Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXVII/12 z dnia 13 sierpnia 2012r.

Protokół Nr XXVII/12
Nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 13 sierpnia 2012 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 14:56 do 15:20


W sesji udział wzięło 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, który powitał obecnych na sesji. (nieobecny Radni: Rafał Woźniak, Agnieszka Ziółkowska )

Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Anita Barczak.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał wniosek Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zwołania sesji, oraz przedstawił następujący porządek obrad sesji:


1. Otwarcie,
a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wymiaru czasu pracy dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat mogileński.
5. Zakończenie.

W związku z powyższym i brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy porządek obrad pod głosowanie.
W wyniku głosowania 12 głosami za, 0 przeciw i przy 3 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.

Ad.3
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał i poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (nieobecny: R.Woźniak, A.Ziółkowska).

Ad.4
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wymiaru czasu pracy dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat mogileński.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały z prośbą o poprawienie daty i nr w nagłówku załącznika, na co zwrócił uwagę Radny Wojciech Baran.

Radny Wojciech Baran – w tej sytuacji, z jaką mamy doczynienia w przypadku tej uchwały, negatywne stanowisko jednego związku i drugiego też można odczytywać przynajmniej w części jakby sprzeciw. Nie można tym nauczycielom, dzięki którym pozyskuje się największe subwencje dokładać jeszcze obowiązków. To naprawdę trudna praca z tymi osobami. O wiele trudniejsza niż z dziećmi, które normalnie się rozwijają. Apel, jeżeli można nauczycielom prowadzącym zajęcia z dziećmi wymagającymi więcej opieki podwyższać to może innym nauczycielom, którzy pracują w normalnych warunkach można by też podwyższyć i wyrównać te dysproporcje. Nie tylko mamy doczynienia z tym, że zmieniamy liczbę godzin, ale ta godzina zupełnie inaczej się określa, bo wcześniej było 18 godzin po 45 min. a teraz jest 26 godzin po 60 min. to jest znaczący skok w porównaniu z innymi nauczycielami, to będzie duża dysproporcja. Czy nauczyciele będą mieli pełne etaty, czy w związku z tym, że będzie wyższe pensum, będą mieli etaty poobcinane? Panie Naczelniku może to było trochę pospiesznie przeprowadzane, może trzeba było podjąć szerszą dyskusję na ten temat. Myślę, że warto by było, jeśli już może wprowadzić różne inne zmiany do tego projektu, aby to było rozłożone w sposób równomierny a nieobciążani są ci nauczyciele, którzy mają najmniejsze zadania do wykonania. Myślę, że wtedy można by było myśleć o jakimś konsensusie i pomyśle Rady na takie działania. Każdemu, komu leży na sercu dobro przede wszystkim dzieci dotkniętych różnymi schorzeniami, dzieci z którymi pracują ci nauczyciele, to śmiem głosować przeciwko tej uchwale.  Apeluję o to do Rady.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – my robimy wszystko, aby nauczyciele mieli pracę a dzieci zapewnioną odpowiednią opiekę. Jesteśmy na rozdrożu. Państwo wiecie, co dzieje się w szkołach i możemy przypuszczać, że nauczyciele mogą za chwilę tracić pracę. Z tego punktu trzeba również wyjść. I to, co robimy, jako Zarząd, robimy wszystko, aby nauczyciele w naszym powiecie mieli pracę a dzieci odpowiednio zapewnioną opiekę. Może ktoś powie, że przez zwiększenie będzie gorsza opieka, ale to nie prawda. Trzeba po prostu trochę więcej popracować. To jest 250tys. zł to nie jest mała kwota. Weźmy pod uwagę to, że nauczyciel też chce pracować i my tą pracę mu zapewniamy. Proszę tak podejść do tej uchwały.

Wiceprzewodniczący Bartosz Nowacki – to zmieńmy też załącznik nr 2 i zaoszczędzimy następne 250tys. jak nie lepiej.

Radny Wojciech Baran – można oszczędzać w nieskończoność, tylko dlaczego tam gdzie warunki pracy mają tak duże znaczenie, praca z dziećmi które mają stopień upośledzenia myślę, że warunki nie są komfortowe zarówno dla nauczycieli jak i dla dzieci. Nie oszukujmy się w jakiś sposób będzie się to odbijało, na jakości. Czy nauczyciele, którzy pracują w Szerzawach będą mieli całe etaty w związku z tą zmianą, czy będą mieli poobcinane, czy będą redukcje w zatrudnieniu, bo to jest też istotne?

Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu – czy nauczyciele będą mieli z tego tytułu mniej etatu? Nie, tych etatów z tytułu rewalidacji przybywa. Nawet, jeśli zwiększymy na 26 to tych etatów będzie więcej niż dotychczas. Z tego tytułu nie ubędzie pracy w Bielicach tylko przybędzie, chodzi o to by nie przybyło więcej niż możemy udźwignąć. Jeśli chodzi o troskę, że praca nauczycieli jest niedoceniona w tym zakresie. Nie, tu chodzi o ty by Państwo zechcieli spojrzeć na to, że dotychczas nauczyciel pedagog, psycholog, logopeda tak samo pracują jak ten nauczyciel rewalidacji w etacie 26 i godzina lekcyjna. Chodzi o to by się przychylić do tego, że ta rewalidacja, czyli praca z uczniem pojedynczym jest tak samo ważna i tak samo mierzona jak praca pedagoga, logopedy czy innych. Należy uściślić zapis, że inni - to my rozumiemy też tą rewalidację. W mojej ocenie nie robi się zbrodni na stanie nauczycielskim, że dokłada się pracy, że my nie rozumiemy tej pracy, my rozumiemy i to, co Pan Starosta powiedział, że najważniejsze jest to by móc to finansować. To nie jest tak, że w tym roku coś potrzeba, patrzymy na to, co się dzieje w perspektywie kilku lat. Idzie niż demograficzny gdzie dotyka również szkoły specjalne i klasy 12-13 osobowe robią się 8 osobowe a koszty są te same i patrzymy na to, aby praca była jak najdłużej dla nauczycieli. Ona będzie jak najdłużej, jeśli będziemy mogli to sfinansować nawet kosztem tego, że trzeba będzie popracować zamiast 18 -26 a zamiast 45 minut – 1 godzinę, ale jest praca. A tak zaczniemy to zamykać. To perspektywa do przodu, widać to patrząc na dane demograficzne, że powinniśmy dmuchać na zimne.

Radny Wojciech Baran – jestem zaskoczony tym podejściem, bo jak rozmawialiśmy o ZS w Strzelnie to wszystko fajnie, przyjmowaliśmy nauczycieli i nikt się nie martwił o oszczędności a teraz głosy dochodzą, że nie wszyscy nauczyciele będą mieli pełną obsadę, będzie trzeba coś wymyślać, jeśli nabór nie poszedł tak jak oczekiwano, to też nie ma co, oddziału, godzin, które by mogły zaabsorbować tych nauczycieli przyjętych z Gminy Jeziora Wielkie i tam jakoś nikt o oszczędnościach nikt nie mówił a było trzeba, bowiem trzeba było się zastanowić czy takie bezwarunkowe przyjmowanie nauczycieli nie spowoduje, że nie będą oni mogli być utrzymani ze środków Powiatu Mogileńskiego. Co do zasadniczej kwestii uchwały, to jak mówiłem, rozumiem i moim zdaniem Karta Nauczyciela pozwala pedagogom, psychologom, logopedom, doradcą zawodowym ustanawiać liczbę godzin czy wymiar godzin tygodniowych, ale nie pozwala tego uczynić do nauczycieli, którzy zajęcia rewalidacyjne prowadzą. Jeśli Pan Naczelnik uważa, że można tym nauczycielom to myślę, że można by było też nauczycielom, którzy normalnie przy tablicy pracują, odpowiednio podnieść i rozłożyć konieczność tych oszczędności na wszystkich nauczycieli a nie na tych, co pracują w warunkach trudniejszych.

Radny Wiesław Gałązka – rozumiałbym zarzuty Pana Wojciecha gdybyśmy próbowali obniżyć ilość godzin tak, aby poszukać pracę dla nauczycieli z Zespołu Szkół to wtedy rozumowanie jest adekwatne. Jeśli skoro takiej potrzeby nie ma a dokłada się troszkę obowiązków i pracy niektórym innym nauczycielom, bo logopeda, pedagog jest to nauczyciel, to myślę że samorządy wszystkie nie tylko powiatowy zawsze wskazują, że Karta Nauczyciela jest tym prawem, które odrobinę nie daje racjonalnych rozwiązań w prowadzeniu oświaty przez jednostki samorządu terytorialnego. To najlepszy przykład w gminach gdzie jest mało dzieci, dużo nauczycieli, że trzeba dopłacać itd. W związku z tym myślę, że jeśli w porę pewne rzeczy doprowadzimy do pewnych realiów stosując nasze przemyślenia, bo możemy chwilę poczekać i będzie można ocenić to posunięcie, czy było bardzo niedobre, restrykcyjne pewnie też samych zainteresowani, dla których się uchwałę tworzy, wypowiedzą się czy ta zmiana wpłynęła w zdecydowany sposób na pogorszenie ich warunków pracy. Spróbujmy to przyjąć i do oceny w każdej chwili można wrócić, bo wiecie, że Rada jest informowana o wszystkich kwestiach związanych z sprawami finansowymi. Nie trzeba sie tego bać, bo to co sie teraz dzieje nie jest wymysłem Zarządu, czy Naczelnik, czy Radnych, bo jak słyszeliśmy od września tych godzin na rewalidację ma być tyle i to trzeba spełnić, to nie żadna nasza łaska, że to wykonamy czy nie. To nie jest nasz wymysł, ale polecenie z góry. Coś trzeba z tym zrobić i w tym kontekście chciałem zwrócić uwagę na ten fakt.

Radny Wojciech Baran – Pan Naczelnik mówił, że będą mieli po 26 godzin i tu nic nie podwyższamy. To są naczynia połączone, jeśli budżet oświatowy, powiatu stanowi jedna całość. Jeśli tam się znajdą oszczędności to można je wykorzystać w innych działach. Nie rozdzielałbym tego tak. Szkoda tylko Panie Wiesławie, że tego się nie rozkłada równomiernie na wszystkich. Skoro tym nauczycielom można, to dlaczego innym nie można. Dlaczego nie można zrobić po 20 godzin i mieli by wtedy satysfakcję, że jest jakiś konsensus między tymi grupami zawodowymi? Teraz dajemy jednym 8 godzin więcej i to jeszcze nie 45 min. tylko po 50 min. inni będą mieli dotychczasowe zestawy, to jest nie sprawiedliwe. Szczególnie ci nauczyciele, którzy zajmują się tymi osobami niepełnosprawnymi, to często osoby, które wykonują zawód z powołania i nie sądzę żeby trzeba było ich mocno karać. Tutaj wymaga to więcej wytrwałości, inaczej pracuje sie z dzieckiem, które normalnie się rozwija a inaczej z takim, które ma problemy.

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki – ja dalej będę popierał głos Pana Wojciech Barana i zmiany załącznika nr 2, bądźmy konsekwentni, jeśli zmieniamy jedno to i drugie. Rewolucja musi być w oświacie. Powinniśmy mieć menadżerów w szkołach a nie tylko nauczycieli. Pan Naczelnik przecież też jest nauczycielem z wykształcenia a jest na jednym etacie a nie na dwóch. Powinniśmy „nie zabezpieczać” kadrę kierowniczą, która jest a dać szansę młodym, bo bezrobocie w powiecie jest bardzo duże a pracy jak nie ma, tak nie ma. Zmieńmy zał. nr 2, stare przyzwyczajenia trochę na bok, może im pozmniejszać i wyrówna się to kompendium, co mieliśmy zapłacić nauczycielom, którzy pracują z osobami niepełnosprawnymi.

Radny Wojciech Baran – przychylam się do głosu Pana Nowackiego i chciałbym zwrócić uwagę na jedno. Jak przyjrzeć się dyrektorom placówek powiatowych, którzy mają dodatkowo jeszcze etaty i może tam oszczędności poszukać, bo myślę, kolega ma rację. Jest głód pracy, młodzi poszukują tej pracy a tak się zdarza, że jedna osoba, obsadza trzy etaty i temu należy się przyjrzeć i gdzie indziej szukać oszczędności. My się tak spieszymy i wychodzimy przed szereg a Karta Nauczyciela będzie chyba gruntownie zmieniana z tego, co mi wiadomo, ustawodawca to zaraz rozwiąże i nie ma sensu w tym momencie tak daleko idących zmian wprowadzać.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poddał wcześniej odczytany projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 8 głosami za, 5 przeciw i przy 1 wstrzymującym uchwała została przyjęta (nieobecny: R.Woźniak, A.Ziółkowska).

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki poinformował Radnych o uroczystościach odbywających się 15 sierpnia br. Zapytał również o chęć reprezentacji Powiatu Mogileńskiego ze sztandarem na mszy świętej w kościele Farnym. Chętnych nie było.

Ad.5
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.15:20
 

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Bartecki


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-08-09 10:44:19
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-10-18 15:10:14
Ostatnia zmiana:2012-10-18 15:10:20
Ilość wyświetleń:454

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij