Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr29/2012

                                        Protokół  Nr 29/2012

                    z  posiedzenia  Komisji  Wspólnych Rady Powiatu

                            w  Mogilnie  z  dnia  10 września  2012r.

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  Jan  Bartecki.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  15  członków  Komisji  stałych  Rady  Powiatu,  obecnych  wg  załącznika tj. list  obecności  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

 

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.       Przedstawienie   projektu  uchwały Rady  Powiatu  w  Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.

4.      Podjęcie uchwały  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Mogileńskiego na lata 2012-2019.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Mogileński do konkursu nr 1/POKL/3.5/2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

6.      Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk

ad. 2 

Komisje  wspólne,  jednogłośnie  przyjęły  porządek  posiedzenia.

ad.3

Przewodniczący  Jan  Bartecki  poinformował, że  Zarząd Powiatu  z  dniem  3 września  br. zwrócił  się  z  wnioskiem  o zwołanie  nadzwyczajnej  sesji, jednocześnie  dodał, że porządek  Państwo  Radni otrzymali, dlatego proponuje  przejść do 3 pkt. porządku, tj. zmian w budżecie w związku   z   otrzymanymi,   dodatkowymi  środkami  przeznaczonymi   na  szkolenia  dla  bezrobotnych  dla  Powiatowego  Urzędu Pracy  w  Mogilnie,  w  związku  z  tym   o  informację   poproszę  panią  Dyrektor  Ewę  Strzelecką.

Dyrektor PUP Ewa Strzelecka   poinformowała, że  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Mogilnie  otrzymał dodatkowe  środki   na  realizacje  projektu w  ramach  Programu  Operacyjnego Kapitał  Ludzki Priorytet VI. Rynek  pracy  otwarty  dla  wszystkich; Poddziałania6.1.1 Wsparcie  osób  pozostających  bez  zatrudnienia  na regionalnym rynku  pracy; pt. „Staż  przepustką  do  aktywności  zawodowej” w  kwocie  68 877,00 zł, na   który  rekrutacja  kończy  się   właśnie  dziś,  10  września br. , natomiast  na  2013  rok  przyznano  nam  213 510,00 zł., gdzie  rekrutacja  zakończy się  2  listopada br.  W  związku  z  powyższym  zwróciliśmy  się   z  wnioskiem  do Zarządu  Powiatu  o  wprowadzenie  zmian  w  budżecie.

Członek  Komisji  Wojciech Baran   zapytał, jakie  kryteria  będą  brane  pod  uwagę ?

Dyrektor PUP Ewa  Strzelecka  odpowiedziała, że  będzie  to  17osób   długotrwale  pozostających  bez  pracy. 

 

ad.4

Skarbnik Powiatu  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt   uchwały  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Mogileńskiego na lata 2012-2019,który  jest  konsekwencją  powyższych  zmian.

 

ad.5

Następnie  Przewodniczący  poprosił  Naczelnika  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu Andrzeja  Konieczkę  o  przedstawienie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Mogileński do konkursu

Nr 1/POKL/3.5/2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

 

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  poinformował, że  w odpowiedzi na ogłoszony konkurs

Nr 1/POKL/3.5/2012 w ramach Priorytetu III, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mogą być składane projekty obejmujące swym działaniem przygotowanie i pilotażowe wdrożenie kompleksowych powiatowych programów wspomagania szkół i przedszkoli, będących elementem nowego systemu wsparcia tychże placówek. Dokumentacja konkursowa wskazuje jako grupę docelową dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, punktów przedszkolnych i szkół oraz  placówek, które  zatrudniają co najmniej pięciu nauczycieli, publicznych i niepublicznych.

Jednocześnie dokumentacja konkursowa wskazuje jako typ Beneficjenta wyłącznie powiaty i miasta na prawach powiatu. W związku z powyższym, aby  mogły  skorzystać  ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego ww. placówki z terenu Powiatu Mogileńskiego, konieczne jest przystąpienie przez powiat do niniejszego konkursu.

Przewodniczący   poddał ww. projekty  pod  głosowanie.  Komisje   wspólne  nie  wniosły  uwag  i  przekazały  projekty  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.5

Przewodniczący  Rady   podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                                          Przewodniczący

Rady  Powiatu

 

 Jan  Bartecki

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2012-10-18 13:01:52
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2012-10-18 13:02:21
Ostatnia zmiana:2012-10-18 13:03:10
Ilość wyświetleń:154
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij