Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

85/12 z dn. 22.03.2012r.

PROTOKÓŁ  Nr 85/12
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego  22 marca  2012r.

 

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3. Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego posiedzenia.
4. Omówienie  remontów  w  Samodzielnym  Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
5. Przedstawienie  projektu  uchwały Rady Powiatu w Mogilnie  w sprawie  określenia  zadań  na  których  realizację  przeznacza  się  środki  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych.
6. Wniosek   Zarządu  Powiatu  o  wprowadzenie  do  porządku obrad  XXI sesji powyższego   projektu uchwały.
7. Podjęcie  projektu  uchwały Zarządu  Powiatu w  sprawie  przedstawienia  sprawozdania  rocznego  z  wykonania  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  za 2011r. , sprawozdania  rocznego  z  wykonania  planu  finansowego Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej w  Mogilnie oraz  informacja  o  stanie  mienia  Powiatu  Mogileńskiego.
8. Podjęcie  projektu  uchwały Zarządu  Powiatu  w  sprawie  ogłoszenia  konkursu  na  stanowisko  Dyrektora  Zespołu  Szkół  w  Strzelnie.
9. Sprawy  różne.
10. Zakończenie.

ad. 2
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  porządek  posiedzenia.
ad. 3
Zarząd  jednogłośnie przyjął  protokół  z  ostatniego posiedzenia.
ad. 4
Starosta  Tomasz  Barczak  poprosił  Dyrektora  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie   Jerzego  Krigera  o  przedstawienie  planowanych  remontów w SPZOZ w Mogilnie.
Dyrektor  Jerzy Kriger  powiedział, że  w  pierwszej  kolejności  planowany jest   remont  I piętra w  szpitalu  w  Mogilnie, aby  przenieść  tam oddział  wewnętrzny, następnie   przystosować parter  szpitala  na  przeniesienie  rehabilitacji  z  Przychodni  Nr  2, ponieważ  w  czerwcu  kończy  się  umowa  na  dzierżawę  pomieszczeń  w  Spółdzielni  Inwalidów. Priorytetowym zadaniem  jest  przeniesienie  przychodni  w  Strzelnie  do  budynku  za  szpitalem. Na  powyższe   zadania     sporządzone  są kosztorysy  i  specyfikacje,  następnie  na  te  remonty  należy  ogłosić  przetarg.

 


ad.5
Kierownik  Powiatowego  Centrum Pomocy  Rodzinie w  Mogilnie   Maria  Konkiewicz   przedstawiła  projekt  uchwały  w sprawie  określenia  zadań  na  których  realizację  przeznacza  się  środki  z  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych.
Zarząd  postanowił  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.
ad.6
Starosta  Tomasz  Barczak   przedstawił  wniosek Zarząd  Powiatu   do  Przewodniczącego  Rady  Powiatu w  Mogilnie  o  wprowadzenie projektu uchwały  dotyczącej  zadań  na  które  przeznacza  się  środki z  PFRON – u   do  porządku  obrad  najbliższej  sesji.
ad. 7
Skarbnik Powiatu  Karina  Kostyra  omówiła   projekt  uchwały Zarządu  Powiatu w  sprawie  przedstawienia  sprawozdania  rocznego  z  wykonania  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  za 2011r., sprawozdania  rocznego  z  wykonania  planu  finansowego Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki Zdrowotnej w  Mogilnie oraz  informacja  o  stanie  mienia  Powiatu  Mogileńskiego.
Przewodniczący Zarządu  następnie  poddał  projekt  uchwały   pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 190/12.
ad.8
Naczelnik Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej  Konieczka  przedstawił  projekt  uchwały Zarządu  Powiatu  w  sprawie  ogłoszenia  konkursu  na  stanowisko  Dyrektora  Zespołu  Szkół  w  Strzelnie.
Następnie Przewodniczący Zarządu   poddał  projekt  uchwały   pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 191/12.
ad. 9
W  sprawach  różnych - Dyrektor Jerzy Kriger poinformował  Zarząd , że  wniosek  o  kredyt  w Banku Gospodarstwa  Krajowego  został   rozpatrzony  negatywnie ponieważ, nie   wystarczające   jest zabezpieczenie  hipoteczne  budynku Przychodni Nr 1 .
ad.10
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-06-18 13:04:28
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-06-18 13:28:34
Ostatnia zmiana:2012-06-18 13:28:51
Ilość wyświetleń:186

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij