Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

104/12 z dn. 27.06.2012r.

PROTOKÓŁ Nr 104/12
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 27 czerwca  2012r
.

W posiedzeniu wzięło udział 3 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Wicestarosta Tadeusz Szymański.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie planów dotyczących bieżącego utrzymania dróg powiatowych.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie pokrycia wydatków związanych z działalnością komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane przez Gminę Mogilno nieruchomością stanowiącą własność Gminy Mogilno, będącą w użytkowaniu wieczystym Powiatu Mogileńskiego.
8. Podjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
9. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej lokali biurowo-usługowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości  Powiatu Mogileńskiego, położonych w Józefowie, gmina Mogilno – działka nr 111/2 o pow. 0,2300 ha
10. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego  - Józefowo, gmina Mogilno, działka nr 111/2.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Piotr Ficer Dyrektor Zarządu Dróg w Mogilnie zwrócił sie do Zarządu Powiatu z prośbą o przeniesienia w budżecie dotyczące bieżącego utrzymania dróg powiatowych. Po analizie odcinków dróg, biorąc pod uwagę ciąg komunikacyjny, stan nawierzchni oraz podbudowę drogi opracowany został plan remontów  dróg powiatowych o łącznej długości 14,240km. Racjonalnym zabiegiem będzie wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia dróg powiatowych następujących odcinków: Huta Palędzka – Padniewko 1,7 km, Oćwieka – Niestronno 0,85 km, Rudunek – Niestronno-Dąbrowa 1,36km, Żnin- Ostówce – Szczepanowo 2,61km,  Gąsawa – Obudno – Słaboszewo –Pakość 1,6km, Janowice – Bożejewice – Sławsk Wielki 0,96km, Stodoły – Książ – Sukowy 1,05km, Rzeszyn – Rzeszynek 1km, Czarnotul – Kwieciszewo 3,02km. Natomiast w roku 2013, nie mówimy tu o przebudowie dróg np. w Krzywym Kolanie ale o  powierzchniowym utrwaleniu, planujemy ująć następujące drogi : Wylatowo – Trzemżal 3,5km, Gębice – Wójcin 12km, Wójcin – granica powiatu w stronę Wilczyna ok.2km, Młyny – Włostowo 6km, Niestronno – Padniewko 4 km, Niestoronno –Dąbrowa 10 km, Strzelno –Ostrowo do granicy powiatu 10km.

Członek Zarządu Wiesław Gałązka wyjaśnił, że w miejscowości Dąbrowa na drodze ul.Centralna w kierunku Parlina uszkodzenia są głębokie rzędu 10cm, podobnie jest w Mokrym w kierunku na Mierucinek. Poprosił o zwrócenie uwagi na te właśnie drogi. 

Piotr Ficer Dyrektor Zarządu Dróg w Mogilnie –remonty na drodze w Mokrym były wczesną wiosną. Zależy, jakie jest natężenie ruchu i podbudowa drogi wtedy takie cząstkowe remonty wytrzymują od 3 do 9 miesięcy. Na pewno wejdziemy znowu na drogi z remontami cząstkowymi  i częściowo załagodzimy temat. Droga w Kierunku Parlina zostanie wzięta pod uwagę dopiero po częściowym profilowaniu, może w przyszłym roku.

ad.5
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 233/12.

ad.6
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie pokrycia wydatków związanych z działalnością komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Eksperci powołani w skład komisji otrzymają 75zl za postępowanie egzaminacyjne.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 234/12.

ad.7
Magdalena Szwarckopf z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane przez Gminę Mogilno nieruchomością stanowiącą własność Gminy Mogilno, będącą w użytkowaniu wieczystym Powiatu Mogileńskiego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością wystąpił Burmistrz Mogilna, na działce planowana jest rozbudowa istniejącej świetlicy wiejskiej w Padniewie.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 235/12.


ad.8
Zarząd Powiatu podjął dwie decyzje kierujące osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.


ad.9
Magdalena Szwarckopf z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej lokali biurowo-usługowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości  Powiatu Mogileńskiego, położonych w Józefowie, gmina Mogilno – działka nr 111/2 o pow. 0,2300 ha. Nieruchomość będąca przedmiotem uchwały to budynek byłego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Józefowie, posadowiony na działce położonej w miejscowości Józefowo. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargowej z zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego dwóch lokali biurowo-usługowych: lokalu  nr 1 o powierzchni użytkowej 123,80 m2  oraz lokalu  nr 2 o powierzchni użytkowej 14,18 m2, położonych na parterze budynku .
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i  Rady Powiatu.

ad.10
Magdalena Szwarckopf z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego  - Józefowo, gmina Mogilno, działka nr 111/2. Nieruchomość będąca przedmiotem uchwały to budynek byłego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Józefowie. Wyraża się zgodę na zbycie z zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego dwóch lokali mieszkalnych: lokalu  nr 3 o powierzchni użytkowej 63,55 m2  oraz lokalu nr 4 o powierzchni użytkowej 75,77 m2, położonych na piętrze budynku w miejscowości Józefowo.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i  Rady Powiatu.

ad.11
Zarząd zapoznał sie z pismem Stowarzyszenia Młodych Demokratów w którym proszą o rozpatrzenie propozycji projektu stypendiów dla uczniów ostatnich klas szkół średnich. Zarząd postanowił zająć sie tematem na kolejnych posiedzeniach.

ad.12
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Wicestarosta Tadeusz Szymański podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    

 

 


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-08-09 10:29:48
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-08-09 10:38:09
Ostatnia zmiana:2012-08-09 10:38:32
Ilość wyświetleń:469

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij