Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

107/12 z dn. 3.07.2012r.

PROTOKÓŁ Nr 107/12
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 3 lipca  2012r.

W posiedzeniu wzięło udział 3 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Wicestarosta Tadeusz Szymański.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie odroczenia terminu spłaty należności Powiatu Mogileńskiego.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
6. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
9. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem jest Powiat Mogileński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Małgorzata Krygier Główna Księgowa przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie odroczenia terminu spłaty należności Powiatu Mogileńskiego. Zarząd wyraził zgodę na odroczenie SPZOZ terminy spłat czterech rat pożyczki w kwocie 60tys.zł

Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 238/12.

ad.5
Małgorzata Krygier Główna Księgowa przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r. Dokonano zmian w planie wydatków budżetu dotyczących wypłat dla Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 239/12.

 

ad.6
Małgorzata Krygier Główna Księgowa przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
Zarząd jednogłośnie postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady i Komisji.

ad.7
Małgorzata Krygier Główna Księgowa przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.
Zarząd jednogłośnie postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady i Komisji.

ad.8
Jarosław Zwiernik Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru oraz Gospodarki Nieruchomościami przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego.  W związku z przystąpieniem Powiatu Aleksandrowskiego do Związku Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego i zgodnie z § 39 Statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego zmiana statutu w zakresie danych dotyczących członków Związku wymaga podjęcia uchwał przez rady powiatów członków Związku.
Zarząd jednogłośnie postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady i Komisji.

ad.9
Stefan Łukomski Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem jest Powiat Mogileński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym stanowi, iż do zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego (właściwej jednostki samorządu terytorialnego) należy – określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Mogileński, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenie warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Powiat Mogileński jest właścicielem 178 przystanków komunikacyjnych na 62 drogach powiatowych.
Zarząd jednogłośnie postanowił przekazać powyższe pod obrady Rady i Komisji.
 
ad.10
Zarząd Powiatu w Mogilnie zwrócił się do Wójta Orchowa, w związku ze zgłoszoną interpelacją Radnego Wojciecha Barana dotyczącą informacji jakoby Gmina Orchowo rozważała możliwość rozbiórki dwóch wiaduktów (w Orchowie i Myślątkowie) będących częścią nieczynnej linii kolejowej Orchowo – Mogilno, z zapytaniem czy takie działania są rzeczywiście planowane.

Zarząd Powiatu w Mogilnie zgodnie z treścią art.15 ust 7 ustawy o samorządzie powiatowym wystosował wniosek do Przewodniczacego Rady Powiatu o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Mogilnie. Ustalono również, że posiedzenie komisji i sesja odbędą się 6 lipca br. o godz.14:00.

Zarząd Powiatu w Mogilnie zwrócił sie do Burmistrza Mogilna z wnioskiem o umorzenie VI raty podatku od nieruchomości. Na działce przy ul.Sądowej jest posadowiony budynek Powiatu Mogileńskiego, który nie jest zagospodarowany. Dotychczas korzystał z niego Sąd Rejonowy w Mogilnie jednak w chwili obecnej Powiat nie osiąga żadnych dochodów z przedmiotowej nieruchomości. Toczą się rozmowy prowadzone przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy mające na celu uzyskanie w Ministerstwie Sprawiedliwości zgody na nabycie tej nieruchomości na potrzeby Sądu Rejonowego w Mogilnie.

Zarząd Powiatu w Mogilnie zapoznał się z:
-  informacją dotyczącą stanu technicznego budynków gospodarczych w miejscowości Bielice oraz możliwości ich remontu lub sprzedaży,
- sytuacją rodzin zastępczych oraz przebywających w nich dzieci, którą przedstawiła Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie,
- sytuacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie dotyczącą stanu remontów. Informację przedstawiła Pani Dyrektor Barbara Buzała i zapewniła, że remonty odbywają sie zgodnie z planem i nie ma kłopotu z organizacją pracy w zakładzie. Od poniedziałku rusza remont schodów wejściowych do Przychodni w Mogilnie. Poinformowała również, że  200tys.zł otrzymane od Powiatu zostało już rozdysponowane.

ad.11
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Wicestarosta Tadeusz Szymański podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-08-09 10:30:10
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-08-09 10:38:09
Ostatnia zmiana:2012-08-09 10:38:32
Ilość wyświetleń:503

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij