Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 22/2012

                                                       PROTOKÓŁ  Nr 22/2012

                                ZE   WSPÓLNEGO   POSIEDZENIA  KOMISJI  STAŁYCH 

                                                RADY POWIATU  W  MOGILNIE

                                                     z  dnia  9 maja  2012r.

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  Jan  Bartecki.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  15  członków  Komisji  stałych  Rady  Powiatu,  obecnych  wg  załącznika tj. list  obecności  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

 

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej

(Nr XXI/116/12).

4.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej

(Nr XXII/127/12).

5.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.

6.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Gminą Strzelno i realizację przez Powiat Mogileński projektu „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego – IV” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Powiat Mogileński funkcji partnera wiodącego.

8.       Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk

ad. 2 

Komisje  wspólne,  jednogłośnie  przyjęły  porządek  posiedzenia.

ad.3

Przewodniczący  Rady  Jan  Bartecki  poprosił  Skarbnik  Powiatu  Karinę  Kostyrę  o  przedstawienie projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej

(Nr XXI/116/12), jednocześnie  dodała, że  kwota  przetargowa  została  zmniejszona, dlatego  kwota  zaciągniętej  pożyczki  będzie  niższa  i   poza  tym  nic  w  uchwale  się  nie  zmienia.

ad. 4

Następnie  Skarbnik Karina  Kostyra   przedstawiła  drugi projekt  uchwały  w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej (Nr XXII/127/12), dodała że  tak  samo  jak  w/w  uchwale  zostaje  zmniejszona  kwota  pożyczki, ponieważ  spadły  koszty  inwestycji drogowej.

ad.5

Skarbnik Karina  Kostyra przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r., zmiany  w  budżecie  dotyczą  zmniejszenia  deficytu.

 

ad. 6

Skarbnik  Karina Kostyra   przedstawiła   kolejny  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/94/11 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2012–2019.

Komisje  nie  wniosły  uwag  do  przedstawionych  projektów  uchwał  i  przekazały  je  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad. 7

Przewodniczący  Rady  Powiatu Jan  Bartecki  poprosił  o  przedstawienie  projektu  uchwały Naczelnika  Wydziału  Oświaty, Wychowania,  Kultury, Kultury  Fizycznej i  Sportu  Andrzeja  Konieczkę.

Naczelnik  Andrzej  Konieczka   przedstawił  projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Gminą Strzelno i realizację przez Powiat Mogileński projektu „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego – IV” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz pełnienie przez Powiat Mogileński funkcji partnera wiodącego, jednocześnie  powiedział, że  projekt  skierowany  jest  do  szkół  zawodowych, po raz  trzeci  chcemy  z   korzystać   z tego  programu   i pozyskać  środki   w  kwocie  600 tys. zł  na  umowie  partnerskiej   z  Gminą  Strzelno,  nasz  wkład  wyniósłby   15%, wniosek  należy  złożyć  do  końca  maja br., oczywiście  po  podjęciu  takiej  samej  uchwały  przez  Radę  Miejską  w  Strzelnie. 

Członek  Komisji  Wojciech  Baran  zapytał, czy  istnieje  projekt  umowy  z  Gminą  Strzelno?

Naczelnik  Andrzej Konieczka  odpowiedział, że  fizycznie  go  nie mam, ale  jeśli  Państwo  wyrażą  swoją  opinię  dotyczącą   uchwały  to będzie  projekt.

Wiceprzewodniczący  Rady  Bartosz  Nowacki  pytał, czy  druga  Rada  też  musi  wyrazić  zgodę?

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  odpowiedział, że  po  ich  zgodzie  przedstawimy  projekt umowy  partnerskiej.

Przewodniczący  Rady   zapytał, Naczelnika , czy  jest  to  możliwe aby  przedstawił  taki  projekt  umowy?

Naczelnik Andrzej  Konieczka  powiedział, że  za  chwilę  może  przedstawić  taki  projekt z  ubiegłego   roku, ponieważ  on  się  nie  zmienił, tylko dane  dotyczące  liczby  uczni  i numer  edycji  się  zmienią.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański   powiedział, że od  3  lat projekt  umowy   się  nie  zmienił.

Wiceprzewodniczący  Rady  Bartosz  Nowacki    stwierdził, że  po  raz  kolejny nie  jest  załączony projekt  umowy do  uchwały.

Przewodniczący  Komisji  Gospodarki  i Finansów  Mirosław  Leszczyński  ripostował, że  jest   to projekt  o  przystąpieniu  do  programu.

Wiceprzewodniczący  Rady  Bartosz  Nowacki   powiedział, nie zgodzę  się, wcześniej  mieliśmy  to samo, chcemy  umowy  i tyle.

Członek  Komisji  Wojciech  Baran, powiedział, jeśli  mamy  wyrażać  zgodę  na  przystąpienie  do  projektu  to  musimy  widzieć  umowę.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański   odpowiedział, że  chodzi  o  wyrażenie  zgody  na  przystąpienie  do  programu  i  przeznaczenie  15 %  środków  własnych.

Członek  Komisji  Wiesław  Gałązka  dodał, że  najpierw  zgoda  na  partnerstwo , a  następnie  na  podpisanie  umowy.

Naczelnik Andrzej  Konieczka   powiedział, że  takie  mechanizmy  obowiązują  od  3  lat i  taki  jest  wymóg, następnie  będzie  kolejna  uchwała   o wyrażeniu  zgody  jak  będą  przyznane  środki .

 Członek  Komisji  Wojciech  Baran  stwierdził, że  jeszcze  nie  słyszał  o  takim  procedowaniu   projektów,  następnie  zapytał  czy  do tego  przystąpią  inne  gminy  z  naszego  powiatu?

Naczelnik  Andrzej  Konieczka  odpowiedział, ni,  ponieważ   tylko  w  Strzelnie  i  Mogilnie  mamy  szkoły  zawodowe.

Przewodniczący Rady  Jan  Bartecki   po  wyczerpaniu  pytań , zapytał  czy   projekty  uchwał   mają  być  przekazane  pod  obrady  Rady Powiatu?

Za  głosowało  15  członków  Komisji  wspólnych , przy 0 przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się.

ad. 8

Przewodniczący  Rady   podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                                          Przewodniczący

Rady  Powiatu

 

 Jan  Bartecki

 

 

 

 

 

`

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2012-05-24 10:10:44
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2012-10-18 13:40:26
Ostatnia zmiana:2012-10-18 13:40:27
Ilość wyświetleń:234
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij