Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

63/11 z dn.01.12.2011r.

PROTOKÓŁ Nr 63/11
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 1 grudnia 2011r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał .
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w planie  wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011 r.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników administracyjno-obsługowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych prowadzonych przez Powiat Mogileński.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Główna Księgowa Małgorzata Krygier przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011 r. Niniejszą uchwałą dokonano zmian polegających na rozwiązaniu rezerwy celowej na kwotę 3.936,00. Kwota rezerwy celowej przeznaczona jest na rozdział 85420 w § 4300 na remont gabinetu pedagoga i korytarza w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach, oraz
dokonano przeniesień między paragrafami na zakup materiałów do remontu pomieszczeń, zakup paliwa , wyposażenie internatu w § 4210, na zakup leków dla wychowanków w § 4230 oraz na ubezpieczenie samochodu w § 4430. W rozdziale 85333 – dokonano przeniesień zgodnie ze złożonym wnioskiem celem efektywniejszego wykorzystania środków budżetowych. Niewykorzystane środki w rozdziale 85218 w § 4700 przesunięto na zakup materiałów biurowych w § 4210. W rozdziale 85220 przesunięto środki finansowe z § 4360 na § 4210 celem zakupu materiałów biurowych oraz środków czystości.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 152/11.

ad.5
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyznania jednorazowego dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników administracyjno-obsługowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński. Przyznaje się pracownikom administracyjno-obsługowym zatrudnionym w placówkach oświatowych w miesiącu grudniu 2011 r. jednorazowe dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 350 zł brutto.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 153/11.

ad.6
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie uzgodnienia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych prowadzonych przez Powiat Mogileńskim Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach wysokość kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w placówkach, o których mowa w ust. 1-3, ustala dyrektor placówki w porozumieniu z organem prowadzącym. Ze stosownymi wnioskami wystąpili Dyrektorzy następujących szkół proponując kwoty: Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach - 9.50 zł dziennie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szerzawach - 9,50 zł dziennie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie - 10,50 zł dziennie.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 154/11.

ad.6
Główna Księgowa Małgorzata Krygier przedstawiła pismo Dyrektora SPZOZ w Mogilnie, w którym prosi o przesunięcie terminu wykonania zadania i wykorzystania dotacji na dzień 15 grudnia 2011r. w związku z opóźnieniami wykonawcy robót. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe.

Ponadto Zarząd zapoznał się z pozytywną opinią RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2012, opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Powiatu Mogileńskiego na 2012r. oraz opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Mogileńskiego na 2012r.
Powyższe postanowiono przekazać Radny na najbliższych posiedzeniach komisji 8 grudnia br.

ad.7
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2012-01-05 12:28:30
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-01-05 12:35:47
Ostatnia zmiana:2012-01-05 12:36:00
Ilość wyświetleń:224

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij