Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

130/12 z dnia 14.11.2012

PROTOKÓŁ Nr 130/12
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 14 listopada 2012r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013 rok.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie maszyn i urządzeń wycofanych z eksploatacji w Zespole Szkół w Strzelnie oraz upoważnienia Dyrektora do przeprowadzenia postępowania w zakresie ich sprzedaży.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody przez Powiat Mogileński na wykonanie inwestycji przez Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oddanej Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mogilnie w trwały zarząd.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

 

ad.4
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013 rok. Zarząd Powiatu Mogileńskiego wypełniając obowiązek zapisany w art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przygotował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2013 wraz z częścią opisową i materiałami informacyjnymi. Podstawę prawną do przyjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zgodnie z którym zarząd jednostki sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnianiem i materiałami informacyjnymi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w celu zaopiniowania oraz Radzie Powiatu w Mogilnie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt budżetu ma następujące parametry:
dochody w kwocie 58.578.698,00 zł, wydatki w  kwocie 63.542.498,00 zł, deficyt w wysokości 4.963.800,00 zł zostanie pokryty przychodami  pochodzącymi z:  nadwyżki budżetowej   z   lat   ubiegłych   w  kwocie  812.053,00  zł.,  wolnych  środków  687.947,00  zł, kredytem bankowym w wysokości 2.973.800,00 zł, pożyczką ze  środków Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 490.000,00 zł.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 296/12.

Ad.5
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Ośwaity, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie maszyn i urządzeń wycofanych z eksploatacji w Zespole Szkół w Strzelnie oraz upoważnienia Dyrektora do przeprowadzenia postępowania w zakresie ich sprzedaży Dyrektor Zespołu Szkół w Strzelnie dnia 13 listopada 2012r. zwrócił się do Zarządu Powiatu z  prośbą o wydanie decyzji w sprawie wycofanych z eksploatacji środków trwałych, maszyn i urządzeń , które ze względu na stan techniczny nie będą wykorzystywane do zajęć z młodzieżą a z uzyskanych ze sprzedaży środków zostaną zakupione nowe maszyny czy urządzeni niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 297/12.

Ad.6
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody przez Powiat Mogileński na wykonanie inwestycji przez Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oddanej Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mogilnie w trwały zarząd. Z wnioskiem z dnia 07.11.2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie wystąpił o wyrażenie zgody na budowę przyłącza gazowego na działce położonej w Mogilnie oraz na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej z układem pomiarowym i wewnętrznej instalacji gazowej grzewczej w budynkach PUP w Mogilnie. Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, póz. 651 z póź.zm.) jednostka organizacyjna ma prawo korzystać z nieruchomości oddanych w trwały zarząd, w szczególności ma prawo do zabudowy, rozbudowy, odbudowy, nadbudowy, przebudowy i remontu obiektu budowlanego na nieruchomości oddanej w trwały zarząd, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, za zgodą organu nadzorującego.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 298/12.

Ad.6
Wicestarosta Tadeusz Szymański poinformował, że Fundacja Powiatu Mogileńskiego zmieni statut w ciągu dwóch lat, ponieważ planuje aby to nasza jednostka prowadziła ujeżdżalnię koni w Bielicach.

Ad.7
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    
       ZARZĄD:

1. Tomasz Barczak ........................................
2. Tadeusz Szymański ………………………..
3. Wiesław Gałązka  ……………………………
4. Robert Musidłowski ....................................

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-02-13 10:19:12
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-02-13 10:21:03
Ostatnia zmiana:2013-02-13 10:21:07
Ilość wyświetleń:252

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij