Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 77/04

Protokół Nr 77/2004
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Mogilnie
odbytego 23 sierpnia 2004r.
w Mogilnie

W posiedzeniu Zarządu na 4 członków obecnych było 4 czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie zarządu i goście obecni na posiedzeniu wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak.
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Wizytacja placówek szkolnych prowadzonych przez Powiat Mogileński. Przygotowanie szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2004/2005.
4. Powołanie Kierownika internatu szkolnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Szerzawach.
5. Przedstawienie zmian projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Mogileńskiego do Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
6. Przedstawienie projektu uchwały na Radę Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/150/04 Rady Powiatu w Mogilnie  z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat I "Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej".
7. Przedstawienie projektu uchwały na Radę Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/151/04 Rady Powiatu w Mogilnie  z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat II "Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów".
8. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu  za I półrocze 2004r.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
10. Zakończenie.
Zarząd jednogłośnie  przyjął  zaproponowany  porządek  posiedzenia .
Ad.3
Zarząd odbył lustracje szkół - placówek prowadzonych przez Powiat Mogileński. Zarząd jednoznacznie stwierdza, ze szkoły są przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego 04/05. Prace remontowe i porządkowe są na ukończeniu. Wpłynęła  prośba  od  wykonawcy  dachu  w  Bielicach  o  przedłużenie  terminu prac i  rozszerzenie  zakresu  robót. Zarząd  przychylił  się  do  prośby  i  upoważnił  Dyrektora  Zespołu  Szkół  w  Bielicach  do  rozmów pod  warunkiem  nie  zwiększania  kosztów   całkowitych  inwestycji.
Ad.4
Zarząd jednogłośnie opowiedział się za powołaniem na kierownika internatu szkolnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Szerzawach panią Halinę Kosmowską. Kierownik został powołany na czas do końca grudnia 2006r.
Ad.5
Przewodniczący zarządu przedstawił zebranym zmiany projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Mogileńskiego do Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać projekt uchwały pod obrady rady.
Ad.6
Przewodniczący zarządu przedstawił projekt uchwały na Radę Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/150/04 Rady Powiatu w Mogilnie  z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat I "Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej".
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać projekt uchwały pod obrady rady.
Ad.7
Przewodniczący zarządu przedstawił projekt uchwały na Radę Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/151/04 Rady Powiatu w Mogilnie  z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat II "Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów".
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać projekt uchwały pod obrady rady.
Ad.8
Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały zarządu w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu  za I półrocze 2004r.
Zarząd po analizie przyjął jednogłośnie  informacje z wykonania budżetu uchwałą nr 160/04.
ad.9
Zarząd przyjął   protokół z poprzedniego posiedzenia.
ad.10
Na tym posiedzenie wyczerpano. Przewodniczący Zarządu T.Barczak  podziękował obecnym za uczestnictwo i dokonał zamknięcia posiedzenia.

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2004-09-02 10:28:36
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2004-09-02 10:31:17
Ostatnia zmiana:2004-09-02 10:31:17
Ilość wyświetleń:797

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij