Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 73/04

PROTOKOŁ Nr 73/04
Z  POSIEDZENIA  ZARZĄDU  POWIATU  W  MOGILNIE
z  dnia  28  lipca  2004 r.

Posiedzenie  prowadził  i  mu  przewodniczył  Starosta  Tomasz  Barczak.
W  posiedzeniu  wzięło  udział  4  członków  Zarządu,  obecnych  wg  listy  obecności ( załącznika  do  protokołu),  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.
Porządek  posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3. Przyjęcie  protokołu   z  poprzedniego  posiedzenia.
4. Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały Nr XVI/102/04 z  dnia  28.01.2004r. Rady  Powiatu w  Mogilnie  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2004r..
5. Omówienie  warunków  specyfikacji  dotyczącej  ogłoszenia  o  przetargu  na  kredyt  długoterminowy .
6. Omówienie  zestawienia  z  wykonania  budżetu na koniec czerwca  2004 i  do  końca  br.  w  placówkach  oświatowych.
7. Przedstawienie  planu  kontroli  finansowej   na  II półrocze 2004 w  jednostkach  organizacyjnych  Powiatu  Mogileńskiego.   
8. Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  dla  Stowarzyszenia  CITROËN - KLUB- POZNAŃ  na  umieszczenie  herbu  Powiatu  Mogileńskiego na  materiałach  promocyjnych .
9. Sprawy  różne - wniosek  Wójta  Jezior  Wielkich, pismo  w  sprawie  zbiórki  pieniędzy  na  dyfyblibator, pismo   od  Dyrektora  DPS  Siemionki na zmianę  obsługi  banku.
10.  Zakończenie.
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  zaproponowany  porządek  posiedzenia.
Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.
Ad. 3
Zarząd  przyjął  protokół  z  poprzedniego  posiedzenia.
Ad. 4
Starosta  T. Barczak  poprosił  Skarbnik  Karinę  Kostyrę  o  przedstawienie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XVI/102/04 z  dnia  28.01.2004 r. Rady  Powiatu w Mogilnie  w  sprawie  uchwalenia  budżetu.
Skarbnik K. Kostyra  poinformowała ,  że  w   projekcie  uchwały  dokonano  przesunięcia  środków  z  rezerwy  celowej  na  kwotę  80.000,- zł  z  przeznaczeniem  dla  Niższego  Seminarium  Duchownego  w  Markowicach,  zwiększenie  dotacji  wynika  z  przeliczenia  ilości   słuchaczy w  2004 r. Następnie    przeniesienie  na  kwotę  6300,- dotyczy  PUP , wynika  to  
 z  konieczności  pokrycia  bieżących  kosztów  konserwacji  i  napraw  kserokopiarki,  kosztów  energii  ,  telefonów  i  opłat  bankowych. Kolejne  przeniesienie  dotyczy  Gospodarki  gruntami  i  nieruchomościami  na  kwotę  70,-,  jest  to  wypłacone  odszkodowanie  za  wyłączenie  gruntów  pod  budowę  drogi.
Starosta  T. Barczak  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  Uchwałę  pod Nr 156/04.
Ad. 5
Starosta  T. Barczak   przedstawił  projekt   warunków   specyfikacji   do  ogłoszenia  przetargu  na  wybór  banku  do  zaciągnięcia  kredytu   długoterminowego.
Skarbnik  K. Kostyra  powiedziała,  że  ważnym zapisem  w   specyfikacji  będzie  ustalenie   czy   przystajemy  na  stałą  stopę  procentową ,  czy  zmienną?
Starosta T. Barczak  zaproponował   zapis    o  wydłużonej  spłacie  rat  dotyczącej   kwartalnego  terminu,  nadmienił ,  że  duże  znaczenie będzie  miał   koszt  obsługi   kredytu.  
Wicestarosta P. Zowczak  powiedział,  że  w  specyfikacji  powinna  być  podana  kwota  kredytu,  ponieważ  od  tego  zależy  sposób  pobrania  prowizji.
Skarbnik K. Kostyra  odpowiedziała, że   możemy  zmienić  ostatni  punkt.
Ad. 8
Starosta T. Barczak  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  dla   Stowarzyszenia  CITROËN - KLUB - POZNAŃ na  umieszczenie  herbu Powiatu  Mogileńskiego  na  materiałach  promocyjnych.  
Starosta  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie przyjął Uchwałę  Nr 157/04.
Ad. 7
Starosta  T. Barczak poprosił  referenta  prawno -  administracyjnego  Danutę  Zacharenko  o  przedstawienie  projektu  uchwały.
D. Zacharenko   przedstwiła  projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  Planu  Kontroli  w  Jednostkach  Organizacyjnych  Powiatu  Mogileńskiego  na  II półrocze  2004 r.  
Starosta T. Barczak  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  4 członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  Uchwałę  Nr 158/04.
Ad. 6
Starosta  T. Barczak  poprosił  Naczelnika  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury , Kultury  Fizycznej  i  Sportu  Andrzeja  Konieczkę  o  przedstawienie  informacji i  omówienie  zestawienia  dotyczącego  prognozy  funduszu  płac  do  końca  2004 r.
Naczelnik A. Konieczka  omówił  zestawienie  funduszu  płac (załącznik  do  protokołu)  i  stwierdził ,  że  zabraknie  środków  na  kwotę  82 tys. do  końca  roku, powiedział  ze  ma  nadzieję, że  otrzymamy  jeszcze  jakieś  środki z  Ministerstwa ,chociaż    nie  mamy  żadnych  potwierdzeń.
Członek J. Gwiazda powiedział, że  pracownicy  administracyjno - obsługowi są  wynagrad w  granicach  wytrzymałości.
Naczelnik A. Konieczka  powiedział, że  aby  podnieść  pensje  potrzeba  200tys.
Ad. 9
Starosta  T. Barczak - w  sprawach  różnych  poinformował ,  że  Wójt  Jezior  Wielkich  zaprasza   na  powiatową  inaugurację  roku  szkolnego do  nowopowstałej  szkoły w  Wójcinie.  Zarząd  przyjął  zaproszenie i  zadeklarował  udział. 
Starosta  następnie  powiedział , że  otrzymał  informację   o  rozprowadzaniu  cegiełek   na  zbiórkę   defibrylatora ,  jak  dotąd  Stowarzyszenie  "BETEZDA" nie  wystąpiło  do  nas  o  pozwolenie  na  zbiórkę,  jeśli  wystąpią  to je rozpatrzymy.   Kolejne  pismo  jakie  wpłynęło  dotyczy prośby  na  pokrycie  kosztów  montażu  okien jakie   miałyby być   zakupienie  przez  Fundację  "Chir- St".
Skarbnik K. Kostyra  odpowiedziała ,  że  Starostwo nie  może  przeznaczać  środków  na  remonty,  ponieważ  nie  pozwalają  na  to  przepisy.
Starosta  T. Barczak  przedstawił  pismo  od   Dyrektora DPS   w  Siemionkach o  wyrażenie  zgody  na  zmianę  banku. Zarząd  uznał,   że  jeżeli   jest  to  uzasadnione  ekonomicznie  to  nie  widzi  przeszkód  do  podjęcia takiej  decyzji  przez  DPS.  
Ad.10
Na  tym  posiedzenie  zakończono  i  wyczerpano  porządek  obrad.
Starosta T. Barczak  podziękował  za  spotkanie  i  zamknął  posiedzenie.
Protokołowała:
M. Wilk


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2004-09-02 10:21:27
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2004-09-02 10:22:32
Ostatnia zmiana:2004-09-02 10:22:32
Ilość wyświetleń:768

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij