Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

72/12 z dn.09.01.2012r.

PROTOKÓŁ Nr 72/12
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 9 stycznia 2012r.

 

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał .
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr 125/11 z dnia 27 października 2011r. dotyczącej przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat mogileński.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie odroczenia terminu spłaty należności Powiatu Mogileńskiego.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr 125/11 z dnia 27 października 2011r. dotyczącej przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.  Zarząd poszerzył ramy przeprowadzanej kontroli, która obejmie również postępowanie z lat 2008 i 2009 związane z realizowanym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie projektem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 167/12.

ad.5
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat mogileński. Ustawa Karta Nauczyciela obliguje do sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach w terminie do dnia 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który podlegał analizie.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 168/12.

ad.6
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie odroczenia terminu spłaty należności Powiatu Mogileńskiego. Z wnioskiem o odroczenie terminu spłaty trzech rat pożyczki przypadającej na dzień 10.01.2012 r do dnia 10.07.2012 r. zwrócił się Dyrektor SPZOZ w Mogilnie. Dwie z wymienionych rat były już wcześniej odraczana tj. z 10.07.2011 r na 10.01.2012 r. Uzasadnieniem ww. wniosku jest niewystarczające zabezpieczenie finansowe, jakim dysponuje SPZOZ Mogilno. Uzyskane środki finansowe okazały się niewystarczające na pokrycie bieżącej działalności i pokrycie zobowiązań wymagalnych jednostki. Z otrzymanych środków opłacono w pierwszej kolejności wynagrodzenia oraz składki ZUS oraz wymagalne zobowiązania za leki, sprzęt medyczny, wyżywienie pacjentów tj. te zobowiązania, które warunkują funkcjonowanie jednostki zapewniając życie i zdrowie pacjentów. Wynik finansowy za od początku roku do dnia 31.11.2011 r. wynosi minus 1.196.381,56 zł. Mając na uwadze zapis § 4 ust. 1 uchwały Rady Powiatu Mogilnie Nr LI/285/10 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mogileńskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie taką pomoc oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg, mówiący o ważnym interesie dłużnika, Zarząd Powiatu uznał, iż ww. sytuacja odpowiada takiemu znaczeniu i postanowił odroczyć termin płatności zgodnie ze złożonym wnioskiem.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 169/12.

ad.7
Starosta Tomasz Barczak poinformował, że kontrola z Urzędu Wojewódzkiego z Wydziału Polityki Społecznej, która trwa w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach a dotyczy bieżącego funkcjonowania jednostki, została przedłużona do końca lutego br.
Starosta poinformował, że wybiera sie na spotkanie, na które otrzymał zaproszenie od Ministra Sprawiedliwości w sprawie restrukturyzacji sądów. Spotkanie odbędzie się 11 stycznia br.

Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił informację dotyczącą przeniesienia gimnazjum z Włostowa do LO w Strzelnie. Wyjaśnił, że władze Jezior Wielkich po przeprowadzonych analizach i spotkaniach zdecydowały o przeniesieniu gimnazjum pod warunkiem przejęcia całej struktury oświatowej, wraz z wszystkimi nauczycielami. Naczelnik wyjaśnił, że otrzymana wraz za uczniem subwencja starczyłaby na prowadzenie szkoły. W najbliższym czasie odbędzie się również posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia Rady Powiatu w Mogilnie.

Zarząd udzielił, pełnomocnictwa dla radcy prawnego Jacka Prilla do reprezentowania Powiatu Mogileńskiego w sprawie sądowej z wniosku Inowrocławskich Kopalni Soli „Solino” S.A. w Inowrocławiu o wezwanie do próby ugodowej – ustanowienie na rzecz IKS ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu w związku z koniecznością właściwego korzystania z urządzeń przesyłowych, tzn. rurociągu solankowego Przyjma-Janikosoda, umieszczonego pod powierzchnią ziemi m.in. na działce nr 15 w Palędziu Dolnym, stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego.

 

 


ad.8
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-02-24 08:18:11
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-02-24 08:23:30
Ostatnia zmiana:2012-02-24 08:24:10
Ilość wyświetleń:381

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij