Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

127/13 z dnia 31.10.2012

PROTOKÓŁ Nr 127/12
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 31 października 2012r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia woli przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
5. Przedstawienie wstępnych założeń do projektu budżetu powiatu na rok 2013.
6. Spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych SPZOZ w Mogilnie.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia woli przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W obecnym stanie prawnym przekształcenie SPZOZ w Mogilnie w spółkę z o.o. pozwala na zmianę formy prawnej bez konieczności uprzedniej likwidacji zakładu. Forma spółki bardziej sprzyja efektywnemu zarządzaniu, otwiera nowe możliwości uzyskiwania przychodów, racjonalizuje gospodarowanie środkami finansowymi i przekazanym majątkiem. Spółka, która powstanie w wyniku przekształcenia będzie następcą prawnym SPZOZ, wstępując w jego prawa i obowiązki. Nieprzeprowadzenie procesu przekształcenia, biorąc pod uwagę dane z lat poprzednich oraz pogarszającą się sytuację ekonomiczno- zobowiązaniową SPZOZ, pozwala przypuszczać, że zobowiązania SPZOZ będą systematycznie rosły, co z kolei doprowadzi do konieczności pokrywania przez Powiat ujemnego wyniku finansowego już w 2013 roku, a w konsekwencji przejęcia przez Powiat zobowiązań SPZOZ, czy nawet jego likwidacji. Mając na uwadze uregulowania zawarte w ustawie, za uzasadnione należy uznać dalszą kontynuację działań mających na celu uzyskanie środków w celu zmniejszenia potencjalnych zobowiązań finansowych Powiatu, poprzez przekształcenie SPZOZ w spółkę prawa handlowego. Biorąc pod uwagę wynik sprawozdania finansowego SPZOZ za 2011 rok oraz wnioski z bieżącego monitoringu sytuacji finansowej jednostki Zarząd przedstawi Radzie Powiatu powyższy projekt uchwały o wyrażeniu woli przekształcenia SPZOZ w trybie i na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej.
Zarząd postanowił skierować uchwałę pod obrady Komisji i Rady.


ad.5
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła wstępne założenia do projektu budżetu powiatu na rok 2013, które stanowią załącznik do protokołu. Zgodnie z uchwała Rady Powiatu dotyczącą trybu pracy nad budżetem przedstawiła zbiorcze zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów na 2013r. Powyższe dane stanowią wstępne wielkości dochodów i wydatków złożonych na podstawie planów jednostek organizacyjnych. Zarząd dokonał kontroli wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych pod kątem ich zgodności z Uchwała Rady Powiatu.

ad.6
Spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych SPZOZ w Mogilnie.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – spotkaliśmy sie, aby powiedzieć, na jakim etapie jesteśmy w tej chwili, co zamierzamy robić jako Zarząd Powiatu. Po ostatnich artykułach w prasie, należało się spotkać, aby nie krążyły mity, pozwoliłem Państwa zaprosić, abyście dowiedzieli się od nas a nie z gazet. W szpitalu się inwestuje, nie ma mowy o likwidacji. Po restrukturyzacji, która została zrobiona i też w tym roku, kosztowało to budżet SPZOZ pewne pieniądze, dlatego mamy też większą stratę. Trzeba było ludziom odprawy wypłacić, ale po tym, co mówią nam dyrektorzy i co mówią przepisy, to osoby, które pracują w SPZOZ nie mają się, czego obawiać, bo obsada jest minimalna i więcej redukować nie możemy. Do restrukturyzacji najbardziej mobilizuje nas to, że uciekają nam pacjenci z POZ. A jak wszyscy wiemy POZ przynosi nam największe zyski. Jeśli nie będziemy szanować pacjenta w POZ-tach to niestety, źle skończymy. Do tej pory stałem na stanowisku, że sami poradzimy sobie w strukturach SPZOZ, jako Powiat. Teraz patrząc na kontrakt  i koszty, które ciągle rosną uważam, że musimy zmienić formę działalności SPZOZ. Od dziś każdy musi mieć świadomość, że to jest jego warsztat pracy a pacjenta trzeba szanować począwszy od wizyty w rejestracji. Należy zmienić sposób rejestracji, umawiać. Pacjent też ma określony czas i on jest dla nas najważniejszy. Chcemy utworzyć spółkę, zmieni się sposób zarządzania. Chcemy uzdrowić kierowanie, zarządzanie i zakupy w taki właśnie sposób.

Violetta Kwiatkowska z NSZZ Solidarność w SPZOZ Mogilno - Starosta zwraca sie do personelu. Czy to nasza wina? Czy kadra lekarska nie jest winna?

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – spotkamy się też z kadra lekarską. Teraz odbywa się pierwsze spotkanie ze związkami zawodowymi. Ja nie mówię, kto jest winny, ale jeśli się zrestrukturyzuje i przekształci w spółkę, to mam nadzieję, że będziemy mieli więcej pacjentów. Nie liczymy na wielkie kontrakty, bo są już podpisane na kilka lat. Chcemy, aby to dobrze działało. Po restrukturyzacji mieliśmy zarobić 1200tys., ale czynniki od nas niezależne; czyli koszty stałe, wzrost cen leków o 20% uniemożliwia nam osiągnąć zamierzony cel. Z Panią Dyrektor myślimy jak to zrobić, bezboleśnie, aby przyniosło to efekt na przyszłość. Rzeczywiście rozmawialiśmy z „Nowym Szpitalem”. Mówią nam, że rewelacyjne nie jest, ale że wykazaliśmy i tak mały dług w tym roku, to jedyna nadzieja, po tym, co zrobiliśmy. Dobry kontrakt, mały dług i dlatego interesują się naszym szpitalem. Ludzie mówią, że nie tylko „Nowy Szpital”, rozmawiałem z pielęgniarkami z Inowrocławia i mówią, że też trzeba ciężko pracować. Jeśli SPZOZ wygeneruje ujemy wynik finansowy to pod koniec marca samorząd musi pokryć dług, albo przekształcić w spółkę, ustawa mówi o tym i jest rygorystyczna, dlatego lepiej wcześniej pomyśleć o tym niż w marcu. Pensje płacimy pracownikom, ale trzeba robić wszystko, aby pacjent nam nie uciekał. W NZOZ pacjent jest umówiony na godzinę i czeka ewentualnie kilka minut a u nas kilka godzin, telefony są nieodbierane przez rejestrację. Zainwestowaliśmy środki z  UE i teraz jest dylemat, czy przekształcając musimy je oddać. Teraz nie wiemy w związku z tym czy dalej inwestować, bo po co jeśli będziemy musieli zainwestowane środki oddawać.  Prosiłbym o uspokojenie kadry. Myślimy o wyjściu na zewnątrz z usługami typu sprzątanie.

Violetta Kwiatkowska z NSZZ Solidarność w SPZOZ Mogilno – tak jest ludzie słuchają plotek.

Wicestarosta Tadeusz Szymański – jesteśmy zmuszeni ogłosić konkurs na dyrektora, czy będzie spółka i prezes, czy nie będzie spółki, ustawa zobowiązuje nas do ogłoszenia konkursu na dyrektora i będzie komisja konkursowa, Państwo jako pracownicy i Dyrekcja w niej mają swoich przedstawicieli. Także związki zawodowe i organ założycielski. Każdy zgłosić się może na konkurs. Komisja orzeknie czy jego program, wizja, propozycje są dobre dla SPZOZ w Mogilnie. Potrzebna jest samodyscyplina, bo przyjdzie nowa osoba i będzie próbował pewne rzeczy naprawić. Państwo też wiecie o tym i co trzeba naprawić, przyjdzie ktoś i zrobi pewne rzeczy. Na to musimy być przygotowani. Nam by zależało abyście Państwo sami w pewien sposób zobaczyli, ze to wasze źródło pracy, dochodów, narzekacie że mało, każdy narzeka że ma mało, że dużo pracy. Żeby to wszystko sie kręciło musimy robić po gospodarsku i przede wszystkim potraktować, jako swoje a nie, że to SPZOZ. To nasze, jako powiatu. Z troską na to patrzymy, Pan Starosta też upoważnił mnie do pewnych prac związanych z nadzorem remontów. Jestem w to zaangażowany i wiem ile to kosztuje nerwów i pracy i szarpaniny, to nie wychodzi, tu czegoś braku, tu brakuje pieniędzy, tam coś ktoś sknocił. Musimy na to patrzeć jak na swoje, jesteśmy wszyscy właścicielami i póki co chleb z tego jest i pieniądze. Nie bójcie się ludzi, którzy chcą zrobić porządek, ale wspierajcie, bo to jest z korzyścią dla nas. Też byśmy sobie życzyli, aby większy kontrakt był bo to i większe pieniądze. Rzeczy, które robimy świadczą o tym, że Powiat nie ma zamiaru pozbywać się służby zdrowia i dba o nią, chociażby przychodnia w Strzelnie, rehabilitacja w Mogilnie, są określone wydatki często z budżetu powiatu, z naszych pieniędzy, z naszych dochodów. Staramy się abyście mieli komfort pracy, ale też oczekujemy zaangażowania. Prosimy abyście traktowali to miejsce niemalże, jako święte, dla nas, dla wszystkich, dla pacjentów,

Członek Zarządu Wiesław Gałązka poparł słowa Starostów i zaapelował o pewne proste rzeczy. To, że jest bieda i są wymagania, niedociągnięcia, kłopoty finansowe to wszyscy o tym wiemy, bo żyjemy w realnym świecie. To nie tylko sprawa naszego Powiatu, bo w innych jednostkach służby zdrowia jest jeszcze gorzej. Ludzie gdzieś tam w innych placówkach są obciążeni jeszcze większą ilością pracy, ile łóżek musi obsłużyć jedna osoba, to dramatyczne sytuacje i zdajemy sobie z tego sprawę. Chciałbym apelować abyśmy tych pacjentów przy sobie trzymali, potrafili im pomimo tej mizerii, dużo ciepła, kultury, grzeczności, troski, zainteresowani, pokierowania czy grzecznej odpowiedzi i wskazówki, bo to dotyka ludzi chorych, którzy czasem są sfrustrowani, niezadowoleni. Sam odwiedzam lekarzy i czekam w kolejkach i słucham, nie zawsze jest dobrze. To potwierdza regułę, która się pojawiła w zderzeniu z POZ niepublicznymi gdzie próbują za wszelką cenę tych różnych chwytów marketingowych a przecież najważniejszym marketingiem jest właśnie obsługa pacjenta, dbanie o jego czas. Może nie dotyczy to osób które mają dużo czasu ale osób które ciężko pracują nie biorąc zwolnień i boją się o swoje stanowiska pracy, są sfrustrowani pomimo swojego złego samopoczucia i chcieliby precyzyjniej informacji.

Roman Jankowski z Związku Zawodowego Pracowników Administracyjno – Technicznych w SPZOZ Mogilno  – to, żeby dbać o pacjentów to my wszyscy wiemy i dbamy, ale jest też druga strona tego medalu, czyli sami pacjenci czasem i trzeba mieć anielską cierpliwość. Przykład z ostatniego dnia, kiedy pacjent urywa grzejnik, bo nie jego. Zdemontowaliśmy grzejnik, urwano uchwyty grzejnika i takich sytuacji jest mnoga liczba. Trzeba mocno się zaciąć w sobie, aby brzydko mu nie powiedzieć.  Jest pacjent który jest jednocześnie wandalem, do tego cały teren wokół szpitala, Wicestarosta niejednokrotnie mówił, że tu i tam bałagan, nie zawsze spowodowany budową. Ludzie traktują to jako niczyje, robią co się podoba. Jestem tam 24 h/d, bo mieszkam przy szpitalu i nie jestem w stanie upilnować i zaradzić. Straż Miejska, policja to co mogą, to robią.

Starosta Tomasz Barczak zapytał co z grzejnikiem?

Roman Jankowski z Związku Zawodowego Pracowników Administracyjno – Technicznych w SPZOZ Mogilno  – zdemontowaliśmy, naprawiliśmy uchwyty i myślę aby na pozostałych grzejnikach w przychodni zwłaszcza na korytarzach, uchwyty mocniejsze, bo ludzie nie szanują. Mówicie państwo o przedziale czasowym, to prawda. W opuszczonej kotłowni, staraliśmy się ją zabezpieczyć, ale wykuto okno, znowu sobie jacyś bezdomni. To samo w szpitalu, to co ginie w toaletach to przeraża. My dbamy jak o swoje, my tam pracujemy, my chcemy pracować. Jak zachować zimną krew  kiedy ktoś dewastuje. Zrobiliśmy strefę ruchu aby umożliwić dojazd do szpitala i przychodni, tak parkują samochody jak tylko chcą, blokują dojazd. A co jeśli będzie pożar?

Członek Zarządu Wiesław Gałązka stwierdził, że jeśli ludzie będą upominani z czasem się nauczą, osiągnie Pan sukces, choć trochę poświęcenia trzeba.

Roman Jankowski z Związku Zawodowego Pracowników Administracyjno – Technicznych w SPZOZ Mogilno  – chciałem zapytać Starostę, który mówił aby uspokoić pracowników, czy te osoby które są zatrudnione będą na pewno pracowały? Sytuacja taka nie do końca uspokoi, bo jak Wicestarosta mówił, że za chwilę zostanie ogłoszony konkurs na dyrektora.


Wicestarosta Tadeusz Szymański – chciałem tylko powiedzieć, że o Dyrektorze będziemy decydowali wspólnie, powołując komisje konkursową.
 

Violetta Kwiatkowska z NSZZ Solidarność w SPZOZ Mogilno – nasza załoga, jeśli chodzi o średni personel medyczny naprawdę jest przygotowana na wszystkie zmiany, jest otwarta na wszelkiego rodzaju propozycje, ale wiadomo, że jednostki, nie zawsze wszytko akceptują. Tak naprawdę zależy załodze, aby właśnie pracować. Problemem będą finanse, bo każdemu z portfela zaczyna uciekać, wszystkim brakuje. Jesteśmy przygotowani na zmiany i to co Starosta mówił, troszeczkę zmian organizacyjnych aby pacjent nie kursował. Jestem na takim oddziale, ze wiem, co to znaczy, że pacjent musi iść po skierowanie do POZ, potem przychodzi do poradni chirurgicznej i za chwilę jednak nie bo musi trafić na chirurgię a tam lekarz operuje i nie ma pielęgniarki on też musi pewien okres czasu, więc frustracja jest rzeczywiście ale to nie jest tak, ze my nie staramy się. Jak wytłumaczyć kłopoty z finansami, gdy uciekają podwyżki. My możemy tłumaczyć a każdy człowiek sobie to interpretuje a jeśli chodzi o pracę i współpracę jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju zmiany, tylko trzeba kogoś, kto to skoordynuje.

Roman Jankowski z Związku Zawodowego Pracowników Administracyjno – Technicznych w SPZOZ Mogilno  –na tle rynku pracy mówię o sobie o średnim personelu, wszyscy chcą pracować, bo gdzie w naszym miasteczku znajdziemy pracę. Chcemy uczciwie pracować i wydaje mi się, ze każdy chce pracować, nie ma tak, że ktoś siedzi, każdy szanuje pracę i pacjentów.


Zbigniew Trzostek Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Służby Zdrowia – jeśli jesteśmy w punkcie przy dbaniu o pacjenta to zgadzam sie z koleżanką, że pacjent nie powinien być ciągle gdzieś odsyłany. Zgadzam sie o rejestracji, że powinna miło przyjmować pacjentów, dołożyłbym jeszcze tylko, aby przeprowadzić rozmowę z lekarzami, bo jeśli miło się pacjentów zarejestruje to nie zawsze miło lekarz go przyjmie. Mam tego dowody, niektórzy lekarze mają trudności z wypisaniem recepty. Jeśli chodzi o sprawę przecieków i domysłów to wydaje mi się, że jest za mało informacji. Mało informacji dociera do związków, bo przedstawiciele ich są w stanie reagować szybciej. Jak wdrażaliśmy program restrukturyzacji mówiliśmy, że związki, co jakiś czas będą informowane, na jakim etapie jest restrukturyzacja, co się będzie działo. Nie koniecznie ze Starostami, ale na terenie zakładu, krótka informacja. Ludzie zastanawiają się, co będzie jak na konkurs zgłosi sie tylko jedna osoba. To rola związków, aby reagowały na takie sytuacje. Musimy coś na ten temat wiedzieć.


Starosta Tomasz Barczak – my też dowiadujemy się, jako ostatni. Pani Dyrektor szybciej od nas wie.


Roman Jankowski z Związku Zawodowego Pracowników Administracyjno – Technicznych w SPZOZ Mogilno    – przenosiliśmy sprzęt ze starej przychodni do nowej, to słyszałem ludzi jak powiedzieli, że wszystko nam likwidują nawet przychodni już nie ma. Zwróciłem uwagę, że nie likwidujemy ale przenosimy.


Zbigniew Trzosek z Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Służby Zdrowia w SPZOZ Mogilno – w jaki sposób uzdrowi sytuację finansową spółka, wiem że będzie Prezes, Rada Nadzorcza. To ludzie, którzy będą brali potężne pieniądze. Dlaczego przy tamtych spotkaniach był robiony rachunek ekonomiczny i audytorzy byli przeciwni spółce. Skąd od razu wyszło, że jednak spółka. Były rozmowy kiedyś, że w naszym przypadku nie trzeba tworzyć spółki.


Starosta Tomasz Barczak – ustawa o lecznictwie mówi, że spółka musi być, jeśli wynik finansowy jest ujemny. Liczymy na to, że współczynnik nie przekroczy powyżej 0,5 wskaźnika i nie będziemy przejmować długu. My teraz siedzimy nad budżetem, w którym wprowadzono nową zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących. W Powiecie nie mamy dochodów, głownie są subwencje i dotacje i te parę groszy i robimy wszystko by zbilansować. Po co na ostatnią chwile myśleć o spółce skoro można porozmawiać teraz. Pojedziemy teraz do Środy Wielkopolskiej, porozmawiamy jak to u nich przebiega. Wszystkie, SPZOZ muszą być przekształcone jeśli będą miały wynik finansowy ujemy.

Violetta Kwiatkowska z NSZZ Solidarność w SPZOZ Mogilno - tu właśnie dochodzi obawa pracowników, że będą musieli być zwolnieni, na nowo zatrudnieni.


Wicestarosta Tadeusz Szymański – to nie jest takie proste, należałoby odprawę zapłacić a nikt nie pójdzie w takie koszty.

Starosta Tomasz Barczak – w myśl ustawy, przekształcając przejmuje się pracowników.

Violetta Kwiatkowska z NSZZ Solidarność w SPZOZ Mogilno – jest szum, to spotkanie trochę pracowników uspokoi, inna obawa to to, że będziemy zmuszani do kontraktów.

Zbigniew Trzosek z Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Służby Zdrowia w SPZOZ Mogilno – chciałem przypomnieć tylko, że zbliża się koniec roku i żebym ja nie był najgorszy to pytam o socjalne. Podwyżek nie było tyle lat i aby nie zrobił się szum to może ustalić choć po parę groszy i ludzi poinformować. W imieniu załogi, proszę Panią Dyrektor w obecności Starosty aby na „rybkę” wygospodarować.

Barbara Buzała Zastępca Dyrektora SPZOZ w Mogilnie – na dzień dzisiejszy będzie na pewno jakieś socjalne. Nasza sytuacja wygląda tak, że nam brakuje na bieżące rachunki. Siedzimy z panią Anną drugi dzień żeby wymyśleć ile dać. W tym miesiącu jest sytuacja taka, że dzwonię do firm z którymi mamy zawarte ugody z prośbą o jeszcze rozłożenie zobowiązania na raty. Ten miesiąc jest miesiącem tragicznym. Coś na pewno będzie, ale musicie się Państwo z tym liczyć, że to naprawdę będą pieniądze symboliczne, chyba że stanie się cud. Sytuacja na dzień dzisiejszy wygląda tak, ze nasze przychody maleją. Różnica pomiędzy wrześniem a październikiem jest 100tys.zł.

Zbigniew Trzosek z Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Służby Zdrowia w SPZOZ Mogilno – czym to jest spowodowane? Bo jeżeli chodzi o zwolnienia pracowników, to rozumiem, że odprawy są już dawno zapłacone, wszystko powinno iść do przodu a tu nic?

Barbara Buzała Zastępca Dyrektora SPZOZ w Mogilnie –  my mówimy w tym momencie o przychodach z funduszu, pracownicy nie mają z tym nic wspólnego.

Wicestarosta Tadeusz Szymański – ale narastanie długu zostało wstrzymane. Państwo uczestniczą w Radach Społecznych SPZOZ i tam przedstawiane są wyniki finansowe, niemalże za każdy miesiąc.

Barbara Buzała Zastępca Dyrektora SPZOZ w Mogilnie – oddział pediatryczny tam wykonanie szwankuje dość mocno, troszeczkę specjalistka jest okrojona, są przedłużone urlopy lekarskie. 100 tys.zł ma swoje miejsce w budżecie, to naprawdę bardzo dużo. Ten miesiąc jest naprawdę miesiącem bardzo trudnym. Zastanawiamy się komu jak zapłacić, aby nie zakończyło się oddaniem nas do sądu. Oddanie do sądu nawet najmniejszej kwoty, to dodatkowe duże pieniądze.

Roman Jankowski z Związku Zawodowego Pracowników Administracyjno – Technicznych w SPZOZ Mogilno  – ja zamawiam coś i ludzie czekają na to, dzwonię do firmy a tam słyszę, że trzeba zapłacić.

Barbara Buzała Zastępca Dyrektora SPZOZ w Mogilnie – dużo napraw sprzętu takiego jak defibrylator, czy usg. To sprzęty, które muszą działać. Nie możemy tego odroczyć w czasie i nie naprawić defibrylator czy ssak, które są w karetce. Naprawa takiego sprzętu to od 2 – 6 tys.zł i 14 tys.zł też.

Violetta Kwiatkowska z NSZZ Solidarność w SPZOZ Mogilno – mam sprzęt i on może tyle być używany, po roku czasu, jeśli nie będzie przeglądu, atestu i po terminie nie można go używać.

Roman Jankowski z Związku Zawodowego Pracowników Administracyjno – Technicznych w SPZOZ Mogilno  – najgorsze, ze nie może tego zrobić byle kto, tylko musi być autoryzowany serwis.

Barbara Buzała Zastępca Dyrektora SPZOZ w Mogilnie – my nie robimy bezmyślnie pewnych ruchów. Odłączenie strzeleńskiej przychodni, miało kosztować prawie 20 tys.zł. Stwierdziliśmy, że nie ma takiej możliwości i ta sama usługa została wykonana za 2 tys.zł z Vat -em. To nie jest tak, że w ciemno przyjmujemy wszystkie propozycje. Pytam ile to będzie kosztować i wybieram najkorzystniejszą propozycję.

Roman Jankowski z Związku Zawodowego Pracowników Administracyjno – Technicznych w SPZOZ Mogilno  – traktujemy to jak nasze, tak jak koleżanki mówiły, tam gdzie są wydatki liczymy gdzie to można kupić najtaniej.

Violetta Kwiatkowska z NSZZ Solidarność w SPZOZ Mogilno – otrzymujemy również gratisy np. dreny które kosztują 200zł, zawsze coś w ramach przeglądu.

Roman Jankowski z Związku Zawodowego Pracowników Administracyjno – Technicznych w SPZOZ Mogilno  – Ludzie nie szanują SPZOZ, sedesy są powyrywane, ostatnio rowery przestawiałem, bo były poopierane o nową elewację

Starosta Tomasz Barczak – może w szkole w Strzelnie młodzież w ramach zajęć by wykonali stojak do rowerów. Może udałoby sie utwardzić, parking dla aut, bo może być kłopot po deszczach.

Wicestarosta Tadeusz Szymański – w piwnicy mamy polbruk, może zacząć go układać na parkingu?

Roman Jankowski z Związku Zawodowego Pracowników Administracyjno – Technicznych w SPZOZ Mogilno  – też o tym myślałem.

Ad.7
Karol Olejnik Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego przedstawił wyniki konsultacji dotyczących programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013r. Wpłynęły dwie uwagi dotyczące propozycji zmiany brzmienia zadania „Organizacja obozów sportowych, szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Mogileńskiego w tym nauka pływania dla dzieci z terenu Powiatu Mogileńskiego” na „Organizacja obozów i szkoleń sportowych w tym doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Mogileńskiego w tym nauka pływania dla dzieci z terenu Powiatu Mogileńskiego”. Zarząd 4 głosami za, przychylił się częściowo do wniosku i obecne brzmienie jest następujące „Organizacja obozów sportowych, szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Mogileńskiego w tym nauka i doskonalenie pływania dla dzieci z terenu Powiatu Mogileńskiego”. Kolejna propozycja to dopisania działania „Organizacja II Forum Organizacji Pozarządowych Ziemi Mogileńskiej”, uwaga nie została zaakceptowana przez Zarząd 4 głosami przeciw. Głównym celem programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Powiatem a organizacjami pozarządowymi oraz efektywne wykorzystanie ich potencjału. Nie ma możliwości wpisania konkretnego przedsięwzięcia do priorytetów w Programie współpracy. Wpisanie III Forum jako działania priorytetowego w Programie stanowi ograniczenie dla innych organizacji.

Ad.8
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    
       ZARZĄD:

1. Tomasz Barczak ........................................
2. Tadeusz Szymański ………………………..
3. Wiesław Gałązka  ……………………………
4. Robert Musidłowski ....................................

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-02-13 09:43:45
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-02-13 09:44:57
Ostatnia zmiana:2013-02-13 09:45:24
Ilość wyświetleń:407

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij