Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 29/2012

                                              Protokół  Nr 29 /2012

                        z  posiedzenia  Komisji  Gospodarki  i  Finansów

                            w  Mogilnie  z  dnia  25 października   2012r.

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący Komisji  Mirosław  Leszczyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  4  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika tj. list  obecności do protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

 

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.      Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego posiedzenia.

4.      Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu

Mogileńskiego w   roku szkolnym 2011/2012.

5.      Przedstawienie informacji z działalności Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach w 2012r.

6.      Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.

7.      Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.

8.      Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr LVI/304/10 z dnia 24 września 2010r. wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest  Powiat Mogileński oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego tych dochodów.

9.      Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

10.  Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na określonych śródlądowych wodach   powierzchniowych Powiatu Mogileńskiego.

11.  Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony  Środowiska dla Powiatu Mogileńskiego.

12.  Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

13.  Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk

ad. 2 

Komisja   jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisja   jednogłośnie  przyjęła   protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

 

 

 

 

ad.4

Przewodniczący Komisji poprosił Naczelnika  Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzeja  Konieczkę  o przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego w   roku szkolnym 2011/2012.

Naczelnik  Andrzej Konieczka  poinformował, że wyniki maturalne były  nie  złe  na  tle  województwa, ciągle  mało  uczniów  zdaje  na  poziomie  rozszerzonym, z  roku   na  rok poprawia  się  średnia  ocen,  możemy   uznać, że  stypendia   motywują, może   niepokojący  jest fakt, że  zwiększa  się  odsetek  absolwentów  gimnazjum, którzy   kontynuują  naukę  poza  powiatem, w porównaniu  do roku  2011 wzrosła  liczba  uczniów  przeliczeniowych. Natomiast  jeśli  chodzi  o  stan  techniczny  i  funkcjonalność    budynków  oraz  urządzeń  sportowo  - rekreacyjnych uznać  należy  za  dobry, co  jest  rezultatem  znacznych  nakładów  od  kilku lat. Na  inwestycje  w  roku  szkolnym  2011/2012  przeznaczyliśmy  2, 7 ml. zł, warsztaty  szkolne  przy  ZS w  Strzelnie, ujeżdżalnia  dla  koni  przy  ZS w  Bielicach, polbruk   przy  ZSZ w  Strzelnie  i  inne  roboty  remontowo  inwestycyjne, doposażenie  warsztatów,  w  związku  z  tym   możemy  powiedzieć , że  rok  był  dobry, nie  mamy  się  czego  wstydzić.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad. 5

Przewodniczący Komisji Mirosław Leszczyński poprosił Dyrektora  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach o  przedstawienie informacji z działalności DPS -u w Siemionkach w 2012r.

Dyrektor  Dariusz  Chudziński  przedstawił  informację  z  działalności  i  dodał, że  Dom  działa  zgodnie  ze  standardami  europejskimi, staramy się  poprzez  remonty  i  inwestycje ulepszać  jego  funkcjonowanie.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad. 6

Główna  Księgowa  Małgorzata  Krygier  przedstawiła   projekt  uchwały Rady  Powiatu  w  Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r., jednocześnie  poinformowała  że  do  projektu  uchwały  została  wprowadzona  poprawka, ponieważ  był  zapis  na  remont  drogi  powiatowej, a  ma  być  na  przebudowę  drogi   Niestronno  -  Józefowo.

Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały   pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się.

ad. 7

Następnie  Małgorzata  Krygier   przedstawiła projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019, który  jest  konsekwencją  powyższych  zmian.

Przewodniczący  poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się.

ad.8

Główna  Księgowa  następnie przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr LVI/304/10 z dnia 24 września 2010r. wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest  Powiat Mogileński oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego tych dochodów.

Przewodniczący  poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się.

 

 

ad.9

Kierownik  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  Maria  Konkiewicz przedstawiła projekt  uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przewodniczący  poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się.

ad.10

Naczelnik Wydziału Ochrony  Środowiska, Architektury i Budownictwa, Rolnictwa oraz  Leśnictwa  Andrzej Stachowiak  przedstawił projekt  uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na określonych śródlądowych wodach   powierzchniowych Powiatu Mogileńskiego.

Przewodniczący  poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się.

ad.11

Następnie  Naczelnik Andrzej Stachowiak  przedstawił  projekt uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony  Środowiska dla Powiatu Mogileńskiego.

Przewodniczący  poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się.

ad.12

Sekretarz Powiatu Stefan  Łukomski  przedstawił projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jednocześnie  dodał, że  nie  zmienia  się  wysokość  opłat.

Następnie  Przewodniczący  poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się.

ad.13

Przewodniczący  Komisji  podziękował za spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

                                                                                                         Przewodniczący   Komisji 

 

                                                                                                          Mirosław   Leszczyński

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2013-01-24 11:57:23
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2013-01-24 11:58:05
Ostatnia zmiana:2013-01-24 11:58:28
Ilość wyświetleń:238
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij