Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

68/11 z dn.21.12.2011r.

PROTOKÓŁ Nr 68/11
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 21 grudnia 2011r.

 

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał .
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011 r.
5. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011 r. Dokonano zmian polegających na zmianie dochodów i wydatków tytułem zwiększenia dotacji decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w rozdziale 85156 z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium oraz uczniów i dzieci przebywających w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego innego tytułu. Dokonano korekty dochodów na utrzymanie rodzin zastępczych na terenie naszego powiatu. Dokonano zmian w planie wydatków w KPPSP w Mogilnie związanych z bieżącą pracą komendy m.in. z zabezpieczeniem środków na zakup paliwa, materiały do transportu, oraz materiały do bieżących remontów nieruchomości. W DPS dokonano zmiany w planie wydatków na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników oraz  na zadanie „ zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Siemionach" na pokrycie kosztów ubezpieczenia i opłat rejestracyjnych. W Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dokonano przeniesienia dotyczego bieżącej działalności. W Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dokonano zmian w związku z pokryciem bieżących kosztów zakupu materiałów biurowych. Zmiany w rozdziale 60014 zwiazane są z zakupem kruszywa wapiennego, polbruku oraz doprowadzenie wody do budynku. Przeniesienia w PCPR w rozdziałach 85218 dotyczą bieżącej działalności jednostki. Zmiany w planach wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziałach: - 70005 na opłaty sadowe w związku ze złożonymi wnioskami w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sadu Rejonowego w Mogilnie o ujawnienie w działach II ksiąg wieczystych trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Mogileńskiego, - 85321 zmiany dotyczą bieżącej działalności Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,  - 85395 zmiana związana jest rozstrzygnięciami przetargowymi na realizację projektu Szkolnictwo zawodowe podstawa rozwoju Powiatu Mogileńskiego III. Przeniesienia w planie wydatków w rozdziale 80120 dotyczy Zespołu Szkół Licealnych w Strzelnie na bieżącą działalność jednostki.  Zmiany w planach wydatków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach w rozdziałach 80102 i 85420 dotyczą bieżącej działalności jednostki. Przeniesienia w planach wydatków w MOW w Strzelnie w rozdziałach 80111 i 85420 przeznaczono na zakup książek, oraz naprawę sprzętu komputerowego i samochodu. Zmiany w planach wydatków w ZS w Mogilnie w rozdziale 80120, 80123, 80130 przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych w tym zakup głośników, pomocy sportowych, zakup usług remontowych w tym wymiana drzwi w budynku szkoły, zakup usługi archiwisty, oraz zakup artykułów przemysłowych. Przeniesienia w ZS w Bielicach w rozdziałach 80110, 80120, 80130, 80140, 80146, 85410 przeznaczono na zakup pomocy naukowych, ubezpieczenie pojazdów, oraz opłaty za studia podyplomowe nauczycieli. Zmiany w planach wydatków w ZSZ w Strzelnie w rozdziale 80130 przeznaczono na bieżącą działalność jednostki. Przeniesienia w planach wydatków w ZPS w Szerzawach w rozdziałach 80102, 80111, 80134 ,85403 dotyczą zakupu art. administracyjnych, rolozasłon do klasopracowni, kołder, prześcieradeł i piżam dla wychowanków, sprzętu sportowego i mebli do świetlicy. Ponadto dokonano przesunięcia środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi z zadania „zakup kotła do gotowania „ Przesunięto środki na zadanie „zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 160/11.

ad.5
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-01-05 12:38:34
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-02-24 08:23:30
Ostatnia zmiana:2012-02-24 08:24:10
Ilość wyświetleń:176

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij