Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 80/04

Protokół Nr 80/2004
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Mogilnie
odbytego 8 września 2004r.
w Mogilnie

W posiedzeniu Zarządu na 4 członków obecnych było 4 czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie zarządu i goście obecni na posiedzeniu wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak.
Protokół spisała Anita Kozłowska.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia kwoty przypadającej na jeden etat kalkulacyjny dla pracowników administracyjno - obsługowych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia dziennej stawki żywieniowej w Specjalnych Ośrodkach Szkolno -Wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wynajmu sal lekcyjnych mieszczących się w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Strzelnie, ul.Kościuszki 15.
6. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany aktu założycielskiego placówki publicznej  o nazwie Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Chłopców z Zaburzonym Zachowaniem w Strzelnie.
7. Informacji w sprawie naliczania funduszu socjalnego dla nauczycieli.
8. Przedstawienie sprawozdania  z wykonania Planu Kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu Mogileńskiego na I półrocze 2004r.
9. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego mieszczącego się przy ul.M.Konopnickiej 20/3 w Mogilnie.
10. Zaopiniowanie wniosków dot. warunków zabudowy.
11. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2004r.
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie.
Zarząd jednogłośnie  przyjął  zaproponowany  porządek  posiedzenia .
Ad.3
Naczelnik wydziału oświaty, wychowania, kultury, kultury fizycznej i sportu A.Konieczka przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia kwoty przypadającej na jeden etat kalkulacyjny dla pracowników administracyjno - obsługowych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński oraz przedstawił kalkulację wzrostu płac pracowników i koszty  z tym związane (załącznik do protokołu).
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr164/04.
Ad.4
Naczelnik wydziału oświaty, wychowania, kultury, kultury fizycznej i sportu A.Konieczka przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia dziennej stawki żywieniowej w Specjalnych Ośrodkach Szkolno -Wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński. Zaznaczył, że stawka do chwili obecnej w szkołach wynosiła 6,80 zł  i zaproponował kwotę 7, 10zł.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr165/04.
Ad.5
Naczelnik wydziału oświaty, wychowania, kultury, kultury fizycznej i sportu A.Konieczka przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wynajmu sal lekcyjnych mieszczących się w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Strzelnie, ul.Kościuszki 15. Sale  wynajęte by zostały Towarzystwu Wiedzy Powszechnej z Bydgoszczy na okres 3 lat.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr166/04.

Ad.6
Naczelnik wydziału oświaty, wychowania, kultury, kultury fizycznej i sportu A.Konieczka  przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany aktu założycielskiego placówki publicznej  o nazwie Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Chłopców z Zaburzonym Zachowaniem w Strzelnie.
SOSW otrzymał by  imię Św. Jana Bosko Specjalnemu. Nadanie imienia musi nastąpić poprzez zmianę  i aktualizacje aktu założycielskiego placówki. Nadanie imienia nie może nastąpić w drodze uchwały ponieważ brak jest odpowiedniego rozporządzenia (które posiadają placówki oświatowe), które pozwoliły by na to.

Ad.7
Naczelnik wydziału oświaty, wychowania, kultury, kultury fizycznej i sportu A.Konieczka poinformował zebranych, że od dnia 1 września zmieniają się niektóre zapisy w ustawie Karta  Nauczyciela, min. zmienia się sposób naliczania funduszu socjalnego dla nauczycieli. Taki sposób naliczania spowoduje oszczędności w budżecie. Naczelnik poprosił zarząd o zgodę na przygotowanie kalkulacji i zmian.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podjęcie działań w powyższym temacie.
Ad.8
Sekretarz Powiatu K.Dobrychłop przedstawił  sprawozdanie  z wykonania Planu Kontroli Jednostek Organizacyjnych Powiatu Mogileńskiego na I półrocze 2004r., które stanowi załącznik do protokołu.
Ad.9
Sekretarz Powiatu K.Dobrychłop przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego mieszczącego się przy ul.M.Konopnickiej 20/3 w Mogilnie.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr167/04.
Ad.10
Wicestarosta P.Zowczak przedstawił wniosek dot. warunków zabudowy i projekt postanowienia w sprawie  uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegających na budowie stacji LPG, komisu samochodowego, budynku administracyjno - biurowego oraz strzeżonego parkingu położonego na części działki nr 707/2 przy skrzyżowaniu ul. Niezłomnych i Mickiewicza w Mogilnie.
Zarząd jednogłośnie postanowił uzgodnić projekt decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zgodności z zadaniami samorządu powiatu realizującymi cele publiczne.
Ad.11
Skarbnik Powiatu K.Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2004r.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr168/04.
Ad.12
Zarząd przyjął   protokół z poprzedniego posiedzenia.
Ad.13
Wicestarosta P.Zowczak poinformował zebranych  o spotkaniu w sprawie filii wydziału komunikacji. W spotkaniu z grupą radnych  strzeleńskich uczestniczył również naczelnik wydziału komunikacji, transportu i dróg S.Łukomski. Wicestarosta i naczelnik przedstawili koszty powstania oraz kalkulację utrzymania - eksploatacji filii wydziału komunikacji, transportu i dróg. Jednak grupa radnych zapytuje zarząd powiatu, w sytuacji gdyby Rada Miejska w Strzelnie podjęła decyzje o przeznaczeniu środków na powstanie punktu filialnego, czy nie sprzeciwiał by się powstaniu filii.
Starosta poinformował zebranych o odbywających się w powiecie święcie plonów - dożynkach.
Ad.14
Na tym posiedzenie wyczerpano. Przewodniczący zarządu T.Barczak  podziękował obecnym za uczestnictwo i dokonał zamknięcia posiedzenia.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2004-09-20 10:49:41
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2004-09-20 10:50:49
Ostatnia zmiana:2004-09-20 10:50:49
Ilość wyświetleń:1272

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij