Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

116/12 z dn. 31.08.2012r.

PROTOKÓŁ Nr 116/12
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 31 sierpnia 2012r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012 r.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Piotrowi Cieślikowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół w Strzelnie.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.
ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012 r. Dokonano zmian w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającą dotację przeznaczoną na zabezpieczenie bieżącej działalności powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Na podstawie porozumienia Ministra Pracy i Polityki Społecznej otrzymano środki z przeznaczeniem na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012. Środki przeznacza się na wynagrodzenia dla koordynatorów pieczy zastępczej. Dokonano przeniesienia środków z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na remont budynku Skarbu Państwa położonego w Strzelnie przy ulicy Rynek/ Ścianki. Realizując Porozumienie z dnia 16 lutego 2012 r w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Strzelnie zwiększono dotację z przeznaczeniem na działalność gimnazjum. W ZSZ w Strzelnie dokonano przeniesienia między paragrafami na pokrycie kosztów delegacji służbowych. W Powiatowym Urzędzie Pracy dokonano przeniesień między paragrafami zgodnie z otrzymanym wnioskiem.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 265/12.


ad.5
Andrzej Konieczka Naczelnik wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie. W związku z prośbą Dyrektora Poradni z dnia 22 sierpnia 2012r. Zarząd odwołał ze stanowiska Pana Grzegorza Kamińskiego z dniem 31 sierpnia 2012r.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 266/12.

ad.6
Andrzej Konieczka Naczelnik wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie. Zgodnie z art.36a ustawy o systemie oświaty obowiązki Dyrektora powierzono Pani Edycie Hernackiej.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 267/12.

ad.7
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Piotrowi Cieślikowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół w Strzelnie. Udzielono Panu Piotrowi Cieślikowi pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie wynikającym z działalności Zespołu Szkół w Strzelnie. Pełnomocnictwa udziela się na okres zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Zespołu Szkól w Strzelnie.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 268/12.

ad.8
Andrzej Konieczka Naczelnik wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił wniosek Dyrektora ZS w Strzelnie w sprawie wydania opinii dotyczącej powołania z dniem 1 września br. Pani Arlety Marcinak na stanowisko Wicedyrektora szkoły, Pana Jarosława Zowczaka na stanowisko Wicedyrektora szkoły, Pana Mariana Mikołajczaka na stanowisko Wicedyrektora szkoły, Pana Grzegorza Stachewicza na stanowisko kierownika warsztatów. Zarząd wydał pozytywną opinię dla powyższych osób na okres pełnienia w/w funkcji tj. na pięć lat.
Kolejny wniosek wpłynął od Dyrektora Zespołu Szkół w Bielicach w sprawie wydania opinii dotyczącej powołania z dniem 1 września br. Pani Marii Konieczka na stanowisko Wicedyrektora szkoły, Pana Wiesława Kowal na stanowisko Wicedyrektora szkoły, Pani Krystyny Gawrysiak na stanowisko Kierownika internatu, Pani Gabrieli Nowińskiej na stanowisko Kierownika szkolenia praktycznego – Centrum Kształcenia Praktycznego, Pana Krzysztofa Kierzek na stanowisko Kierownika warsztatu szkolnego (stajni). Zarząd wydał pozytywną opinię dla powyższych osób na okres pełnienia w/w funkcji tj. na pięć lat.

ad.9
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    
       

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-09-12 12:12:24
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-09-12 12:12:31
Ostatnia zmiana:2012-09-12 12:13:09
Ilość wyświetleń:296

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij