Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXVI/12 z dnia 6 lipca 2012r.

 

  • PROTOKÓŁ  Nr  XXVI/12
  • sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Mogilnie,   
  • odbytej w dniu 6 lipca  2011 r.
  • w   Sali  Konferencyjnej  w Mogilnie  ul. Ogrodowa 10
  • w godzinach od 14.38 do  14.43

 

              W sesji nadzwyczajnej  wzięło udział 15 radnych  czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
             Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Rady Powiatu Jan  Bartecki  , który powitał obecnych na sesji.
            Radni obecni na sesji wg  listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
           Goście obecni wg  listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Protokół spisała Małgorzata Wilk.
 Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki przedstawił wniosek Zarządu Powiatu z  dnia  3 lipca 2012r. w sprawie  zwołania  nadzwyczajnej  sesji  Rady  Powiatu w  Mogilnie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.
a) stwierdzenie  kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z 
    dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu   
    Mogileńskiego na lata 2012–2019.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-
    Pomorskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  lokali mieszkalnych wchodzących
    w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego - Józefowo, gmina Mogilno, działka 
    nr 111/2.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej lokali
    biurowo-usługowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości  Powiatu Mogileńskiego,
    położonych w Józefowie, gmina Mogilno – działka nr 111/2 o pow. 0,2300 ha.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których
    właścicielem jest Powiat Mogileński oraz warunków i zasad korzystania z tych
    przystanków.
9.Zakończenie.

 


ad. 1a)
Wiceprzewodniczący  Rady Krzysztof  Mleczko  stwierdził, że  obecnych  jest  15  radnych, co  stanowi  88% składu  Rady  Powiatu.( nieobecny Starosta Tomasz Barczak i Przemysław Zowczak)
ad. 2
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał  porządek  obrad  i  jednocześnie  zapytał czy są uwagi  lub   propozycje do porządku obrad?
W związku z  brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu poddał powyższy porządek obrad pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.( nieobecni T. Barczak, A. Ziółkowska, P. Zowczak)
ad. 3
Przewodniczący  Jan  Bartecki powiedział, że  w  związku  z  tym, że projekty  uchwał  zostały  omówione  na  posiedzeniu  Komisji  wspólnych  nie  będziemy omawiali, tylko  przejdziemy do  głosowania.
Pierwszy  projekt   uchwały,  to   zmiany  budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki  poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (nieobecny T. Barczak, A. Ziółkowska, P. Zowczak)
ad.4
Przewodniczący  Rady, kolejny  projekt, to uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z  dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  Mogileńskiego na lata 2012–2019.
W wyniku głosowania 14 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta (nieobecny T. Barczak, A. Ziółkowska, P. Zowczak)
Stwierdzam,  że uchwała  została  podjęta.
ad. 5
Przewodniczący  Rady  Jan  Bartecki  w   pkt.5  mamy  podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Następnie  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały   po  głosowanie.
Za  przyjęciem  głosowało  14  radnych, przy  0  przeciwnych  i  0 wstrzymujących  się.
Stwierdzam,  że  uchwała  została  podjęta.
ad.6
Przewodniczący  Rady  Jan  Bartecki  w   punkcie  następnym  mamy  projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego - Józefowo, gmina Mogilno, działka  nr 111/2.
Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały   po  głosowanie.
Za  przyjęciem  głosowało  12  radnych, przy  0  przeciwnych  i  2 wstrzymujących  się.
Stwierdzam,  że  uchwała  została  podjęta.
ad.7
Przewodniczący Rady w punkcie kolejnym mamy  podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej lokali biurowo-usługowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości  Powiatu Mogileńskiego,  położonych w Józefowie, gmina Mogilno – działka nr 111/2 o pow. 0,2300 ha.  Kto  z  Państwa  jest  za  przyjęciem  projektu  uchwały?
Za  przyjęciem  głosowało  13  radnych, przy  0  przeciwnych  i  1  wstrzymującym  się.
Stwierdzam,  że  uchwała  została  podjęta.
ad. 8
Przewodniczący  Rady  Jan  Bartecki, ostatni  projekt  uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których  właścicielem jest Powiat Mogileński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Kto  z  Państwa  jest  za  przyjęciem  projektu  uchwały?
Za  przyjęciem  głosowało  14  radnych, przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się.
Stwierdzam,  że  uchwała  została  podjęta.
ad.9
Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady nadzwyczajnej  sesji Rady Powiatu o godz.14:43
 

 

 


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-08-09 10:40:34
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-10-18 15:10:14
Ostatnia zmiana:2013-02-18 10:16:02
Ilość wyświetleń:268

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij