Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 76/04

Protokół Nr 76/2004
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Mogilnie
odbytego 20 sierpnia 2004r.
w Mogilnie

W posiedzeniu Zarządu na 4 członków obecnych było 4 czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie zarządu i goście obecni na posiedzeniu wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak.
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Mogileńskiego do Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
4. Przedstawienie wniosku dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Szerzawach dot. powołania wicedyrektora szkoły i  kierownika internatu przyszkolnego.
5. Przedstawienie poprawki do projektu uchwały na Radę Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 z dnia 28.01.2004r. Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
7. Zakończenie.
Zarząd jednogłośnie  przyjął  zaproponowany  porządek  posiedzenia .
Ad.3
Referent - pełnomocnik starosty ds. unii europejskiej A.Białek przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Mogileńskiego do Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Zgodnie z załącznikiem do protokołu przedstawiła czym jest EQUAL, jego zasady, priorytety programowe oraz działania podjęte w projekcie. Firma EDU SERVIS z Poznania  prowadziłaby szkolenia poprzez internet, gminy podjęły by działania w ramach stowarzyszenia Sąsiedzi a samorząd byłby partnerem wiodącym, który otrzyma dotacje na realizacje zadania.
Członek zarządu H.Przybysz zapytał czy szkolenia będą odbywać się tylko przez  internet?
Referent - pełnomocnik starosty ds. unii europejskiej A.Białek wyjaśniła, że EQAL podzielony jest na trzy etapy.   Pierwszy to analiza rynku, zorientowanie się jakie działania są potrzebne. Pierwszy etap zakończy się podpisaniem partnerstwa. Drugi etap to fizyczne przeprowadzenie projektu, czyli szkolenia min. internetowe, językowe lub dot. podstaw obsługi komputera- takie zajęcia mogły by być mieszane, czyli z nauczycielem  a kontynuacja mogłaby się odbywać w miejscu zamieszkania przy komputerze. Szkolenia zależały by od potrzeb i od przeprowadzonej analizy. Trzeci etap to upowszechnianie wyników programu. Mówi się również o możliwości zwrotu dojazdu beneficjantom, którzy uczestniczyli w szkoleniach i o  możliwość pomocy osobom zagrożonym bezrobociem.
Skarbnik Powiatu zapytała kto zajmie się stroną techniczna projektu, gdzie będą mieściły się komputery, konieczne do odbywania szkoleń?
Referent - pełnomocnik starosty ds. unii europejskiej A.Białek wyjaśniła, że to jest rola gmin, które muszą znaleźć takie miejsca na swoich terytoriach -mogą to być pracownie komputerowe w szkołach. Sprzęt komputerowy w ramach programu może być zakupiony ale tylko do wartości nie przekraczającej 10% kosztu całego projektu.
Członek zarządu H.Przybysz zapytał czy do końca miesiąca będzie już gotowy wniosek o dofinansowanie projektu?
Referent - pełnomocnik starosty ds. unii europejskiej A.Białek stwierdziła, że wszyscy pracują intensywnie, odbyło się spotkanie stowarzyszenia Sąsiedzi na którym zobowiązano  przedstawicieli do przygotowania opracowań. Do końca miesiąca wniosek powinien być gotowy.
Zarząd jednogłośnie zdecydował przekazać projekt uchwały pod obrady rady.
ad.4
Naczelnik wydziału oświaty, wychowania, kultury, kultury fizycznej i sportu A.Konieczka przedstawił wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Szerzawach dot. powołania wicedyrektora szkoły i  kierownika internatu przyszkolnego.
Obydwie panie pracują sumiennie od wielu lat, dlatego proponuje się aby pozostały na swoich stanowiskach.
Wiecstarosta oświadczył, że jest za powołaniem  wicedyrektora pani Iwony Barczak -Dudziak, jednak ma pewne wątpliwości co do kierownika internatu pani Haliny Kosmowskiej, jednakże widać w tym przypadku poprawę w działaniu -dodał.
Zarząd jednogłośnie opowiedział się za powołaniem wicedyrektora szkoły natomiast na kolejnym posiedzeniu zostanie rozstrzygnięte  powołanie kierownika internatu. Wicedyrektor Pani Iwona Barczak - Dudziak została powołana do końca grudnia 2006r.
Naczelnik wydziału oświaty, wychowania, kultury, kultury fizycznej i sportu A.Konieczka przedstawił uchwałę Rady Powiatu w Mogilnie  nr XLII/250/02  w której mówi się, że w szczególnych  przypadkach istnieje możliwość obniżenia godzin dydaktycznych dyrektora szkoły (zał.nr 2 pkt. 2 ). Takie obniżenie godzin zarząd zaproponował na okres jednego roku dla dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Strzelnie Ludwika Zbytniewskiego.
Naczelnik poinformował również o ilości napływających wniosków na stypendia dla studentów. Zestawienie stanowi załącznik do protokołu. Osób, które złożyły wniosek i mają dochód  między 0 a 100zł. jest 22, natomiast  z dochodem pomiędzy 100-200zł  jest 70. Gdyby wnioski złożyły tylko w/w osoby to nawet dla nich nie starczyło by środków. Wnioski będą ustawiane wg. dochodowości i w związku z tym gro osób niepotrzebnie w ogóle je składa. Istnieje możliwość zaostrzenia kryteriów w regulaminie, wówczas mniej osób byłoby zakwalifikowanych.
Przewodniczący zarządu  poinformował zebranych o planowanym posiedzeniu starostów na którym ten temat będzie poruszany. W Ministerstwie odbędzie się najpierw ocena projektu, nie wiadomo jednak czy wszystkie powiaty  otrzymają środki. Posiedzenie starostów odbędzie się 27 sierpnia, czyli w czasie kiedy zbiera się Rada Powiatu w Mogilnie. Może ustalenia poniosą za sobą konieczność zmian w regulaminie, wówczas będzie możliwość zwołania jeszcze w  tym samym dniu sesji nadzwyczajnej. Przewodniczący zarządu zobowiązał naczelnika wydziału oświaty, wychowania, kultury, kultury fizycznej i sportu A.Konieczkę do podania informacji w powyższym temacie radnym na posiedzeniach komisji.
Na koniec przewodniczący zarządu dodał, że sytuacja nie jest zależna od starostwa  a szum medialny stworzony wokół stypendiów spowoduje, że wiele osób  będzie czuło się oszukanych -nie z winy starostwa.
ad.5
Skarbnik Powiatu K.Kostyra poinformowała o autopoprawce  w zał. nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 z dnia 28.01.2004r. Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004r. Zastąpiono rozdział 75404 (Komendy Wojewódzkie Policji) rozdziałem 75405 (Komendy Powiatowe Policji) oraz  §295 ( wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych) na § 421 (zakup materiałów).  Uchwała  w wersji pierwotnej przewidywała przekazanie środków w wysokości 2 tys.  dla Komendy Powiatowej Policji na zakup paliwa. Jednak środki przekazywane przez paragraf Komendy Wojewódzkie Policji objęte byłyby 40% podatkiem dlatego aby zaoszczędzić, paliwo zostanie zakupione dla komendy policji na rachunek starostwa.
Skarbnik poinformowała zebranych, że po analizie budżetu (podatku od osób fizycznych i prawnych) istnieje zagrożenie nie wykonania planu (ok.200tys.).
ad.6
Zarząd przyjął   protokół z poprzedniego posiedzenia.
ad.7
Na tym posiedzenie wyczerpano. Przewodniczący Zarządu T.Barczak  podziękował obecnym za uczestnictwo i dokonał zamknięcia posiedzenia.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2004-09-02 10:26:11
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2004-09-02 10:27:23
Ostatnia zmiana:2004-09-02 10:27:23
Ilość wyświetleń:1118

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij