Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 78/04

Protokół Nr 78/2004
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Mogilnie
odbytego 27 sierpnia 2004r.
w Mogilnie

W posiedzeniu Zarządu na 4 członków obecnych było 3 czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie zarządu i goście obecni na posiedzeniu wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Wicestarosta Przemysław Zowczak.
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu powiatu na 2005 rok, zasad, trybu i terminu opracowania materiałów do projektu budżetu oraz wzorów materiałów planistycznych.
4. Zaopiniowanie wniosków dot. warunków zabudowy.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie.
Zarząd jednogłośnie  przyjął  zaproponowany  porządek  posiedzenia .
Ad.3
Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu powiatu na 2005 rok, zasad, trybu i terminu opracowania materiałów do projektu budżetu oraz wzorów materiałów planistycznych.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr161/04.
Ad.4
Naczelnik wydziału Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa oraz Rolnictwa i Leśnictwa A.Stachowiak przedstawił wnioski  dot. warunków zabudowy i projekty postanowień w sprawie  uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegających na:
- Budowie budynku  garażowo -gospodarczego na działce o nr ew.985 w Strzelnie przy ul. Bolesława Prusa,
- Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz garażu wraz z urządzeniami budowlanymi na działce o nr ew. 88/3 położonej w obrębie Kwieciszewo, gmina Mogilno,
- Rozbudowie istniejącej restauracji polegającej na przebudowie istniejącego zespołu garaży i zabudowa całej działki o nr ewid. 423/5 w celu powiększenia sali konsumpcyjnej restauracji położonej na granicy działki o nr ewid. 423/4 położonej w Mogilnie przy ul.Pl.Wolności,
- Budowie budynku rekreacji indywidualnej wraz z urządzeniami budowlanymi z nim związanymi na działce o nr ewid. 116 położonej w obrębie Wiecanowo, gmina Mogilno,
- Budowie budynku rekreacji indywidualnej wraz z urządzeniami budowlanymi z nim związanymi na działce o nr ewid. 114/1 położonej w obrębie Padniewo, gmina Mogilno,
- Budowie budynku rekreacji indywidualnej wraz z urządzeniami budowlanymi  z nim związanymi na działce o nr ewid. 63/5 położonej w obrębie Padniewo. Gmina Mogilno,
- Budowie budynku inwentarskiego (obora) na działce nr ewid. 110/3 w miejscowości Wójcin, gmina Jeziora Wielkie.
Zarząd jednogłośnie postanowił uzgodnić projekty decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zgodności z zadaniami samorządu powiatu realizującymi cele publiczne.
Negatywnie zarząd odniósł się do wniosku  o uzgodnienie projektu decyzji  o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego mieszczącego 5 stanowisk garażowych na terenie działki o nr ewid. 155/2 położonej przy ul.Łuczaka w Mogilnie.  Zarząd skierował pismo do burmistrza Mogilna z prośbą o jednoznaczne określenie funkcji obiektu oraz wyjaśnienie  różnicy numeru działki pomiędzy wnioskiem a załącznikiem graficznym na której planowana jest inwestycja.
ad.5
Zarząd przyjął   protokół z poprzedniego posiedzenia.
Ad.6
Spraw różnych nie było.
ad.7
Na tym posiedzenie wyczerpano. Wicestarosta P.Zowczak  podziękował obecnym za uczestnictwo i dokonał zamknięcia posiedzenia.

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2004-09-02 10:31:33
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2004-09-02 10:32:20
Ostatnia zmiana:2004-09-02 10:32:20
Ilość wyświetleń:789

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij