Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

120/12 z dnia 20.09.2012

PROTOKÓŁ Nr 120/12
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 20 września  2012r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia stawki za dostarczone ciepło przez Zespół Szkół w Bielicach.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Magdalena Łukomska inspektor przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w Mogilnie  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok. Celem ogłoszenia konsultacji projektu Programu współpracy jest wykonanie postanowień Uchwały nr LIII/301/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Przeprowadzenie konsultacji programu pozwoli na zniwelowanie możliwych konfliktów poprzez zapewnienie uczestnictwa w dyskusji nad przygotowywanymi rozwiązaniami zainteresowanym stronom. Konsultacje są niezbędnym celem do stworzenia prawidłowego Programu współpracy w trybie ustawy z dnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacje pozarządowe są dla samorządu powiatowego ważnym partnerem w realizacji zadań publicznych, zwłaszcza, że podejmują one skuteczne i efektywne działania niemal w każdym obszarze.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 277/12.


Ad.5
Agnieszka Cieślewicz inspektor przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia stawki za dostarczone ciepło przez Zespół Szkół w Bielicach. Zarząd zatwierdził stawkę opłaty za ciepło z centralnej kotłowni Zespołu Szkół Bielicach wynoszącą 140,74 zł/GJ brutto wg. kalkulacji sporządzonej przez ZS w Bielicach. Ciepło rozliczane będzie w okresie od l września 2012 roku do 31 sierpnia 2013 roku.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 278/12.

Ad.6
Magdalena Łukomska inspektor przedstawiła projekt załącznika do Uchwały Rady Powiatu w Mogilnie -  Program współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok. Zarząd zatwierdził powyższe do konsultacji z organizacjami pozarządowymi. ( wg. załącznika do protokołu)

Zarząd przyjął informację dot. Zakończenia prac nad aktualizacją Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mogileńskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na 2016 -2019. 

Agnieszka Cieślewicz inspektor poinformowała, że odbyły się przetargi na lokale użytkowe w Józefowie. Jeden z nich zakończył sie wynikiem pozytywnym, lokal kupiła Telekomunikacja Polska S.A. Drugi zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu. Zarząd zdecydował o ogłoszeniu II przetargu bez zmiany ceny wywoławczej.
Odbył się również II przetarg na kotłownię w Strzelnie i zakończył sie wynikiem negatywnym. Zarząd zdecydował ogłosić III przetarg z podaniem ceny wywoławczej 180tys.zł.

Zarząd zdecydował zlecić wykonanie podziału działki nr 1193/1 przy ZS w Strzelnie.

ad.7
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    
       ZARZĄD:

1. Tomasz Barczak ........................................
2. Tadeusz Szymański ………………………..
3. Wiesław Gałązka  ……………………………
4. Robert Musidłowski ....................................

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-02-13 09:28:34
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-02-13 09:31:49
Ostatnia zmiana:2013-02-13 09:32:44
Ilość wyświetleń:228

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij