Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

119/12 z dnia 12.09.2012

 PROTOKÓŁ Nr 119/12
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 12 września  2012r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie
5. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
6. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.
7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w 2013 r poprzez przystąpienie do realizacji zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2350C Radunek- Niestronno- Dąbrowa ul. Szkolna w m. Dąbrowa od km 20+777 do km 21+400 o dług. 0,623 km”.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej.
9. Przedstawienie raportu o stanie środowiska Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowo - ekonomiczne SPZOZ w Mogilnie za II kwartały 2012r.
11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2012r.
12. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Andrzej Konieczka Naczelnik wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż fabrycznie nowej tokarki numerycznej w ramach pierwszego wyposażenia Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół w Strzelnie. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż fabrycznie nowej tokarki numerycznej w ramach pierwszego wyposażenia Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół w Strzelnie wybrano ofertę DEMATEC POLSKA SPÓŁKA z o.o. Kraków. Wskazany Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punktów wynikającą z kryteriów przyjętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 276/12.


Ad.5
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

Ad.6
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

Ad.7
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w 2013 r poprzez przystąpienie do realizacji zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2350C Radunek- Niestronno- Dąbrowa ul. Szkolna w m. Dąbrowa od km 20+777 do km 21+400 o dług. 0,623 km”. Podjęcie niniejszej uchwały związane jest z możliwością ubiegania się o dofinansowanie zadania „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2350C Radunek- Niestronno- Dąbrowa ul. Szkolna w m. Dąbrowa od km 20+777 do km 21+400 o dług. 0,623 km” w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój ”.  Nie mniej konieczne jest potwierdzenie zagwarantowania środków własnych na realizację zadania.  Na realizację zadania inwestycyjnego Rada Powiatu zagwarantuje w budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2013 r. środki finansowe stanowiące udział własny 70%  w wartości  980.000,00 zł.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

Ad.8
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej. W uchwale Nr XXII/127/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia  27 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej § 3 otrzymuje brzmienie:  „Spłata pożyczki nastąpi w latach 2013- 2017”. Zmiana uchwały następuje w związku ze zmianą okresów płatniczych tj. z miesięcznych na kwartalne. Pożyczka jest zaciągnięta ze względu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

Ad.9
Zarząd zapoznał się z raportem o stanie środowiska Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

Ad.10
Dyrektor SPZOZ Barbara Buzała przedstawiła sprawozdanie finansowo - ekonomiczne SPZOZ w Mogilnie za II kwartały 2012r. Poinformowała dodatkowo Zarząd o stanie prowadzonych prac remontowych. Dodała, że w Mogilnie dokończenie remontu i przeniesienie przychodni nr 2 to kwestia dwóch tygodni, do końca miesiąca września. Rehabilitacja rusza od 1 października br. Ponadto jeden z wykonawców zerwał umowę w związku, z czym prace dotyczące wykonania elewacji i docieplenia budynku w Strzelnie się opóźnią. Zarząd po informacji o nie wykonaniu docieplenia przychodni, pozwolił na dokończenie inwestycji przez innego wykonawcę.
Zarząd postanowił przekazać powyższe sprawozdanie finansowo - ekonomiczne pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

 


Ad.11
Starosta Tomasz Barczak przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2012r.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady Powiatu.


ad.12
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    
       ZARZĄD:

1. Tomasz Barczak ........................................
2. Tadeusz Szymański ………………………..
3. Wiesław Gałązka  ……………………………
4. Robert Musidłowski ....................................

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-02-13 10:16:15
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-02-13 10:21:03
Ostatnia zmiana:2013-02-13 10:21:03
Ilość wyświetleń:346

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij