Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr25/2012

                                                        PROTOKÓŁ  Nr 25/2012

                                ZE   WSPÓLNEGO   POSIEDZENIA  KOMISJI  STAŁYCH 

                                                RADY POWIATU  W  MOGILNIE

                                                         z  dnia 31 maja   2012r.

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  Jan  Bartecki.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  15  członków  Komisji  stałych  Rady  Powiatu,  obecnych  wg  załącznika tj. list  obecności  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

 

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.       Rozpatrzenie sprawozdań finansowego i z wykonania budżetu za 2011r. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2011.

4.       Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.

5.       Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2020.

6.        Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Strzelno w sprawie powierzenia przez Powiat Mogileński Gminie Strzelno zadania własnego z zakresu oświaty polegającego na prowadzeniu sezonowego szkolnego schroniska młodzieżowego.

7.       Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie założenia Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Szerzawach.

8.       Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk

ad. 2 

Komisje  wspólne,  jednogłośnie  przyjęły  porządek  posiedzenia.

ad.5

Przewodniczący  Rady  Jan  Bartecki  poprosił  Skarbnik  Karinę   o  przedstawienie projektu  uchwały w sprawie zmiany   budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r., jednocześnie  dodała, że  zmiany dotyczą  Zespołu Szkół w  Mogilnie ,a środki  z najmu przeznacza  się  na  zakup  artykułów  biurowych, przemysłowych i środki czystości, także  w  Zespole  Szkół Zawodowych w Strzelnie na zakup  materiałów biurowych, remontowych, zakup  stolików, krzeseł, środków czystości, natomiast  w  Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach  na  zakup  leków, wyrobów medycznych.

Komisje  projekt  uchwały  przekazały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.6

Przewodniczący  Rady  poprosił Kierownik  Powiatowego  Centrum Pomocy  Rodzinie w Mogilnie  Marię Konkiewicz  o  przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2020, która  jednocześnie  dodała  że  do zadań  powiatu  należy  opracowanie  i  realizacja  działań  na  rzecz  osób niepełnosprawnych  w zakresie   rehabilitacji społecznej, zawodowej  i  zatrudniania  oraz  przestrzegania  praw  osób  niepełnosprawnych.

Komisje  projekt  uchwały  przekazały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

 

 

 

ad.7

Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Wychowania , Kultury, Kultury Fizycznej  i  Sportu  Andrzej  Konieczka  przedstawił  projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Strzelno w sprawie powierzenia przez Powiat Mogileński, Gminie Strzelno zadania własnego z zakresu oświaty polegającego na prowadzeniu sezonowego szkolnego schroniska młodzieżowego.

Komisje  projekt  uchwały  przekazały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.8

Następnie  Naczelnik   przedstawił  projekt  uchwały w sprawie założenia Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Szerzawach, jednocześnie powiedział, że  utworzony Ośrodek  pełniłby  rolę  socjoterapeutyczną i  rewalidacyjną  dla  dzieci  i  młodzieży  zagrożonej niedostosowaniem  społecznym  lub uzależnieniem  z  upośledzeniem  umysłowym, baza  socjalno – bytowa  Zespołu  Placówek  Specjalnych umożliwia  powstanie  takiego  ośrodka  w  miejsce  wygaszającego  MOW – u.

Komisje  projekt  uchwały  przekazały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad. 3

Przewodniczący  Rady    poprosił    o  uwagi  i  pytania  do  wykonania  budżetu  za  2011rok, jednocześnie  dodał , że  na  wniosek  Komisji Rewizyjnej  Regionalna  Izba  Obrachunkowa   podjęła  uchwałę  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  dla  Zarządu  Powiatu  w  Mogilnie  za 2011rok, która  opiniuje  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  za 2011r.  pozytywnie.  Ponieważ  członkowie  Komisji  nie  zgłosili  uwag   i  pytań  do  sprawozdania z  wykonania  budżetu,  poddał   wykonanie  budżetu Powiatu  Mogileńskiego  za 2011 rok  pod  głosowanie.

Komisja  Gospodarki i Finansów, za  głosowało 3  członków, przy  0  przeciwnych i  1wstrzymującym  się .(B. Nowacki)

Komisja  Edukacji, Kultury  i Zdrowia, za  głosowało  3 członków, przy 0 przeciwnych i 2  wstrzymujących  się.(H. Różycki, A. Ziółkowska), nieobecny P. Zowczak.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury , za  głosowało  2  członków  Komisji, przy  0  przeciwnych i  3  wstrzymujących się. (W. Baran, R. Woźniak, A. Ziółkowska, J. Dąbek), nieobecny  A. Siwek.

Przewodniczący  Rady  następnie  proponowane  projekty  uchwał skierował  pod  obrady  sesji.

ad.9

Przewodniczący  Rady   podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                                                                           Przewodniczący

Rady  Powiatu

 

 Jan  Bartecki

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2012-10-18 13:53:06
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2012-10-18 13:53:27
Ostatnia zmiana:2012-10-18 13:53:44
Ilość wyświetleń:162

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij