Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

82/12 z dn. 08.03.2012r.

PROTOKÓŁ Nr 82/12
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 8 marca 2012r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie odroczenia terminu spłaty należności Powiatu Mogileńskiego.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej spółkom wodnym w 2012 roku.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach samochodu marki Volkswagen Transporter.
8. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i na realizację zadań publicznych powiatu w 2012r.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów dla Powiatu Mogileńskiego za rok 2011.
10. Przedstawienie bilansu z wykonania budżetu państwa jednostki samorządu terytorialnego.
11. Podjęcie decyzji w sprawie skierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
12. Sprawy rożne.
13. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r. Niniejszą uchwałą dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami związane są one z opłatami za aktu notarialny w związku z zamianą gruntów z Gminą Mogilno. Przeniesień dokonano również w Zespole Szkół Licealnych w Strzelnie w związku z planowanymi remontami pomieszczeń, w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach dokonano przeniesień w związku z koniecznością zakupu kserokopiarki.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 185/12.

ad.5
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie odroczenia terminu spłaty należności Powiatu Mogileńskiego. Zarząd wyraził zgodę na odroczenie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie terminu spłaty trzech rat pożyczki przypadającej na dzień 10 marca 2012r. na dzień 10 września 2012r. w łącznej kwocie 45.000,00 zł. Na wniosek Dyrektora.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 186/12.

ad.6
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej spółkom wodnym w 2012 roku.  Zarząd postanowił ogłosić nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 187/12.

ad.7
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Dom Pomocy Społecznej w Siemionkach samochodu marki Volkswagen Transporter. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie zbędnego samochodu marki Volkswagen Transporter do jego jednostki z Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach. Zarząd proponuje nieodpłatnie przekazać w/w samochód na wniosek zainteresowanych stron.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 188/12.

ad.8
Magdalena Łukomska referent z Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i na realizację zadań publicznych powiatu w 2012r. Zgodnie z uchwałą Nr XVI/81/11 Rady Powiatu w Mogilnie został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych powiatu w 2012 r. W wyniku analizy ofert przez Komisję Konkursową do dofinansowania rekomendowanych zostało dwadzieścia ofert realizacji zadania publicznego Powiatu Mogileńskiego w 2012 r.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 189/12.

ad.9
Maria Huszcza – Winiecka Powiatowy Rzecznik Konsumentów przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności za rok 2011. Problemy z jakimi zgłaszają się konsumenci w zasadzie się nie zmieniają. Tradycyjnie zgłoszenia dotyczą sprzedaży konsumenckiej, a najczęstszym problemem jest nie odróżnianie przez nich roszczeń z tytułu niezgodności z towarem od roszczeń z tytułu gwarancji jakości. Konsumenci możliwość reklamowania towaru kojarzą często z gwarancją. Utwierdzają ich w tym przekonaniu sami sprzedawcy chcący uchylić się od odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową .Rzecznik stwierdziła, że koniecznym byłaby zmiana przepisów o kredycie konsumenckim. Pod rządem poprzedniej ustawy instytucje finansowe uzależniały udzielenie pożyczki lub kredytu od wcześniej dokonanej wpłaty umownej opłaty przygotowawczej. Wpłata tej opłaty nie gwarantowała otrzymania pożyczki i konsument nie otrzymywał jej zwrotu, gdy nie doszło realizacji umowy. Najczęstszym powodem był brak możliwości przedstawienia dostatecznego zabezpieczenia spłaty kredytu.  Z każdym rokiem wzrasta liczba konsumentów korzystających z pomocy prawnej Rzecznika, licząc na fachowa pomoc w rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Wynika to ze zwiększonego stanu świadomości konsumenckiej, akcjom reklamowym mediów propagującym instytucję rzeczników konsumentów, a z drugiej strony z oferowania konsumentom towarów czy usług złej jakości.
Starosta zatwierdził sprawozdanie wydają w tej sprawie stosowne zarządzenie.

 

ad.10
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła bilans z wykonania budżetu państwa jednostki samorządu terytorialnego sporządzone na dzień 31 grudnia 2011r.
Zarząd jednogłośnie zatwierdził powyższe.

ad.11
Zarząd Powiatu podjął jedną decyzję kierującą osobę do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z wydzielonymi łóżkami apalicznymi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

ad.12
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Piotr Ficer przedstawił program ochrony dróg i poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych. Wprowadzone ograniczenia nośności są częścią programu, którego głównym założeniem jest ochrona stanu drogi jak również bezpieczeństwo ich użytkowników. Zastosowane oznakowania nie spowoduje utrudnienia lokalnemu społeczeństwu z korzystania z sieci komunikacyjnej.
Zarząd jednogłośnie zaakceptował powyższy plan do realizacji.

Magdalena Łukomska referent z Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich przedstawiła pismo z Parafii Rzymsko –Katolickiej w Siedlimowie, w którym proboszcz wyjaśnia, że względu na złe warunki pogodowe nie dotrzymano terminu realizacji zadania. Do umowy z Parafią był już wcześniej podpisany aneks dotyczący przesunięcia terminu, który został w obecnej chwili przekroczony.  Zgodnie z zapisami umowy można ją rozwiązać, ale decyzja leży w gestii Zarządu. Zarząd zdecydował, że dotacja nie podlega zwrotowi, bo pomimo przekroczenia terminu została wykorzystana zgodnie z celem.  

Zarząd zapoznał się z treścią pisma:
- Radnego Przemysława Zowczaka w sprawie dostępności dla mieszkańców Strzelna nowo utworzonego przez Powiat i gminę Jeziora Wielkie gimnazjum.
- Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi ICPPC w województwie Kujawsko –Pomorskim dotyczącym upraw roślin modyfikowanych genetycznie.
- pracowników SPZOZ, którzy zwrócili sie do Dyrektora o podwyżkę pensji.
- protokołu z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną w Starostowie Powiatowym.
- mieszkańców Woli Kożuszkowej w sprawie remontu drogi Kożuszkowo-Wola Kożuszkowa. Pismo przekazano na ręce Dyrektora ZDP w Mogilnie w celu udzielenia odpowiedzi.

ad.13
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-06-18 13:01:41
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-06-18 13:28:34
Ostatnia zmiana:2012-06-18 13:28:51
Ilość wyświetleń:380

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij