Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

92/12 z dn. 25.04.2012r.

 

PROTOKÓŁ  Nr 92/12
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 25 kwietnia  2012r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.
Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3. Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego posiedzenia.
4. Podjęcie  uchwały  Zarządu Powiatu w  Mogilnie w sprawie wyboru przedstawiciela Powiatu Mogileńskiego do Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Toruniu.
5. Podjęcie  uchwały  Zarządu Powiatu w  Mogilnie w sprawie  upoważnienia  Pani Agaty Matyjasik – Pełnomocnika Starosty ds. Unii  Europejskiej do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów związanych z realizacją projektu nr RPKP.01.01.00-04-008/11.
6. Podjęcie uchwały Zarządu  Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Strzelnie.
7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w  Mogilnie w sprawie  likwidacji zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego.
8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w  Mogilnie w sprawie  przedstawienia  Radzie  Powiatu w Mogilnie  sprawozdania  finansowego za 2011r.
9. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
10. Informacja Prokuratury Rejonowej w Mogilnie o stanie przestępczości i jej zwalczania w Powiecie  Mogileńskim w 2011r.
11. Sprawy różne- schroniska młodzieżowe, informacja o spotkaniu z przedstawicielami Nowy Szpital, MOS, Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.
12. Zakończenie.

ad. 2
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  porządek  posiedzenia.
ad. 3
Zarząd  jednogłośnie przyjął  protokół  z  ostatniego posiedzenia.

ad.4
Przewodniczący  Zarządu  Starosta  Tomasz  Barczak  poprosił  Sekretarza  Powiatu  Stefana  Łukomskiego  o przedstawienie  projektu  uchwały Zarządu Powiatu w  Mogilnie w sprawie wyboru przedstawiciela Powiatu Mogileńskiego do Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Toruniu.
Stefan Łukomski poinformował,  że w związku z wygaśnięciem mandatu pana Jacka Kraśnego, Powiat  pozostał bez  swojego   przedstawiciela  w  w/w  organizacji do której przynależy od 2008 roku, dlatego podjęcie  powyższej uchwały jest zasadne.
Zarząd  zaproponował  na  przedstawiciela,  Wicestarostę Mogileńskiego Tadeusza  Szymańskiego.
Przewodniczący Zarządu  następnie  poddał  projekt  uchwały   pod  głosowanie.
Za  głosowało  3  członków  Zarządu.( nie brał udziału w głosowaniu Wicestarosta Tadeusz Szymański)
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 203/12 
ad.5
Następnie  Sekretarz  Stefan  Łukomski  przedstawił  projekt uchwały Zarządu Powiatu w  Mogilnie w sprawie  upoważnienia  Pani Agaty Matyjasik – Pełnomocnika Starosty ds. Unii  Europejskiej do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów związanych z realizacją projektu nr RPKP.01.01.00-04-008/11.
Przewodniczący Zarządu   poddał  projekt  uchwały   pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 204/12 
ad.6
Starosta Tomasz Barczak przedstawił  projekt uchwały Zarządu  Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Strzelnie.
Zarząd  zaproponował  na  przedstawicieli  organu  prowadzącego; Andrzeja  Konieczkę  na  przewodniczącego  Komisji Konkursowej, Wicestarostę  Tadeusza  Szymańskiego  i  Krzysztofa Mleczko  Przewodniczącego  Komisji  Edukacji, Kultury i Zdrowia.  
Następnie Przewodniczący Zarządu   poddał  projekt  uchwały   pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 205/12 
ad.7
Inspektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Magdalena  Schwarckopf    przedstawiła  projekt  uchwały Zarządu Powiatu w  Mogilnie w sprawie  likwidacji zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego, jednocześnie  dodała, że dotyczy  to  kotłów parowo- gazowych po byłej kotłowni SPZOZ w  Strzelnie.
Przewodniczący Zarządu   poddał  projekt  uchwały   pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 206/12 
ad.8
Skarbnik  Powiatu  Karina  Kostyra  omówiła   projekt uchwały  Zarządu Powiatu w  Mogilnie w sprawie  przedstawienia  Radzie  Powiatu w Mogilnie  sprawozdania  finansowego za 2011r.
Następnie Przewodniczący Zarządu   poddał  projekt  uchwały   pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 207/12 

 

ad.9
Zarząd Powiatu podjął sześć decyzji  kierujących  osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
ad. 10
Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  informacją Prokuratury Rejonowej w Mogilnie o stanie przestępczości i jej zwalczania w Powiecie  Mogileńskim w 2011r.
ad. 11
W sprawach  różnych -  Zarząd  dyskutował nad  możliwością  przekazania  gminom  na podstawie  porozumień, schronisk  młodzieżowych w Mogilnie i w Strzelnie.
Zarząd  rozważał  utworzenie  w Zespole Placówek Specjalnych   w Szerzawach  Specjalnego   Ośrodka Wychowawczego.
ad.12
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

        

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-06-18 13:33:40
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-06-18 13:42:48
Ostatnia zmiana:2012-06-18 13:42:52
Ilość wyświetleń:208

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij