Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 36/2012

                                        Protokół  Nr 36 /2012

                    z  posiedzenia  Komisji  Wspólnych Rady Powiatu

                            w  Mogilnie  z  dnia  7 grudnia   2012r.

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  Jan  Bartecki.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  15  członków  Komisji  stałych  Rady  Powiatu,  obecnych  wg  załącznika tj. list  obecności  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

 

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.      Opinie  Komisji  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  dotyczące  projektu  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na 2013rok.

4.      Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk

ad. 2 

Komisje  wspólne,  jednogłośnie  przyjęły  porządek  posiedzenia.

ad.3

Przewodniczący  Jan  Bartecki  poprosił Starostę  Tomasza  Barczaka  o  przedstawienie  projektu  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na 2013rok.

Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział, że  będziemy  kontynuować  inwestycje  drogowe, zamierzamy  zmienić  ogrzewanie   na  tańsze   w  Bielicach  z  olejowego  na  gazowe. Inwestycja,  którą  sugerowali  radni, tzn. zamontowanie  wagi  na  drogach  powiatowych, to musi  zasięgnąć  informacji,  czy my  możemy  brać  opłaty. Natomiast  jeśli  chodzi  o  wykonanie  ścieżki  rowerowo- pieszej, to  na  przyszły rok  zaplanowaliśmy  jej  wykonanie  przy  drodze  Padniewko  -  Huta  Palędzka, nie  planujemy  jej  w  kierunku  Dąbrówki,  co  zgłaszał  Pan  Radny  Nowacki.

Członek  Komisji  Bartosz Nowacki  powiedział, Panie  Starosto, ja  rozumiem, że  Zarząd  nie  uwzględnił  naszej zmiany  w  sprawie  chodnika  w  kierunku  Dąbrówki, a  uwzględnił  Padniewko, szkoda  bo bardzo  dużo  ludzi  korzysta  z  tego  zamieszkałego odcinka  drogi, uważam, że  można  zaplanować  na  2013/2014  dokumentację  i pozyskać  środki. Natomiast  waga,  to nie  zarabianie, tylko  kontrola  obciążenia  pojazdów  ciężarowych, ponieważ większość  z  nich  to pojazdy  zewnętrzne, takie  zamontowanie  wagi  wpłynęło  by  na  bezpieczeństwo i   stan  dróg, a  nie  przestrzeganie   przez  kierowców,  pozwoliło  by  przy  okazji  zarobić   np.   na  remont  dróg  powiatowych. Po  za  tym  pozostałe  wydatki  na  tym  samym  poziomie, z  uwzględnieniem  inflacji, w  ostatnim  czasie  poprawiło  się  bezpieczeństwo  na  naszych  drogach, ale czy  nie  należało  podjąć  ryzyka  i  zaplanować    choć  jednej  wagi?

Starosta  Tomasz  Barczak  odpowiedział, że  najpierw  trzeba  wyremontować  drogi, a później  możemy  myśleć  o  ścieżkach  i  chodnikach, musimy dokończyć  drogę  w  kierunku  Dąbrówki, rozumiem  że  waga  może  się  zwrócić, ale  musimy  mieć  wyjaśnienie  od  Urzędu  Marszałkowskiego, czy  na  drodze  współfinansowanej  przez  UE możemy  montować  wagę  i  zarabiać.

Członek  Komisji  Bartosz  Nowacki , dopowiedział, że  dziś  mamy  wykonaną  drogę  Mogilno  - Chabsko  bez  ścieżki, a  można  było  doprojektować  i wpisać  w  budżecie i  dziś byśmy  mieli  pewien etap  dokończony.

Starosta  Tomasz  Barczak, odpowiedział, że  wszystko  dobrze  kiedy  możemy  zaprojektować  w  pasie  drogowym, robienie  etapami, złe  rozwiązanie,  bo   nigdy  do  końca    niezrobione.

Członek  Komisji  Bartosz  Nowacki  powiedział, to  nie  chodzi  o  to  aby  całość  wykonać, ale  można zaprojektować  i  wykonać  w  późniejszym  czasie.

Członek  Komisji  Wojciech  Baran  pytał, czy    zaplanowane  środki  na  pokrycie  straty  w SP ZOZ ?

Starosta Tomasz  Barczak  odpowiedział, że  w  budżecie  nie ma  środków, natomiast  mogą  być  na  pokrycie   bieżących  wydatków, nie  przewidujemy pokrycia  straty.

Członek Komisji  Wojciech  Baran  zapytał, to  jak to  będzie?

Starosta  Tomasz  Barczak  odpowiedział, że  obecnie    biegli,  którzy  badają  bilans, na razie  wynik  finansowy  ujemny  się  zatrzymał, zobaczymy  jakie  będzie  sprawozdanie.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  powiedział, że  nie  otrzymał  danych  dotyczących  bieżącego  utrzymania  dróg, dlatego  nie  będzie  odnosił  się  do  projektu  budżetu.

 Przewodniczący  Komisji  Gospodarki  i  Finansów  Mirosław  Leszczyński  pytał, czy  pan  Starosta  przewiduje  podwyżki  dla  pracowników?

Starosta Tomasz  Barczak  odpowiedział, że nie  przewidujemy  podwyżek , ale  jeśli  będzie  nas  stać  to  może  nagrody.

Przewodniczący  Komisji  Mirosław  Leszczyński   zaproponował  obniżkę  diet  radnych  o  145 zł   na   poczet  podwyżek  dla  pracowników.

Skarbnik  Powiatu  Karina  Kostyra  powiedział, że  jeśli  chodzi  o  rezerwę  budżetową  musimy  być  ostrożni ponieważ  udział  w podatku  na pewno  Rada  Ministrów  skoryguje  w  lutym.

Członek  Komisji  Witold  Pochylski  powiedział, że  kwoty  przeznaczone  na  bibliotekę, zabytki  się  nie  zmieniają, powinniśmy  więcej  inwestować  jako  Powiat, możemy  też  mówić  idąc    drogą  o  obniżeniu o  50% pensji  starostom, ale nie  tędy  droga, uważam  że  ważna  jest  inwestycja  w  kapitał  ludzki  i  wygospodarowanie  środków.   

Starosta  Tomasz  Barczak  odpowiedział, że  dofinansowanie  biblioteki  to  jest  nasz  udział, natomiast  na  remonty  kościołów co  roku  przeznaczamy  środki.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak, jak  wyglądało  w  poprzednich latach  dofinansowanie  zabytków  w  Gminie  Strzelno?

Starosta  Tomasz  Barczak  odpowiedział, że otrzymał  kościół  Św. Trójcy  w  Strzelnie,  ale  z  innej  puli.

Członek  Komisji  Wojciech  Baran  pytał  o  wydatki  na  bezpieczeństwo, na  Policję, ponieważ  Powiat  rozległy, czy  nie  należałoby  sfinansować    dodatkowych  patroli.

Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział, że  jeśli  chodzi  o Policje  to  jest  zadanie   rządowe, wspomagamy,  choć     to  nie  wielkie  środki  na  paliwo,  ale   Rząd  także oszczędza  ponieważ od  stycznia  likwiduje   Posterunek Policji  w  Dąbrowie.

Członek  Komisji  Wojciech  Baran  kontynuował, jednym  z  zadań  Powiatu  jest  bezpieczeństwo,  4000 zł to trochę  mała  kwota, innym  zależy  i    w stanie  wygospodarować  więcej.

Starosta  Tomasz  Barczak  dopowiedział, że  budynek  Posterunku  w  Dąbrowie  przechodzi  w  Skarb  Państwa, natomiast  samochody  do  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Mogilnie, RIO  wskazuje, że  zadania  rządowe  nie  należą  do  Powiatu, jeśli  chodzi o  Komendę  Państwowej  Powiatowej  Straży  Pożarnej   to  w  ostatnich  dwóch  latach  dofinansowywaliśmy  zakup  sprzętu i  samochodów.

Członek  Komisji Wiesław  Gałązka  stwierdził, że  bezpieczeństwo  Gminy Dąbrowa  to  ważna  rzecz, ale  Komendant Policji  zapewnił, że  nie będzie  zmiany  w  zapewnieniu  bezpieczeństwa  na  terenie  gminy.

Członek  Komisji  Bartosz  Nowacki , czy  podziały  geodezyjne    planowane, i  czy nie  należy  też  z  tego  uzyskać  dochodu?

Starosta  Tomasz  Barczak , odpowiedział, że  to  co  sprzedajemy  to  jest  podzielone, natomiast  budynek  z  działką  po byłej przychodni  mamy  zamiar  sprzedać  w  całości, 40 tys. zł  dotacji od  Wojewody  na  podział geodezyjny i  zabezpieczenie   budynku  Skarbu  Państwa  w  Strzelnie, tam  mieszka  5  rodzin.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak,  zapytał  kto  wcześniej  zawiadował  tym  budynkiem?

Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział, że  Gmina  Strzelno.

Członek  Komisji  Wojciech  Baran  stwierdził, że  w  służbie   zdrowia  Powiat  nie  może  nic  zrobić, dróg  powiatowych tez  nie  bo  jakieś  siły  nie  pozwalają,  w bezpieczeństwie  też  nie ,  bo  coś  tam, to  ja  się  pytam  gdzie  można  coś  zrobić, czy  jest  jakiś  pomysł  na  inny  sektor? – głównie  cierpią  mieszkańcy.

Starosta  Tomasz  Barczak  powiedział, Panowie  Radni trochę  realizmu, proszę  popatrzeć  wstecz  na  drogi  jak było, a  jak  jest, służba  zdrowia  robi  wszystko  aby  funkcjonowała,  proszę  popatrzeć  na  inne  budżety  w  województwie,  na  zadłużenie  jakie  mają,  gdzie nie  będzie  pokrycia, chyba  lepiej  być  ostrożnym  niż  zadłużonym po  uszy, może  ktoś  nie  lubić  Barczaka,  ale  proszę  szanować  urząd,  szpitali  sami  nie  naprawimy, bo  to  problem  ogólnopolski, ale  przypomnieć  sobie  jak  wyglądało  wyposażenie  szpitali, przychodni, to  nie  Starosta  decyduje  o  wszystkim. Położyliśmy  pieniądze  na  e- zdrowie, sieć  szerokopasmową, musieliśmy   zapewnić  środki  na  projekty  UM.

Członek  Komisji  Wojciech  Baran  powiedział, że  patrzy  pod  kątem  złożonych  propozycji  przez  Klub, że  ciągle  nic  nie  można, rozumiem  że  były  inne  względy, ale  proszę  powiedzieć  konkretnie jakie    plany, pomysły  i  koncepcje  Zarządu  co  do SP ZOZ- u.

Przewodniczący  Rady Jan Bartecki powiedział, ze  możemy  o  budżecie  rozmawiać  tak  długo, jak  nasze  długie drogi  powiatowe, to jest  tak  jak  z  domowym  budżetem, chcielibyśmy  wiele  zrobić, ale  nie  możemy  go  przekroczyć.

Członek  Komisji  Wojciech  Baran , doceniam,  że  się  spotykamy  i  dyskutujemy, ale  nie  ma  w  tym  projekcie  żadnych  z  naszych  propozycji.

Członek  Komisji  Wiesław  Gałązka  powiedział,  że  dostrzegamy  w  Waszych  propozycjach  to, że  chcecie  coś  zrobić,  ale  nie  tak  widzimy  te  problemy i  nie  prawda, że nie  chcemy  ich  rozważyć.

Członek  Komisji  Wojciech  Baran, nie  do  końca  się  zgodzę,  ponieważ  młodzi  ludzi, demokraci  przyszli  z  propozycją ufundowania  stypendiów  dla  uzdolnionych  studentów  z  powiatu   i  do  dziś  nie  otrzymali  odpowiedzi.

Członek  Komisji  Bartosz  Nowacki  zapytał, panie  Starosto, czy  nasze  propozycje  zostaną  przyjęte?

Starosta  Tomasz  Barczak   odpowiedział, że  na  stypendia  dla  młodzieży  przeznaczyliśmy  345 tys. zł.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Krzysztof  Szarzyński  pytał,  jakie  zadania  inwestycyjne, jakie  w  służbie  zdrowia, a  jakie  wydatki na  inwestycje  w  roku  bieżącym?

Skarbnik  Karina  Kostyra odpowiedziała, że  do  3 ml. zł , ponadto  wydatki  nie  wygasające  jak  zakup  obrabiarki.

Starosta  Tomasz  Barczak  w  Gminie  Strzelno  drogi  publiczne  - chodnik  300 tys. zł , szpital  w  Strzelnie  dofinansowanie  30% do  Sali  operacyjnej, dobudowa  do  budynku  tzw.  „kostki”, modernizacja  oddziału  dziecięcego.

Członek  Komisji  Wojciech  Baran pytał dalej, czy  na  drogę  w  Kunowie  przewidziano  jakieś  środki , ponieważ  chwilowo  było  lepiej, ale  znowu    dziury?

Starosta  Tomasz  Barczak,  nie  przewidziano  środków.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak, powiedział, że  szkoda, że  nie  ma  zaproszonych  kierowników   naszych  jednostek   przy  dyskusji  o  budżecie.

Przewodniczący  Rady  Jan  Bartecki  powiedział,  że  zamyka  dyskusję  na  projektem  budżetu.

Skarbnik  Karina  Kostyra, poinformowała, że  do projektu  budżetu    zostaną  wprowadzone  poprawki  min. stypendia  7200 zł , na  szkolnictwo  zawodowe  większa  pula  subwencji, pozostało  z  zimowego  utrzymania  22 000 zł, dla   Policji   na paliwo 2000 zł więcej.

Następnie  Przewodniczący  Rady  poddał  poprawki  pod  głosowanie.

Za  głosowało  12 członków  Komisji  wspólnych, przy  0  przeciwnych i  0  wstrzymujących  się  ( nieobecnych 3  członków w  trakcie  głosowania).

Przewodniczący  Rady Jan  Bartecki  przystąpił  do  głosowania  projektu  budżetu.

Komisja  Rewizyjna 

Za głosowało  4  członków  Komisji  wspólnych, przy  0  przeciwnych i  0  wstrzymujących  się.

Komisja  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia

Za głosowało  4  członków  Komisji  wspólnych, przy  0  przeciwnych i  1  wstrzymujących  się

(1 członek Komisji nie głosował P Zowczak)

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury

Za głosowało  4  członków  Komisji  wspólnych, przy  0  przeciwnych i  3  wstrzymujących  się.

Komisja  Gospodarki  i  Finansów

Za głosowało  3  członków  Komisji  wspólnych, przy  0  przeciwnych i  0  wstrzymujących  się.( nie  brał  udziału  1  członek  B. Nowacki)

ad. 4

Przewodniczący Rady   podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady

 

                                                                                          Jan  Bartecki

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2013-01-24 12:15:15
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2013-01-24 12:15:06
Ostatnia zmiana:2013-01-24 12:15:53
Ilość wyświetleń:372
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij