Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr28/2012

                                        Protokół  Nr 28 /2012

                    z  posiedzenia  Komisji  Wspólnych Rady Powiatu

                            w  Mogilnie  z  dnia  21 września  2012r.

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  Jan  Bartecki.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  15  członków  Komisji  stałych  Rady  Powiatu,  obecnych  wg  załącznika tj. list  obecności  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

 

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.      Przedstawienie raportu o stanie środowiska Powiatu Mogileńskiego oraz Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

4.      Przedstawienie sprawozdania finansowo - ekonomicznego SPZOZ w Mogilnie za II kwartały 2012r.

5.      Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2012r.

6.      Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2012r.

7.      Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.

8.      Przedstawienie  projektu   uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.

9.      Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej.

10.  Przedstawienie  projektu   uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w 2013r poprzez przystąpienie do realizacji zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2350C Rudunek- Niestronno- Dąbrowa ul. Szkolna w m. Dąbrowa od km 20+777 do km 21+400 o dług. 0,623 km”.

11.  Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk

ad. 2 

Komisje  wspólne,  jednogłośnie  przyjęły  porządek  posiedzenia.

ad.3

Przewodniczący  Jan  Bartecki  powiedział, każdy  z Państwa  Radnych  otrzymał  informację  na  płycie CD za  2010r. i w  formie  pisemnej  za  2011r., raportu o stanie środowiska Powiatu Mogileńskiego oraz Województwa Kujawsko – Pomorskiego,  dlatego uważam, że  do  raportu  można powrócić  na  sesji.

Przewodniczący  Jan  Bartecki  następnie  przeszedł  do  pkt. 4

ad.4

Przewodniczący  poinformował, że  nie  dojechała  jeszcze  pani  Z- ca Dyrektora SPZOZ aby  przedstawić   sprawozdanie  finansowo - ekonomicznego SPZOZ w Mogilnie za II kwartały 2012r,  w  związku  z  tym  poprosił  o  pytania.

Członek  Komisji  Krzysztof  Szarzyński  zapytał, na  jakim  etapie    inwestycje w  SPZOZ ?

Starosta  Tomasz  Barczak   odpowiedział, że  została  przedłużona  realizacja  remontu budynku na  Przychodnię  w Strzelnie, ponieważ  wykonawca nieoczekiwanie  przerwał  pracę, dlatego  termin  przeniesienia  Przychodni  przesunięty  zostaje  na  październik  br., na pewno  wykonawcy  zostaną  naliczone  kary  umowne.

Członek  Komisji  Witold  Pochylski   pytał, co  z  drogą  dojazdową  do  Przychodni   i  elewacją  Szpitala  w Srzelnie?

Starosta  Tomasz  Barczak  odpowiedział, że  elewację  planujemy  wykonać  w  przyszłym  roku, na  docieplenie  zamierzamy  pozyskać  środki  z  ochrony  środowiska,  natomiast  jeśli  chodzi  o  ul. Klonową  to  Burmistrz  Strzelna  poinformował  nas , że  nie  zamierza  jej  robić. Następnie  Starosta  dodał, że  na  stratę za II kwartały w SPZOZ  nałożyły  się odprawy  pracownicze, wzrost cen  za  leki i  energię, sądzę  gdyby  nie  podjęte  działania  restrukturyzacyjne  wynik byłby  jeszcze  gorszy. Dyrekcja  SP ZOZ  twierdzi,  że  nie  będzie  generować  długu, ale  obecnie  nie  ma  na  bieżące  płatności, firma  , która  dostarcza  gazy  medyczne  pomimo  umowy ugodowej  dotyczącej  spłaty  należności,  wystąpiła  do  komornika  o  zajęcie  konta. W  związku  z  coraz  trudniejszą   sytuacją  SPZOZ, prawdopodobnie  będzie  trzeba  podjąć  jakieś  kroki, zgłaszają  się  różne  firmy, które  proponują  wejście  w spółkę  z  powiatem, które już działają  na  rynku  w  naszym  województwie, jeśli  będą  wstępne  decyzje  to   Komisja  Edukacji, Kultury  i Zdrowia spotka  się  z  przedstawicielami tych  firm,  aby  przedyskutować  i  zapoznać  się   z  ich  programem.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  zapytał, ile  wydamy na  odprawy dla  pracowników?

Starosta  Tomasz  Barczak  odpowiedział, że  zmieniła  się  ustawa, która  to  reguluje.

ad. 5 

Skarbnik Powiatu  Karina  Kostyra  przedstawiła   informację  o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2012r. Komisje  wspólne  nie  zgłosiły  uwag.

ad.6

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej   przedstawił  sprawozdanie  Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2012r. Komisje  wspólne  nie  zgłosiły  uwag.

ad. 7

Skarbnik Powiatu  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt   uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r. W  powyższym  projekcie dokonano zmian  w  planie  dochodów  i  wydatków na kwotę  83 321,00 zł , ponadto  dokonano  rozwiązania  rezerwy  celowej,  oświatowej  na  kwotę  135 510,00 zł z  przeznaczeniem  na  szkoły, ośrodki i  placówki niepubliczne. Komisje  wspólne  nie  zgłosiły  uwag.

ad.8

Następnie Skarbnik   Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt   uchwały  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Mogileńskiego na lata 2012-2019,który  jest  konsekwencją  powyższych  zmian. Komisje  wspólne  nie  zgłosiły  uwag.

ad.9

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej, jednocześnie  dodała, że  dotyczy  to już  podjętej  uchwały  w  kwietniu  br.,  w  której  § 3  otrzymuje  inne  brzmienie, zmienia  się w  nim  zapis  spłaty  pożyczki. Komisje  wspólne  nie  zgłosiły  uwag.

ad.10

Sekretarz  Stefan  Łukomski  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w 2013r poprzez przystąpienie do realizacji zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2350C Rudunek- Niestronno- Dąbrowa ul. Szkolna w m. Dąbrowa od km 20+777 do km 21+400 o dług. 0,623 km”, jednocześnie  dodał, że  podjęcie  tej  uchwały  związane  jest  z  możliwością  ubiegania  się  o  dofinansowanie   w/w  zadania,  oczywiście  przy  zagwarantowaniu  środków  własnych. Komisje  wspólne  nie  zgłosiły  uwag.

Członek Komisji  Henryk  Różycki  pytał,  czy  myśli  się  o   kontynuacji   przebudowy  tej  drogi w  latach  następnych?

Starosta  Tomasz  Barczak  odpowiedział, zobaczymy  jakie  będzie  dofinansowanie i przyszłe  budżety. Komisje  wspólne  nie  zgłosiły  uwag.

ad. 11

Przewodniczący  Rady   podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                                             Przewodniczący

Rady  Powiatu

 

 Jan  Bartecki

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2013-01-24 11:56:12
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2013-01-24 11:56:05
Ostatnia zmiana:2013-01-24 11:56:52
Ilość wyświetleń:234
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij