Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

87/12 z dn. 05.04.2012r.

PROTOKÓŁ  Nr 87/12
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 5 kwietnia  2012r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.
Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3. Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego posiedzenia.
4. Podjęcie  uchwały Zarządu Powiatu w  sprawie   powierzenia  realizacji  inwestycji  pod nazwą „ Przebudowa dróg  powiatowych:   nr 2426C Mogilno-Strzelce o dł. 0,320km i nr 2550C Broniewice-Kołodziejewo - droga  nr 2426 o dł. 0,552km, stanowiących  ciąg komunikacyjny o  łącznej długości  0,872 km ”.
5. Podjęcie  uchwały Zarządu Powiatu w  sprawie  powierzenia  przygotowania i przeprowadzenia  postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego  na   realizację  inwestycji  pod nazwą „ Docieplenie  ścian  zewnętrznych budynku  administracyjnego - mieszkalnego   przy  ul. M. Konopnickiej 20, metodą  lekką – mokrą  ”
6. Podjęcie  uchwały Zarządu Powiatu  w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Powiatem Mogileńskim a Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym „BRED” Róża Staszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. J. Wichlińskiej 2
7. Podjęcie  uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Powiatowy konkurs z wiedzy historycznej (1939-2011) o tematyce zbrodni katyńskiej i krzewienie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży powiatu mogileńskiego”.
8. Podjęcie  uchwały Zarządu Powiatu w sprawie  uzupełnienia  składu  Rady  Fundacji  Powiatu  Mogileńskiego.
9. Podjęcie  uchwały Zarządu Powiatu w sprawie  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat mogileński oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w roku 2012.
10. Sprawy  różne – ul. Szczaniecka – pokrycie kosztów, zapoznanie  się  z  protokołem pokontrolnym  Komisji Rewizyjnej, o  lekarzach  orzecznikach.
11. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
12. Zakończenie.

 

ad. 2
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  porządek  posiedzenia.
ad. 3
Zarząd  jednogłośnie przyjął  protokół  z  ostatniego posiedzenia.
ad.4
Przewodniczący  Zarządu  Starosta  Tomasz  Barczak  poprosił Sekretarza  Powiatu  Stefana  Łukomskiego  o  przedstawienie  projektu  uchwały   sprawie   powierzenia  realizacji  inwestycji  pod nazwą „ Przebudowa dróg  powiatowych:   nr 2426C Mogilno-Strzelce o dł. 0,320km i nr 2550C Broniewice-Kołodziejewo - droga  nr 2426 o dł. 0,552km, stanowiących  ciąg komunikacyjny o  łącznej długości  0,872 km ”.
Przewodniczący Zarządu  następnie  poddał  projekt  uchwały   pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 194/12.
ad.5
Sekretarz  Stefan  Łukomski   przedstawił  kolejny  projekt  uchwały Zarządu Powiatu w  Mogilnie  w sprawie  powierzenia  przygotowania i przeprowadzenia  postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego  na   realizację  inwestycji  pod nazwą „ Docieplenie  ścian  zewnętrznych budynku  administracyjnego - mieszkalnego   przy  ul. M. Konopnickiej 20, metodą  lekką – mokrą  ”
Przewodniczący Zarządu  poddał  projekt  uchwały   pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 195/12.
ad.6
Przewodniczący  Zarządu  poprosił  inspektor  Wydziału  Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Magdalenę  Schwarckopf  o  przedstawienie  projektu  uchwały Zarządu  Powiatu  w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Powiatem Mogileńskim a Przedsiębiorstwem Produkcyjno- Usługowo - Handlowym „BRED” Róża Staszak z siedzibą w Inowrocławiu przy
ul. J. Wichlińskiej 2
Przewodniczący Zarządu  poddał  projekt  uchwały   pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 196/12.
ad.7
Referent Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich   Magdalena  Łukomska przedstawiła  projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Powiatowy konkurs z wiedzy historycznej (1939-2011) o tematyce zbrodni katyńskiej i krzewienie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży powiatu mogileńskiego”. Zarząd  na  podstawie  nowelizacji  ustawy  o  działalności   pożytku  publicznego i  o  wolontariacie w  trybie  tzw. małych  zleceń,   rozpatrzył  wniosek Stowarzyszenia   „Rodzina Katyńska Ziemi  Mogileńskiej”  i postanowił  przyznać  dotację  na  realizacje  zadania  publicznego  w  kwocie 1700,00 zł .
Następnie  Przewodniczący Zarządu  poddał  projekt  uchwały   pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 197/12.

ad. 8
Sekretarz  Stefan  Łukomski   przedstawił   projekt  uchwały Zarządu Powiatu w sprawie  uzupełnienia  składu  Rady  Fundacji  Powiatu  Mogileńskiego, jednocześnie  dodał, że   Rada  Powiatu  na  XXI sesji oddelegowała dwóch   radnych  do pracy w  Fundacji, pana  Przemysława  Zowczaka i Krzysztofa  Mleczko, dlatego  Zarząd  Powiatu   postanowił  uzupełnić  skład  Rady  Fundacji  Powiatu  Mogileńskiego  o  te  dwie  osoby.
Przewodniczący Zarządu  poddał  projekt  uchwały   pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 198/12.
ad.9
Naczelnik  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej  Konieczka  przedstawił projekt  uchwały Zarządu Powiatu w sprawie  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat mogileński oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w roku 2012.
Następnie  Przewodniczący Zarządu  poddał  projekt  uchwały   pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 199/12.
ad.10
W  sprawach  różnych -Zarząd  Powiatu zapoznał się  z  wnioskiem  Burmistrza Strzelna w sprawie zwolnienia  mieszkańców ul. Sczanieckiej z opłat związanych z wymianą  dowodów osobistych  i praw jazd. Wniosek podyktowany był  błędną pisownią  nazwy w/w ulicy. Zarząd  Powiatu nie przychylił  się  do  wniosku. Zarząd  także  zapoznał  się  z  informacją  o  złożonym  wniosku   do  Starosty  o  podwyższenie  stawki  za  orzeczenie   dla  lekarzy  orzeczników   pracujących  w  Komisji  orzekającej  o  stopniu  niepełnosprawności.
ad.11
Zarząd Powiatu podjął jedną decyzję  kierującą  osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
ad. 12
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

    

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-06-18 13:27:39
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-06-18 13:28:34
Ostatnia zmiana:2012-06-18 13:28:51
Ilość wyświetleń:399

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij