Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

80/12 z dn.24.02.2012r.

PROTOKÓŁ Nr 80/11
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 24 lutego 2011r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za IV kwartały 2011 r.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego, położonej w Mogilnie przy ul. Ogrodowej 10 na rzecz Mogileńskiego Stowarzyszenia „KLUB ABSTYNENTA".
7. Przedstawienie zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie kierunków promocji Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
8. Przedstawienie zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie, Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Strzelnie oraz utworzenia Zespołu Szkół w Strzelnie.
9. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za IV kwartały 2011 r. Zarząd Powiatu w Mogilnie przygotował informację kwartalną o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za IV kwartały 2011r. oraz informacje o udzielonych umorzeniach należności budżetowych. Podstawę do podjęcia mniejszej uchwały stanowi art. 37 ustawy o finansach publicznych.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 182/12.

ad.5
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2012r. Niniejsza uchwalą dokonano zmian w planie wydatków w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dokonano zabezpieczenia środków w planie wydatków na koszty postępowania sadowego. Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia dla członków Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i powiatowych komisji lekarskich dokonano dostosowania planu wydatków celem zabezpieczenia środków na realizację zadania. W rozdziale Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności związane przeniesień dokonano w związku z bieżącą działalnością Zespołu.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 183/12.
ad.6
Jarosław Zwiernik Naczelnik wydziału Geodezji, Kartografii, katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego, położonej w Mogilnie przy ul.Ogrodowej 10 na rzecz Mogileńskiego Stowarzyszenia „KLUB ABSTYNENTA". Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu m.in. mogą być przedmiotem użyczenia. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu - art, 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym. Z wnioskiem w sprawie przedłużenia umowy użyczenia pomieszczenia przy ul.Ogrodowej 10 w Mogilnie wystąpił Prezes Mogileńskiego Stowarzyszenia „KLUB ABSTYNENTA". Stowarzyszenie zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000356102 prowadzi działalność, której celem jest „kształtowanie u swoich członków dążeń do całkowitego powstrzymania się od picia wszelkich napojów alkoholowych oraz propagowanie trzeźwości i zmiana obyczajów w kierunku usuwania z życia rodziny i jednostki napojów alkoholowych, jako stałych składników zwykłych wydarzeń i różnych okoliczności". Umowa użyczenia zostanie zawarta na czas oznaczony 1 roku.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 184/12.

ad.7
Sekretarz Stefan Łukomski wyjaśnił, że po posiedzeniu komisji Rady Powiatu dokonano niewielkiej korekty w uchwale Rady Powiatu w sprawie kierunków promocji Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
Zarząd jednogłośnie postanowił przekazać projekt uchwały wraz z poprawkami Radzie Powiatu.

ad.8
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, kultury Fizycznej i Sportu przedstawił zmiany w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie, Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Strzelnie oraz utworzenia Zespołu Szkół w Strzelnie. W statucie w § 61. ust. l zmieniono „zespół techniczny" na „zespół przedmiotów zawodowych", w § 63 ust l dodano: „i pedagog szkolny":. W załączniku 2 w § 7 ust. 5 zmieniono „przysposobienie obronne" na „edukację dla bezpieczeństwa".
Zarząd jednogłośnie postanowił przekazać projekt uchwały wraz z poprawkami Radzie Powiatu.

ad.9
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-02-24 08:27:42
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-06-18 13:28:34
Ostatnia zmiana:2012-06-18 13:28:51
Ilość wyświetleń:168

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij