Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 16/2011

 

                                                             PROTOKÓŁ   Nr 16/11

                                                Z   POSIEDZENIA  KOMISJI  REWIZYJNEJ 

                                                        z  dnia  23  listopada  2011r.

 

W posiedzeniu wzięło udział 3 członków  Komisji, co wobec 4 osobowego składu komisji stanowi kworum  do  podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Krzysztof  Szarzyński, który powitał obecnych.

Członkowie komisji oraz goście obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Protokół spisała Małgorzata Wilk.

 

Porządek  posiedzenia:

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.       Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.

4.      Przedstawienie informacji o stanie dróg powiatowych oraz wykonaniu planu remontów i napraw w 2011 roku.

5.      Przedstawienie informacji z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, sytuacji na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2011 roku.

6.      Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

7.      Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015.

8.       Zakończenie.

 

ad. 2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad. 3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół z ostatniego posiedzenia.

ad. 4

Przewodniczący Komisji  poprosi  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych Piotra  Ficera  o przedstawienie informacji o stanie dróg powiatowych oraz wykonaniu planu remontów i napraw w 2011 roku.

Dyrektor  Piotr Ficer  poinformował, że  Powiat  Mogileński  ma największe  zagęszczenie  dróg  powiatowych w  województwie, bo  394 km,  dodał, że  spotyka  się  z  zarzutami, że  nic  nie  robimy  w  Gminie  Jeziora  Wielkie  i  Dąbrowa,  że  największe  inwestycje    wykonywane  w  Gminie  Mogilno, ale  mamy  wyliczenia  procentowe, które  pokazują, że także   wykonujemy  różne  remonty  w  tych  gminach,   nie  zależy  to  od kogokolwiek, ale od zaplanowanych i realizowanych   zadań. Sieć  dróg  powiatowych dzielimy  na  drogi podstawowe, uzupełniające, gruntowe  i obiekty mostowe.  W  ostatnich  miesiącach dzięki  środkom  unijnym  i  własnych  powiatu zakończona  została  przebudowa  drogi  Mogilno  - Chabsko,   należy dodać,   że  droga  ta  spełnia  wszystkie  standardy,  następnie   w  połowie   wyremontowana   została  droga  w  kierunku Dąbrówki, drugą  połowę planujemy  realizować   w  przyszłym  roku. Ostatnie  zimowe   utrzymanie   dróg  zamknęło  się  kwotą   511 tys. zł   i   było droższe  od  poprzedniej  zimy.  Staramy  się  o  bieżące   utrzymanie  dróg, poprzez  uzupełnianie  nawierzchni,  ścinkę  poboczy, drożność  przepustów  drogowych, a  chodniki   odkładamy ze  względu  na  brak  funduszy.

Przewodniczący  pytał, jak  pan widzi  dalsze  podstawowe   utrzymanie  dróg  powiatowych?      

Dyrektor  Piotr  Ficer  odpowiedział, że  jeżeli otrzymamy  podobny  budżet to  będzie  dobrze, ponieważ w przyszłym roku mamy w  planie  dokończyć  remont drogi  ul. Niezłomnych – Dąbrówka  oraz  przygotować  projekt na ul. Szkolną w  Dąbrowie.

Przewodniczący  Komisji pytał, czy Dyrektor  planuje na  niektórych  drogach powiatowych wprowadzenie  ograniczenia  tonażu? - ponieważ  tabor  ciężki  rozjeżdża  nam  drogę  nr „252” i  inne  wyremontowane.

Dyrektor  Piotr Ficer  powiedział, że  tak,  przewidujemy  wprowadzenie  ograniczeń  w  przyszłym  roku  po  zakupieniu  znaków.

Przewodniczący  Komisji  pytał  dalej, czy  w  przypadku  „Akcji zima”  będzie  koordynacja  z  sołectwami?

Dyrektor  Piotr  Ficer  odpowiedział, że  ma taką  nadzieję, że  będzie  współpraca  z  gminami  i  sołectwami,  ponieważ   wcześniej   poprosił  o  przedstawienie  dróg, którymi  kursują  autobusy  szkolne  i tu  powinna  być koordynacja.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad. 5

Przewodniczący  poprosił  Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Mogilnie  Ewę  Strzelecką  o  przedstawienie informacji z realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, sytuacji na rynku pracy w Powiecie Mogileńskim oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2011 roku.

Dyrektor  Ewa  Strzelecka  poinformowała, że zarejestrowano  3038 bezrobotnych, a  środki  zmniejszono o  połowę, 172 osoby  odmówiły  nam  podjęcia  pracy, w  sumie   odnotowano   spadek  bezrobocia, na  które  miały  wpływ   takie  czynniki  jak  wyjazdy   do  pracy   za  granicę, aktywizacja  zawodowa i  staże. Na  naszym  rynku  bez  pracy  pozostaje najwięcej kobiet,  bo aż  19 %. Oczekujemy  rozstrzygnięcia  dwóch  konkursów  z którymi   wiążemy  nadzieje, że  uda  nam  się  pozyskać  środki  na  staże  i  aktywizację  zawodową.

Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad. 6

Przewodniczący  Komisji poprosił referent  Izabellę  Rogowską  o   przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

Referent  Izabella  Rogowska  przedstawiła  projekt  uchwały  oraz  program, dodając,  że program  ten został  opracowany  przy  współpracy  organizacji  pozarządowych, a priorytetowe  zadania  publiczne  programu,  to  oświata, kultura i  dziedzictwo narodowe.

Z –ca Przewodniczącego  Mirosław  Leszczyński  poinformował, że  w zeszłym roku  jako Ochotnicza  Straż  Pożarna  złożyliśmy dwa  wnioski  w  ogłoszonym  konkursie  i  otrzymaliśmy dofinansowanie, dlatego  chciałem  podziękować  za  dobrą  współpracę  z  panią  Izą  Rogowską, ponieważ  informacja  dotycząca  konkursów  jest  nie  tylko    dostępna  na  stronie  internetowej, ale   także  można  zawsze  uzyskać   pomoc  merytoryczną  telefonicznie czy  udając  się  do  biura. Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad. 7

Następnie  Przewodniczący  poprosił  Dyrektora  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach  o  przedstawienie projektu  uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015.

Dyrektor  Dariusz  Chudziński  poinformował, że jest to pionierski  program, ponieważ  nikt  wcześniej  nie opracował  wzorcowego, a  zdrowie  psychiczne społeczeństwa w  ostatnich  latach  uległo   pogorszeniu, chociażby  ze  względu na różnego    rodzaju  używki  oraz  intensywność  życia. Dyrektor  dodał, że  ma  nadzieję,  że  za  tym  programem   pójdą  środki  finansowe, ponieważ  w  innym  przypadku   będzie  go  można  odłożyć  na  półkę. Marszałek  Województwa po  otrzymaniu  programów  z  powiatów   przedstawi  program wojewódzki i  wtedy  może  zostaną  podjęte  decyzje    dotyczące finansów.

Komisja nie  wniosła  uwag.

ad. 8

Przewodniczący Komisji  podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                                                              Przewodniczący  Komisji 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                   Krzysztof  Szarzyński

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2012-01-05 12:11:47
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2012-01-05 12:18:08
Ostatnia zmiana:2012-01-05 12:18:46
Ilość wyświetleń:349

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij