Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

114/12 z dn. 27.08.2012.

PROTOKÓŁ Nr 114/12
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 27 sierpnia 2012r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie odrzucenia oferty oraz unieważnienia postępowania o zamówienia publicznego na dostawę i montaż fabrycznie nowej tokarki numerycznej w ramach pierwszego wyposażenia Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół w Strzelnie.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i montaż fabrycznie nowej tokarki numerycznej w ramach pierwszego wyposażenia Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół w Strzelnie.
6. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Andrzej Konieczka Naczelnik wydziału Oświaty, wychowani, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie odrzucenia oferty oraz unieważnienia postępowania o zamówienia publicznego na dostawę i montaż fabrycznie nowej tokarki numerycznej w ramach pierwszego wyposażenia Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół w Strzelnie. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Po przeprowadzeniu ich oceny na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucono ofertę nr 2 Wykonawcy Dematec Polska Spółka z o. o. Kraków z uwagi na jej niezgodność z ustawą polegającą na nieprzedłożeniu oferty w formie pisemnej. Oferta przedstawiona została w formie wydruku zeskanowanej treści oferty. Taka wada oferty nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust 3 ww. ustawy. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ ceny złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu przewyższają kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zarząd zatwierdził protokół Komisji Przetargowej dotyczący w/w postępowania, odrzucił ofertę nr 2 oraz unieważnił postępowanie nr OR.272.5.2012.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 261/12.

ad.5
Andrzej Konieczka Naczelnik wydziału Oświaty, wychowani, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i montaż fabrycznie nowej tokarki numerycznej w ramach pierwszego wyposażenia Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół w Strzelnie. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej powyżej 14000 euro prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. Przedstawiono ogłoszenie o przetargu, specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano Komisję Przetargową w składzie: Tadeusz Szymański - Przewodniczący, Joanna Caspari-Filipiak- Sekretarz, Andrzej Konieczka- Członek, Karol Olejnik- Członek, Danuta Olejnik - Członek.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 262/12.

ad.6
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    
      

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-09-12 12:10:11
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-09-12 12:12:31
Ostatnia zmiana:2012-09-12 12:13:09
Ilość wyświetleń:192

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij