Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

101/12 z dn. 13.06.2012r.

PROTOKÓŁ Nr 101/12
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 13 czerwca  2012r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Podjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego — działka nr 668/6 o pow. 0,2586 ha, obręb Strzelno.
6. Spotkanie z biegłymi rewidentami z Biura Usług Księgowych „Ewelina”, którzy wykonali bilans dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
7. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Zarząd Powiatu podjął pięć decyzji kierujących osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

ad.5
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego — działka nr 668/6 o pow. 0,2586 ha, obręb Strzelno. Z zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego przeznaczona została do zbycia w drodze przetargowej zabudowana nieruchomość położona w Strzelnie przy ul. Klonowej. Przedmiotowa działka gruntu zabudowana jest budynkiem przemysłowym. Nieruchomość jest uzbrojona, posiada dostęp do uzbrojenia w sieci techniczne: energię elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową realizowaną przez dostawców miejskich. Znajdują się na terenie, na który nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 224/12.

ad.6
Biegły rewident Jadwiga Nawrot z Biura Usług Księgowych „Ewelina” wyjaśniła, że roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2011 rok. Przyczyną problemów finansowych Zakładu jest limitowanie przez NFZ udzielanych przez SPZOZ świadczeń, ale taka sytuacja jest w całym kraju. Nie mamy zastrzeżeń do prowadzenia księgowości. Mało jest zapasów, ale prowadzona dokumentacja jest prawidłowa. Saldo należności od NFZ na koniec roku wynosiło ok. 3 mln.zł. w momencie badania bilansu spłacone zostało tylko 1,6 mln.zł.  Z danych wynika, że nastąpił spadek kosztów działalności SPZOZ w Mogilnie. Wzrost kosztów amortyzacji w 2011 roku spowodowany jest głównie przyjęciem do użytkowania sprzętu medycznego zakupionego w ramach realizacji Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Znaczący wzrost kosztów finansowych spowodowany jest naliczeniem przez kontrahentów odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań za dostarczone materiały, energię oraz świadczone usługi. Jest możliwość obniżenia straty obniżając amortyzację, która obecnie wynosi 1mln.zł., Zarząd może sie nad tym zastanowić i podjąć stosowną uchwałę.  Wskaźniki płynności obrazują zdolność SPZOZ do terminowego regulowania zobowiązań. Minimalny poziom wskaźników zalecany przez literaturę przyjmuje się na poziomie 1,2-2,0 dla płynności bieżącej i około 1,0 dla płynności podwyższonej. SPZOZ wielkości te przyjmowały odpowiednio wartości 0,48 i 0,45. Mimo występujących mniej korzystnych wskaźników finansowych nie istnieje zagrożenie dla możliwości kontynuowania przez SPZOZ działalności gospodarczej w następnym roku. Na stratę bilansową wpływ miał miedzy innymi utworzony odpis na należności od NFZ w Bydgoszczy na niezapłacone faktury, oraz niezapłacone dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przez PFRON za 2011 rok. Gospodarka środkami ZFŚS była zgodna z regulaminem opracowanym na podstawie ustawy o zakładowym funduszu Świadczeń socjalnych. Odpisy na fundusz socjalny SPZOZ przekazał w nie pełnej wysokości, w Zakładzie jest kłopot z porozumienie się ze związkami zawodowymi. Proponuję, aby przez dwa kolejne lata nie tworzyć takiego funduszu.

Biegły rewident Romuald Jankowski - naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy SPZOZ oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Od strony finansowej nie mam zastrzeżeń prócz uwagi dotyczącej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Opinia nasza jest pozytywna, bez zastrzeżeń.

ad.7
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    

 

 


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-06-18 13:49:28
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-08-09 10:28:59
Ostatnia zmiana:2012-08-09 10:29:13
Ilość wyświetleń:276

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij