Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

109/12 z dn. 26.07.2012r.

PROTOKÓŁ  Nr  109 /12
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego  26  lipca  2012r.


W posiedzeniu wzięło udział 3 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta  Tomasz  Barczak.
Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3. Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.
4. Analiza  naboru  do szkół  ponadgimnazjalnych   Powiatu  Mogileńskiego na rok szkolny 2012-2013, dane  z  dnia  15  lipca 2012r.
5. Przedstawienie  projektu  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie  zatwierdzenia  arkuszy  organizacji  szkół i placówek , dla których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Mogileński , na rok szkolny 2012/2013.
6. Przedstawienie  projektu  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie  przyjęcia  informacji  o  wykonaniu  budżetu Powiatu Mogileńskiego za II kwartały  2012r.
7. Przedstawienie  sprawozdania  z  realizacji  zadania  publicznego  w  zakresie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa  narodowego  pn.  „Straże  pożarne  wczoraj i  dziś – spotkanie pokoleniowe ochotników”.
8. Spotkanie  Zarządu  Powiatu,  burmistrzów  i wójtów  z  przedstawicielami  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  w  Inowrocławiu.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie.

ad. 2
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  porządek  posiedzenia.
ad. 3
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  protokół  z  ostatniego  posiedzenia.
ad. 4
Przewodniczący  Zarządu  Starosta  Tomasz  Barczak  poprosił Naczelnika  Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej i Sportu  Andrzeja  Konieczkę  o przedstawienie  analizy  naboru  do szkół  ponadgimnazjalnych   Powiatu  Mogileńskiego na rok szkolny 2012-2013. Naczelnik   Andrzej  Konieczka    powiedział, że   przedstawione  dane  w  analizie   są   z  dnia  15  lipca 2012r., które  mogą    ulec   niewielkiej  zmianie,  jednocześnie  dodał, że  ubyły  nam  4  oddziały szkolne,  w  sumie  105  uczniów  mniej, które   przejęły  inne  powiaty, natomiast   pozyskaliśmy   148 uczniów  z  poza   naszego powiatu.


ad.5
Przewodniczący  Zarządu  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie  zatwierdzenia  arkuszy  organizacji  szkół i placówek , dla których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Mogileński , na rok szkolny 2012/2013.
Przewodniczący    poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.
Za głosowało  3  członków  Zarządu, przy 0  przeciwnych  i  0 wstrzymujących się.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 248/12.
ad.6
Przewodniczący  Zarządu  poprosił Skarbnik  Powiatu  Karinę  Kostyrę   o  przedstawienie  projektu 
uchwały  Zarządu  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie  przyjęcia  informacji  o  wykonaniu  budżetu Powiatu Mogileńskiego za II kwartały  2012r.
Następnie Przewodniczący    poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.
Za głosowało  3  członków  Zarządu, przy 0  przeciwnych  i  0 wstrzymujących się.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 249/12.
ad.7
Zarząd Powiatu  zapoznał   ze sprawozdaniem z  realizacji  zadania  publicznego  w  zakresie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa  narodowego  pn.  „Straże  pożarne  wczoraj i  dziś – spotkanie pokoleniowe ochotników”, przedstawionym  przez inspektor  ds. UE Magdalenę  Łukomską.  
ad.8
W  sprawach  różnych -  Zarząd  Powiatu  zaprosił  przedstawicieli  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  w  Inowrocławiu,  Burmistrzów,  Wójtów  oraz Radnych Powiatu  w  związku  z   otrzymanym   pismem dotyczącym   propozycji  zmian  w  zakresie  funkcjonowania   Punktu  Informacyjnego ZUS w  Mogilnie  przy ul. Ogrodowej 10. Zarząd  Powiatu   wraz z  Burmistrzem  Mogilna  Leszkiem  Duszyńskim, Burmistrzem  Strzelna  Ewarystem Matczakiem, Wójtem  Dąbrowy  Marcinem  Barczykowskim i Wójtem  Jezior  Wielkich  Zbysławem  Woźniakowskim   oraz  Radnymi  Powiatu,  Wojciechem  Baranem i Przemysławem  Zowczakiem   wyrazili  sprzeciw likwidacji  Punktu  Informacyjnego  i  zastąpieniem  go  Punktem Poradnictwa. Uznali, że Punkt  Poradnictwa,  który  ma  być  czynny  od  1  stycznia  2013 roku,   raz  w  tygodniu,   nie  będzie  spełniał  dotychczasowej  funkcji  dla potrzeb   mieszkańców  Powiatu. Starosta Tomasz  Barczak zaznaczył, że  dotychczas   Starostwo  Powiatowe  użyczało  biura  na  potrzeby  ZUS, a  Burmistrz  Mogilna  pokrywał   koszty  zatrudnienia   jednego  pracownika, po to,  by   społeczeństwo  Powiatu   miało   bliższy  dostęp do Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych. Nie godząc  się  z  propozycją  ZUS,  Zarząd  Powiatu   wraz  z  samorządowcami   postanowił   wystosować   sprzeciw  do Oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy   w  sprawie   radykalnego ograniczenia  pracy  Punktu  ZUS w Mogilnie  i umniejszenia   roli  Powiatu  Mogileńskiego  na tle  innych  powiatów.

ad. 9
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu  Starosta  Tomasz  Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-08-09 10:30:25
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-09-12 12:12:31
Ostatnia zmiana:2012-09-12 12:13:16
Ilość wyświetleń:207

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij