Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 29/2012

                                              Protokół  Nr 29 /2012

                    z  posiedzenia  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury

                            w  Mogilnie  z  dnia  24 października   2012r.

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący Komisji  Rafał  Woźniak  Komisji Bezpieczeństwa i  Infrastruktury.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  7  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika tj. list  obecności  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

 

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.       Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego posiedzenia.

4.       Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu

 Mogileńskiego w   roku szkolnym 2011/2012.

5.      Przedstawienie informacji z działalności Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach w 2012r.

6.      Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.

7.      Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.

8.      Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr LVI/304/10 z dnia 24 września 2010r. wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest  Powiat Mogileński oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego tych dochodów.

9.      Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

10.  Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na określonych śródlądowych wodach   powierzchniowych Powiatu Mogileńskiego.

11.  Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony  Środowiska dla Powiatu Mogileńskiego.

12.  Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

13.  Sprawy  różne.

14.  Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk

ad. 2 

Komisja   jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad.3

Komisja   jednogłośnie  przyjęła   protokół  z  ostatniego  posiedzenia.

 

 

ad.4

Przewodniczący  Komisji   poprosił Naczelnika  Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzeja  Konieczkę  o przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego w   roku szkolnym 2011/2012.

Naczelnik  Andrzej Konieczka  poinformował, że wyniki maturalne były  nie  złe  na  tle  województwa, ciągle  mało  uczniów  zdaje  na  poziomie  rozszerzonym, z  roku   na  rok poprawia  się  średnia  ocen,  możemy   uznać, że  stypendia   motywują, może   niepokojący  jest fakt, że  zwiększa  się  odsetek  absolwentów  gimnazjum, którzy   kontynuują  naukę  poza  powiatem, w porównaniu  do roku  2011 wzrosła  liczba  uczniów  przeliczeniowych. Natomiast  jeśli  chodzi  o  stan  techniczny  i  funkcjonalność    budynków  oraz  urządzeń  sportowo  - rekreacyjnych uznać  należy  za  dobry, co  jest  rezultatem  znacznych  nakładów  od  kilku lat. Na  inwestycje  w  roku  szkolnym  2011/2012  przeznaczyliśmy  2, 7 ml. zł, warsztaty  szkolne  przy  ZS w  Strzelnie, ujeżdżalnia  dla  koni  przy  ZS w  Bielicach, polbruk   przy  ZSZ w  Strzelnie  i  inne  roboty  remontowo  inwestycyjne, doposażenie  warsztatów,  w  związku  z  tym   możemy  powiedzieć , że  rok  był  dobry, nie  mamy  się  czego  wstydzić.

Członek  Komisji  Wojciech Baran  pytał, ilu  uczniów  przeszło z Włostowa do gimnazjum  w  Strzelnie ?  - bo   w  Bielicach  bardzo  dobry  nabór.

Naczelnik  Andrzej  Konieczka powiedział, że z  Włostowa  przeszło 41 uczniów, do  naszych  gimnazjów  przychodzą  uczniowie nie  tylko  z  naszych  szkół,  ale  także  z  poza   powiatu, niepokoi  nas  fakt, że  123  uczniów  wybiera  inne  szkoły.

Członek  Komisji  Wojciech  Baran,  pytał  dalej czy    zagospodarowani  nauczyciele  z  Włostowa?

Naczelnik  Andrzej  Konieczka, odpowiedział, że    zagospodarowani, przez  rok  na pewno  mają  zapewnioną  pracę,  nie  wiemy  dziś  jaki  będzie  następny  rok  szkolny, jaki  nabór?

Członek  Komisji  Jakub Dąbek  pytał, czy  sporo  uczniów   z  poza  Strzelna   kontynuuję naukę  w  naszych  szkołach  średnich?

Naczelnik  Andrzej  Konieczka, dość  duża  liczba, myślimy, że  ci  uczniowie  z  Włostowa także  pozostaną  w  naszych szkołach.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad. 5

Przewodniczący  Komisji Rafał  Wożniak  poprosił  Dyrektora  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach o  przedstawienie informacji z działalności DPS -u w Siemionkach w 2012r.

Dyrektor  Dariusz  Chudziński  przedstawił  informację  z  działalności  i  dodał, że  Dom  działa  zgodnie  ze  standardami  europejskimi, staramy się  poprzez  remonty  i  inwestycje ulepszać  jego  funkcjonowanie.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad. 6

Główna  Księgowa  Małgorzata  Krygier  przedstawiła   projekt  uchwały Rady  Powiatu  w  Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r., jednocześnie  poinformowała  że  do  projektu  uchwały  została  wprowadzona  poprawka, ponieważ  był  zapis  na  remont  drogi  powiatowej , a  ma  być  na  przebudowę  drogi   Niestronno  -  Józefowo.

Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały   pod  głosowanie.

Za  głosowało  7  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się.

 

 

 

 

ad. 7

Następnie  Małgorzata  Krygier   przedstawiła projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019, który  jest  konsekwencją  powyższych  zmian.

Przewodniczący  poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  7  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się.

ad.8

Główna  Księgowa   następnie  przedstawiła   projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr LVI/304/10 z dnia 24 września 2010r. wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest  Powiat Mogileński oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego tych dochodów.

Przewodniczący  poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  7  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się.

ad.9

Kierownik  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  Maria  Konkiewicz przedstawiła projekt  uchwały w sprawie określenia zadań na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przewodniczący  poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  7  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się.

ad.10

Naczelnik Wydziału Ochrony  Środowiska, Architektury i Budownictwa, Rolnictwa oraz  Leśnictwa  Andrzej Stachowiak  przedstawił projekt  uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na określonych śródlądowych wodach   powierzchniowych Powiatu Mogileńskiego.

Przewodniczący  poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  7  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się.

ad.11

Następnie  Naczelnik Andrzej  Stachowiak przedstawił  projekt uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony  Środowiska dla Powiatu Mogileńskiego.

Przewodniczący  poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  7  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się.

ad.12

Sekretarz Powiatu Stefan  Łukomski  przedstawił projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jednocześnie  dodał, że  nie  zmienia  się  wysokość  opłat

Następnie  Przewodniczący  poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  7  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się.

ad. 13

W  sprawach  różnych - Członek  Komisji Henryk Różycki  pytał, dlaczego  Komendant  Policji  w  Mogilnie  nie  konsultował  likwidacji  posterunków  Policji  w  Dąbrowie  i Jeziorach Wielkich  ze  społeczeństwem.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  powiedział, że  może  należało  by skierować interpelację   do  Komendanta Powiatowego  Policji w Mogilnie o  wyjaśnienie, ponieważ dziś  jest  nieobecny. 

 

 

ad.14

Przewodniczący  Komisji  podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

                                                                                                                                Przewodniczący   Komisji 

 

                                                                                                                                         Rafał  Woźniak

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2013-01-22 11:21:46
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2013-01-22 11:23:24
Ostatnia zmiana:2013-01-22 11:29:55
Ilość wyświetleń:314
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij