Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

129/12 z dnia 07.11.2012

 PROTOKÓŁ Nr 129/12
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 7 listopada 2012r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia   Dyrektora Zespołu Szkół im.  Powstańców Wielkopolskich w Bielicach do wydzierżawienia namiotowej ujeżdżalni koni w Bielicach.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie odroczenia terminu spłaty należności Powiatu Mogileńskiego
6. Przedstawienie projektu budżetu powiatu na rok 2013.
7. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im.  Powstańców Wielkopolskich w Bielicach do wydzierżawienia namiotowej ujeżdżalni koni w Bielicach. Z wnioskiem o upoważnienie do wydzierżawienia namiotowej ujeżdżalni koni w Bielicach wystąpił Dyrektor Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach na podstawie umowy zawartej w dniu 31 maja 2011r. pomiędzy Fundacją Powiatu Mogileńskiego a Powiatem Mogileńskim. Fundacja wyraziła zgodę na wydzierżawienie namiotowej ujeżdżalni koni mieszczącej się w Bielicach na okres do 2 lat.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 294/12.

ad.5
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie odroczenia terminu spłaty należności Powiatu Mogileńskiego. Wnioskiem z dnia 05.11.2012 r. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie zwrócił się z prośbą o odroczenie terminu spłaty pięciu rat pożyczki. Zarząd wyraził zgodę na odroczenie terminu spłaty pięciu rat pożyczki przypadającej na dzień 10 listopada 2012 r, nadzień 10 maja 2013 r. w łącznej kwocie 75.000,00 zł. Cztery z wymienionych rat były już wcześniej odraczane. Uzasadnieniem w/w wniosku jest niewystarczające zabezpieczenie finansowe jakim dysponuje SPZOZ Mogilno. Uzyskane środki finansowe okazały się niewystarczające na pokrycie bieżącej działalności i pokrycie zobowiązań wymagalnych jednostki. Z otrzymanych środków opłacono w pierwszej kolejności wynagrodzenia, składki ZUS oraz nakazy zapłaty i zawarte ugody z wierzycielami, pozostałą kwotę przeznaczono na zapłacenie wymagalnych zobowiązań za leki, sprzęt medyczny, wyżywienie pacjentów tj. te zobowiązania które warunkują funkcjonowanie jednostki zapewniając życie i zdrowie pacjentów. Wynik finansowy za okres od początku roku do dnia 31.09.2012 r. wynosi minus 1.309.519,79 zł.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 295/12.

Ad.6
Przedstawienie projektu budżetu powiatu na rok 2013.

Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła wstępny projekt budżetu powiatu na rok 2013. Wyjaśniła, że na jednym z kolejnych posiedzeń projekt musi zostać zatwierdzony stosowną uchwałą, po czym należy przekazać go Radnym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w celu zaopiniowania.  W projekcie budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013 rok podstawowe parametry przedstawiają się następująco: Dochody 58.578.698,00 zł, Wydatki 63.542.498,00 zł, Deficyt 4.963.800,00 zł. Który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wolnymi środkami, kredytem bankowym, pożyczką ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Zarząd szczegółowo przeanalizował powyższy projekt budżetu na 2013r.
Skarbnik Karina Kostyra zwróciła uwagę, na pewną relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych gdzie wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o wolne środki nadwyżkę z lat ubiegłych. W projekcie budżetu na 2013r. wydatki bieżące minus dochody bieżące wyniosły -432.110 i gdyby nie nadwyżka budżetu to relacja ta nie byłaby zachowana.

Ad.7
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    
       ZARZĄD:

1. Tomasz Barczak ........................................
2. Tadeusz Szymański ………………………..
3. Wiesław Gałązka  ……………………………
4. Robert Musidłowski ....................................

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-02-13 09:45:31
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-02-13 09:45:57
Ostatnia zmiana:2013-02-13 10:15:50
Ilość wyświetleń:186

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij