Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 72/04

PROTOKÓŁ  Nr 72/2004
Z  POSIEDZENIA  ZARZĄDU  POWIATU  W  MOGILNIE
z  dnia  21  lipca  2004 r.

Posiedzenie  prowadził  i  mu  przewodniczył  Starosta  Tomasz  Barczak.
W  posiedzeniu  wzięło  udział  4  członków  Zarządu,  obecnych  wg  listy  obecności ( załącznika  do  protokołu),  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.
Porządek  posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3. Przyjęcie  protokołu   z  poprzedniego  posiedzenia.
4. Opiniowanie  postanowień o  warunkach  zabudowy.
5. Podjęcie  uchwał  w  sprawie  oddania  w  najem  nieruchomości  stanowiącej  własność Powiatu  Mogileńskiego.
6. Zmiana  Uchwały Nr XVI/102/04 Rady  Powiatu  w  Mogilnie z  dnia  28.01.2004r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu Powiatu  Mogileńskiego.
7. Opiniowanie uchwały w  sprawie zaciągnięcia kredytu  długoterminowego na  przeprowadzenie  remontu  dachu  w ZS w Bielicach.
8. Zapoznanie  się  z  regulaminami w  sprawie  zasad  udzielania  stypendiów  z  Europejskiego  Funduszu   Społecznego  schemat  I
     " Wspieranie  rozwoju edukacyjnego  młodzieży  wiejskiej" i  schemat  II
     "  Wspieranie  rozwoju  edukacyjnego  studentów".
9. Sprawy  różne .
10.  Zakończenie.
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  zaproponowany  porządek  posiedzenia.
Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.
Ad. 3
Zarząd  przyjął  protokół  z  poprzedniego  posiedzenia.
Ad. 4
Starosta  przedstawił  wnioski  dotyczące  zabudowy  i  projekty  postanowień w  sprawie  uzgodnienia projektu  decyzji o  warunkach  zabudowy  dla  inwestycji  polegających  na  :
- rozbudowie  i  nadbudowie  istniejącego  budynku  mieszkalnego  jednorodzinnego  dz. 126 Gębice  gm. Mogilno,
- budowie  budynku  gospodarczego - inwentarskiego ,  z  budową  zbiornika  na  gnojownicę  i  płyty  gnojowej  dz. 7,8 i 3/1 Chabsko  gm. Mogilno,
- budowie  budynku  mieszkalnego  jednorodzinnego  dz. 75/17  Mogilno ul. Padniewska ,
- dobudowie  schodów  zewnętrznych  do  budynku  mieszkalnego  dz. 640/9  Mogilno  Pl. Wolności nr 13
- zmianie  konstrukcji  dachu  i  rozbudowie  budynku  mieszkalnego  jednorodzinnego  nr dz. 38/3  Swierkówiec  gm. Mogilno
- zmianie  sposobu  użytkowania  pomieszczeń  po  bibliotece  na  punkt  apteczny  i  pralni  na  magazyn  wraz  z  instalacją  i  urządzeniami  z  tym  związanymi  w  istniejącym  budynku  Ośrodka  Zdrowia  i  budowie  podjazdu  dla  osób niepełnosprawnych  na  dz. nr  26/1  Wylatowo  gm. Mogilno,
- rozbudowie  budynku  mieszkalno -  usługowego o  pomieszczenia  gospodarcze  na  dz.  nr  ew. 67/13 Wylatowo  gm. Mogilno,
- budowie  budynku  gospodarczego  na  dz. nr 26/2 Skrzeszewo  gm. Mogilno.
Zarząd  jednogłośnie  postanowił  uzgodnić  projekty  decyzji  o  warunkach  zabudowy  w  zakresie  zgodności  z  zadaniami  samorządu  powiatu  realizującymi  cele  publiczne.
Ad. 6
Skarbnik  K. Kostyra  przedstawiła  zmianę  Uchwały  Nr XVI/102/04 Rady  Powiatu w  Mogilnie z  dnia  28.01. 2004r.  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2004r,  ponieważ  decyzją  MF zwiększono  nam  dochody  o  kwotę 59.976,- zł  z  przeznaczeniem  na  remont  dachu  internatu  przy  ZS W  Bielicach. Zwiększenie  wydatków  na  zakup  usług  remontowych  w  kwocie  69.969 ,- zł  oraz   zakup usług  pozostałych  o  kwotę 1.000,- zł  dla  Zarządu  Dróg  Powiatowych. Skarbnik  wyjaśniła,  że   wydatki  związane  są  że  zmianą  Wieloletniego  Programu  Robót  Drogowych  dla  Powiatu  Mogileńskiego na  lata  2004 - 2006 w  zakresie  planowanych  kosztów  robót
( uwzględnienie  22% stawki  VAT)
Zarząd  jednogłośnie  zdecydował  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady Powiatu.
Ad.7    
Skarbnik  K. Kostyra  omówiła  następny  projekt  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu długoterminowego  na  przeprowadzenie  remontu  dachu  w  internacie   przy  ZS w  Bielicach, w  kwocie 120.024,-zł.           Poinformowała  że  po  otrzymaniu  środków  z  MF kredyt  zostanie  zmniejszony  o  tę  kwotę, tj. o  59.976,- zł.
Zarząd  jednogłośnie  zdecydował  się  przekazać  projekt uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.   
Ad. 5
Referent M. Szwarckopf  z  Wydziału Geodezji przedstawiła  uchwały  w  sprawie  przeznaczenia  do  oddania  w  najem  nieruchomości,   stanowiącej  własność  Powiatu  Mogileńskiego. Pierwsza  z  nich  dotyczyła  oddania  w  najem  garaż  o  powierzchni  użytkowej  18,45 m2 pod  budynkiem  przy  ul. Rynek 7 a w  Mogilnie . Poinformowała ,  że  cena  wywoławcza za 1m2 wynosi 1,80 zł +22%VAT. Cena  niezbędna  do  zawarcia umowy  najmu  zostanie  ustalona  w  drodze  przetargu  ustnego nieograniczonego.
Zarząd  w  powyższym  temacie  przyjął jednogłośnie  Uchwałę  Nr 154/04.
Druga  uchwała także  dotyczyła  przeznaczenia  do  oddania  w  najem  nieruchomości,  stanowiącej własność Powiatu  Mogileńskiego. W  najem  przeznaczone  zostały  lokale  użytkowe  położone  w  budynku  przy  ul. Sądowej  21a w  Mogilnie , cena  wywoławcza  za  1m2 pow. użytkowej  wynosi 5.00zł + 22%VAT., natomiast  do  zawarcia  umowy  najmu  zostanie  ustalona  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego.
Wicestarosta P. Zowczak  zapytał  dlaczego  sprzedaż  tych  lokali  zostaje  przesunięta  na  drugi   rok? -  może  są  to  nie  wielkie  pieniądze,  ale  mogłyby  wspomóc  SP ZOZ.
Starosta T. Barczak odpowiedział,  że  prawdopodobnie  ceny  nieruchomości  wzrosną,  a  lokale  w  centrum  Mogilna  zawsze  sprzedamy. W  porównaniu  z  potrzebami  jakie  ma  SP ZOZ , są  to nie  wielkie  pieniądze,    nie  należy  się  spieszyć ponieważ  nic  nie  wiemy  co  dalej  z  ustawą  zdrowotną,  z  tego  co  wiemy  to  szpital  w  Aleksandrowie  Kujawskim  został  postawiony  w  stan  likwidacji,  to  samo  chce  zrobić  Żnin,   należy  o  tym  mówić  i  uświadomić  społeczeństwo. Tym  bardziej  że  dowiaduję  się,  że  w  sprawie  "trzynastek"  do  sądu  występują  nawet  przewodniczący  związków  zawodowych, które  były  za podpisaniem porozumienia  z  dyrekcją SPZOZ. Starosta ma  nadzieję, że  budżet  Państwa  zapłaci "203" i  wtedy   poprawi  się kondycja  finansowa  SPZOZ.
Wicestarosta  P. Zowczak  powiedział,  że  może  by  sprzedać  budynek  Przychodni  Zdrowia  w  Strzelnie.
Starosta T. Barczak  zapytał,  jak  podzielić  te  pieniądze ,  skoro  mamy  jeden  szpital  powiatowy ,  ale  w  dwóch  miejscach,  wiadomo  że  społeczność  Strzelna  by  chciała  aby  środki  pozostały  w  Strzelnie,  a  społeczeństwo   Mogilna   aby  pozostały  w  Mogilnie
Zarząd  w  powyższym  temacie  podjął  Uchwałę  Nr 155/04 , 3  głosami  za i  1  wstrzymującym  się (Wicestarosta P. Zowczak )
Ad.8
Starosta T. Barczak  przedstawił  przygotowane  regulaminy  w  sprawie  zasad  udzielania  stypendiów  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego. Po  konsultacji  z  Komisją  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia , Zarząd  jednogłośnie  skierował  w/w regulamin  pod  obrady  Rady  Powiatu.
Ad. 9 
Sprawy  różne   -  Zarząd   zwrócił  się  do  Przewodniczącego  Rady Powiatu Wiesława  Gałązki  o  wprowadzenie  do  porządku  posiedzenia  nadzwyczajnej  sesji dwóch  uchwał  dotyczących  zasad  udzielania  stypendiów  i  uchwały  dotyczącej  kredytu  długoterminowego. 
Ad.10
Na  tym  posiedzenie  zakończono  i  wyczerpano  porządek  obrad.
Starosta T. Barczak  podziękował  za  spotkanie  i  zamknął  posiedzenie
Protokołowała:
M. Wilk

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2004-09-02 10:17:49
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2004-09-02 10:21:23
Ostatnia zmiana:2004-09-02 10:21:23
Ilość wyświetleń:1133

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij