Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

86/12 z dn.30.03.2012r.

PROTOKÓŁ  Nr 86/12
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego  30 marca  2012r.

 

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3. Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie  poprawek   do   projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  budżetu Powiatu  Mogileńskiego na 2012r..
5. Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie  zmiany  uchwały  Nr XVIII/94/11  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  28 grudnia 2011r. o  Wieloletniej Prognozie  Finansowej Powiatu Mogileńskiego na  lata 2012 - 2019
6. Przedstawienie  projektu uchwały w  sprawie zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej.
7. Wniosek   Zarządu  Powiatu  o  wprowadzenie  do  porządku obrad  XXI sesji powyższych projektów   uchwał.
8. Podjęcie  uchwały Zarządu Powiatu w  sprawie wyrażenia  zgody  na wydzierżawienie w drodze przetargowej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie części nieruchomości – pomieszczenia z przeznaczeniem na pracownie tomografii komputerowej, położonej w Strzelnie, oznaczonej nr 668/1 o
pow. 1,2374 ha.
9. Podjęcie  uchwały Zarządu Powiatu w  sprawie udzielenia jednostce organizacyjnej Powiatu Mogileńskiego bonifikaty od opłat rocznych na trwały zarząd.
10. Przyjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
11. Zakończenie.

ad. 2
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  porządek  posiedzenia.
ad. 3
Zarząd  jednogłośnie przyjął  protokół  z  ostatniego posiedzenia.
ad.4
Przewodniczący  Zarządu  Starosta  Tomasz  Barczak  poprosił Skarbnik  Powiatu  Karinę  Kostyrę  o przedstawienie  poprawek  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  budżetu Powiatu  Mogileńskiego na 2012r..
Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  poprawki  do  projektu uchwały, które były   związane min. ze  zmianą  wielkości  subwencji  oświatowej i równoważącej  oraz  wpływami  z  podatku od  osób  fizycznych,  z   wprowadzeniem  dodatkowych  środków  dla  SPZOZ- u  w Mogilnie na  modernizację  oddziału  wewnętrznego, a także   dokonaną  zamianą  źródła  sfinansowania   deficytu, tj. zmniejszenia  kredytu  i  zastąpienia  go środkami  z  nadwyżki  budżetowej  tzw. wolnych  środków.
Zarząd  postanowił  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad. 5
Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały, który  jest   konsekwencją   wprowadzenia   poprawek  w sprawie  zmiany  uchwały  Nr XVIII/94/11  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  28 grudnia 2011r. o  Wieloletniej Prognozie  Finansowej Powiatu Mogileńskiego na  lata 2012 – 2019.
Zarząd  postanowił  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.6
Kolejny  projekt, który przedstawiła  Skarbnik  dotyczył  zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej, przeznaczonej  na  sfinansowanie  planowanego  deficytu  budżetu Powiatu  Mogileńskiego  w 2012r.  związanego  z wykonaniem  zadania  inwestycyjnego pn. „Docieplenie  ścian  zewnętrznych  budynku  administracyjno –mieszkalnego, metodą  lekką- mokrą w  systemie ASTEX”w  Zarządzie  Dróg  Powiatowych  w  Mogilnie.
Zarząd  postanowił  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad. 7
Starosta  Tomasz  Barczak   przedstawił  wniosek Zarząd  Powiatu   do  Przewodniczącego  Rady  Powiatu w  Mogilnie  o  wprowadzenie  w/w    projektów   uchwał   do   porządku   obrad dzisiejszej  XXI   sesji  Rady  Powiatu.  

ad.8
Sekretarz  Powiatu  Stefan  Łukomski   przedstawił  projekt   uchwały Zarządu Powiatu w  sprawie wyrażenia  zgody  na wydzierżawienie w drodze przetargowej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie części nieruchomości – pomieszczenia z przeznaczeniem na pracownie tomografii komputerowej , położonej w Strzelnie, oznaczonej nr 668/1 o pow. 1,2374 ha.
Przewodniczący Zarządu  następnie  poddał  projekt  uchwały   pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 192/12.

ad.9
Sekretarz  Stefan  Łukomski   przedstawił  kolejny  projekt  uchwały Zarządu Powiatu w  sprawie udzielenia jednostce organizacyjnej Powiatu Mogileńskiego bonifikaty od opłat rocznych na trwały zarząd, jednocześnie  dodał, że  dotyczy  to  Domu Pomocy Społecznej w  Siemionkach  w  wysokości  90%.
Następnie  Przewodniczący Zarządu   poddał  projekt  uchwały   pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 193/12.

 

ad.10
Zarząd Powiatu podjął sześć  decyzji  kierujących  osoby do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

ad. 11
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.


    


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-06-18 13:26:46
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-06-18 13:28:34
Ostatnia zmiana:2012-06-18 13:28:51
Ilość wyświetleń:201

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij