Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

94/12 z dn. 07.05.2012r.

PROTOKÓŁ  Nr 94/12
                              Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
                                          odbytego 7 maja   2012r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.
Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3. Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego posiedzenia.
4. Podjecie  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  sprawie  odroczenia  terminu  spłaty  należności  Powiatu  Mogileńskiego.
5. Przedstawienie  projektu  uchwały  w sprawie  wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Gminą Strzelno i realizację przez Powiat Mogileński projektu „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego – IV” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Powiat Mogileński funkcji partnera wiodącego.
6. Przedstawienie  projektu   uchwały w sprawie  zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki  długoterminowej. (Nr XXI/116/12).
7. Przedstawienie  projektu   uchwały w sprawie  zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki  długoterminowej. (Nr XXII/127/12).
8. Przedstawienie  projektu   uchwały w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
9. Przedstawienie  projektu  uchwały  w sprawie  zmiany  uchwały  Nr XVIII/94/11  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  28 grudnia 2011r. w  sprawie  uchwalenia   Wieloletniej Prognozy  Finansowej Powiatu Mogileńskiego na  lata 2012 – 2019.
10. Wniosek  Zarządu  o zwołanie  sesji nadzwyczajnej.
11. Zapoznanie  się  z  opinią Regionalnej  Izby Obrachunkowej w  Bydgoszczy  o wniosku  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie  absolutorium  dla  Zarządu  Powiatu w Mogilnie za rok 2011.
12. Sprawy  różne-  informacja   finansowa  SPZOZ w Mogilnie za I kwartał 2012r., sytuacja   rolników  w Powiecie.
13. Zakończenie.

ad. 2
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  porządek  posiedzenia.
ad. 3
Zarząd  jednogłośnie przyjął  protokół  z  ostatniego posiedzenia.


ad.4
Przewodniczący  Zarządu  Starosta  Tomasz  Barczak  poprosił  Skarbnik Powiatu  Karinę  Kostyrę   o  przedstawienie  wniosku  Dyrektora  SP ZOZ w  Mogilnie w  sprawie  odroczenia  terminu  spłaty  należności  Powiatu  Mogileńskiego i  przedstawieniu   związanego    z  wnioskiem   projektu  uchwały.
Przewodniczący Zarządu  następnie  poddał  projekt  uchwały   pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 211/12.
ad.5
Przewodniczący  Zarządu  Starosta  Tomasz  Barczak poprosił  Naczelnika Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej i Sportu  Andrzeja   Konieczkę o przedstawienie projektu  uchwały  w sprawie  wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Gminą Strzelno i realizację przez Powiat Mogileński projektu „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego – IV” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Powiat Mogileński funkcji partnera wiodącego.
Zarząd  Powiatu  postanowił  przystąpić  do  w/w programu  i  przekazał  projekt uchwały  pod obrady  Rady  Powiatu.
ad. 6
Przewodniczący  Zarządu  Starosta  Tomasz  Barczak  poprosił  Skarbnik  Powiatu  Karinę  Kostyra o przedstawienie projektu uchwały  w sprawie  zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki  długoterminowej. (Nr XXI/116/12), jednocześnie  dodała, że  zmiana  dotyczy  zmniejszenia  kwoty  pożyczki.
Zarząd  Powiatu   przekazał  projekt uchwały  pod obrady  Rady  Powiatu.
ad.7
Następnie  Skarbnik Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt uchwały  w sprawie  zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki  długoterminowej. (Nr XXII/127/12) Zmiana  uchwały  spowodowana  jest  zaciągnięciem  mniejszej  kwoty  pożyczki.
Zarząd  Powiatu   przekazał  projekt uchwały  pod obrady  Rady  Powiatu.
ad.8
Skarbnik  Karina  Kostyra  kolejno  przedstawiła  projekt   uchwały w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
Następnie  Zarząd  Powiatu   przekazał  projekt uchwały  pod obrady  Rady  Powiatu.
ad.9
Skarbnik  przedstawiła  projekt  uchwały  w sprawie  zmiany  uchwały  Nr XVIII/94/11  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  28 grudnia 2011r. w  sprawie  uchwalenia   Wieloletniej Prognozy  Finansowej Powiatu Mogileńskiego na  lata 2012 – 2019.
Zarząd  Powiatu   przekazał  projekt uchwały  pod obrady  Rady  Powiatu.
ad.10
Starosta  Tomasz  Barczak   przedstawił  wniosek Zarządu  Powiatu   do  Przewodniczącego  Rady  Powiatu w  Mogilnie  o   zwołanie nadzwyczajnej   XXIII  sesji  Rady  Powiatu    i  wprowadzenie  pod  obrady  w/w    projektów   uchwał.  

ad.11
Zarząd   zapoznał  się  z pozytywną  opinią Regionalnej  Izby Obrachunkowej w  Bydgoszczy  o wniosku  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie  absolutorium  dla  Zarządu  Powiatu w Mogilnie za rok 2011.
ad.12
Sprawy  różne- Zarząd  zapoznał  się   z  ujemnym  wynikiem    finansowym   SPZOZ w Mogilnie za I kwartał 2012r.  w  kwocie  -638 811, 95 zł.
Zarząd  przyjął  stanowisko  w  sprawie   sytuacji   rolników  w Powiecie, a  szczególnie     przeanalizował  ujemne  skutki  przezimowania  upraw  rolnych  oraz   zakres  niewystarczającej,    proponowanej  pomocy  dla  rolników. Następnie  przyjęte  stanowisko     przesłał  do  Prezesa  Rady  Ministrów  RP.
ad.13
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

   

 

 

 

 

 

 


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-06-18 13:44:45
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-06-18 13:49:55
Ostatnia zmiana:2012-06-18 13:50:28
Ilość wyświetleń:241

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij