielkie wyzwanie, jakim jest uspokojenie nerwowej atmosfery w DPS.

Zastępca Dyrektora DPS Monika Grabowska wyjaśniła, że atmosfera w Domu jest ciężka, wszyscy już są nią zmęczeni, ale z pewnością podoła zadaniom, jakie przed nią stoją. Głównym celem funkcjonowania Domu jest opieka nad niepełnosprawnymi i chorymi psychicznie paniami i w Domu potrzebny jest spokój, ponieważ cała sytuacja również odbija się na naszych pensjonariuszkach.  Od dwóch miesięcy przygotowujemy dokumenty, wyjaśnienia.

Wicestarosta Tadeusz Szymański zapytał, kiedy sprawa w prokuraturze się zakończy? Czy coś wiadomo?

Zastępca Dyrektora DPS Monika Grabowska poinformowała, że nie wie tego, że wielu pracowników było wzywanych w celu złożenia zeznań ona sama jeszcze nie, to jest też przyczyną nerwowej atmosfery.
Zarząd Powiatu w Mogilnie zwrócił się z wnioskiem o zmianę porządku obrad i wprowadzenie na XXXII posiedzenie sesji Rady Powiatu w Mogilnie w dniu 30 listopada 2012r. projektu uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w 2013r poprzez przystąpienie do realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi nr 2410C Niestronno –Józefowo od km 0+006 do km 1+100 o dł.1,094 km”
Ad.10
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    
       ZARZĄD:

1. Tomasz Barczak ........................................
2. Tadeusz Szymański ………………………..
3. Wiesław Gałązka  ……………………………
4. Robert Musidłowski ....................................

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-02-13 10:21:43
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-02-13 10:24:05
Ostatnia zmiana:2013-02-13 10:24:58
Ilość wyświetleń:361

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij