Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

opłaty

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2012, poz. 1282 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłatyopłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz 1330)

Nie podlegaja opłacie skarbowej:
Nie podlegają opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego

Zwolnie z opłat:
1. z opłaty skarbowej  zwolnione są:
  a) jednostki budżetowe
  b) jednostki samorządu terytorialnego

Obowiązek zapłaty opaty skarbowej powstaje:
1. od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, 
2. od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaswiadczenia, 
3. od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) 
4. od złożenia dokumetu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złozenia dokumentu w organie administracji publicznej, 
5. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty

Wysokość stawek opaty skarbowej:
1. od zatwierdzenia projektu budowlanego - 47 zł
2. od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby - 90 zł
3. od pozwoleń wydawanych na podstawie przepisów prwa budowlanego:
    1) na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
    a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niź rolnicza i leśna: 
        za każdy m kwadr. powierzchni użytkowej - 1 zł, nie więcej niż - 539 zł
    b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14 zł
    c) innego budynku - 48 zł
    d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20 zł
    e) budowli związanych z produkcją rolną - 112 zł
    f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektoroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych,     
       cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi - 2.143 zł
    g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o dugości do 1 kilometra - 105 zł
    h) innych budowli - 155 zł
    i)  urządzen budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91 zł

j) przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu  - 1 zł za każdy m2  niemieszkalnej  powierzchni użytkowej - nie więcej niż 539 zł,
k) Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy sieci, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu:
1 ) o długości powyżej 1 kilometra - 2143 zł,
2) o długości do 1 kilometra – 105 zł,
l) przyjęcie zgłoszenia dotyczącego przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu - 50% stawki określonej dla przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a 
ł) decyzja o przeniesieniu na rzecz innego podmiotu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a oraz ust. 2 pkt 1b ustawy z dnia 7   lipca 1994 r. - Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu  - 90 zł
W przypadku wydania pozwolenia na budowe budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.
W przypadku wydwania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu obrębie. 
   2) na przebudowę lub remont obiektu budowlanego opłata skarbowa wynos 50% stawek jak w przypadku budowy nowego obiektu.
4. od pozwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego:- opłata skarbowa wynosi 25% stawek jak w przypadku budowy nowego obiektu,
5. od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlnego - 36 zł.       
6. od zaświadczeń - 17 zł                                                     
7. od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł

Właściwość organów podatkowych:
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmiastrz.

Zapłata opłaty skarbowej:
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego (Urzędu Miasta Mogilna) lub bezgotówkowo na rachunek tego organu (66 1020 1462 0000 7002 0325 1378 )

Zwrot opłaty skarbowej:
1.Opłata skarbowa podlega zwrotowi:
   1) od dokonania czynności urzędowej - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano  czynności urzędowej,
   2) od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
2. Zwrot opłaty skarbowej nastepuje na wniosek,

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Danuta Guzik
Data wprowadzenia:2004-08-16 15:17:13
Opublikował:Danuta Guzik
Data publikacji:2004-08-18 09:58:24
Ostatnia zmiana:2018-01-05 13:11:59
Ilość wyświetleń:2391

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij