Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 14/2011

 

 

 

                                                           PROTOKÓŁ   Nr 14/11

                                                Z   POSIEDZENIA  KOMISJI  REWIZYJNEJ 

                                                        z  dnia  22 września 2011r.

 

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków  Komisji, co wobec 5 osobowego składu komisji stanowi kworum  do  podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Krzysztof  Szarzyński, który powitał obecnych.

Członkowie komisji oraz goście obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Protokół spisała Małgorzata Wilk.

 

Porządek  posiedzenia:

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.       Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.

4.      Przedstawienie raportu o stanie środowiska Powiatu Mogileńskiego oraz Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

5.      Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2011r.

6.       Przedstawienie informacji finansowo - ekonomicznej za II kwartały 2011r. SPZOZ w Mogilnie.

7.      Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2011r.

8.       Omówienie projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.

9.      Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018.

10.  Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych.

11.  Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego.

12.   Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

13.    Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia.

14.  Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego.

15.   Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego służebnością gruntową.

16.   Przedstawienie projektu  uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie.

17.   Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego powiatu.

18.   Sprawy  różne.

19.   Zakończenie.

 

ad.2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad. 3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół z ostatniego posiedzenia.

ad. 4

Przewodniczący  zapytał  członków  Komisji, czy są pytania  do raportu o stanie środowiska Powiatu Mogileńskiego oraz Województwa Kujawsko – Pomorskiego, prezentacja  wizualna zostanie  zaprezentowana  na   sesji  także  myślę,  że  wtedy  będzie  można  wyjaśnić wszelkie  wątpliwości   i  uwagi.

ad. 5

Przewodniczący zapytał,  czy  do przedstawionej  informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za I półrocze 2011r.     uwagi, Komisja  do  wykonania budżetu za I półrocze nie wniosła    uwag.

ad. 6

Przewodniczący  Komisji  poprosił Dyrektora  Samodzielnego Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie   o  przedstawienie  informacji finansowo - ekonomicznej za II kwartały 2011r. SPZOZ w Mogilnie.

Dyrektor  Jerzy  Kriger  poinformował, że  na  wynik  finansowy  mają  wpływ  nadwykonania ,  które  odnotowujemy    na  większości  oddziałów  oraz  amortyzacja   środków trwałych.

Przewodniczący  Komisji  dodał, że  wg  RIO zobowiązania  i  należności  wymagalne  to  kwota  ponad  2 ml. zł.

Dyrektor  Jerzy  Kriger  powiedział, że NFZ  nie  płaci  za  nadwykonania, a  my  nie  możemy odsyłać  pacjenta.

Komisja   nie  wniosła  uwag.

ad. 7

Przewodniczący  zapytał czy  do sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2011r.,     pytania ?  Komisja nie wniosła uwag.

ad.8

Przewodniczący  przedstawił projekt  uchwały  w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.,jednocześnie  zapytał czy    pytania,  Komisja  nie wniosła  uwag,   następnie Przewodniczący projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4 członków , przy  0  wstrzymujących  się  i 0 przeciwnych.

ad.9

Przewodniczący  Komisji  przedstawił projekt  uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018., a  następnie  poddał  projekt  uchwały pod  głosowanie.

Za  głosowało  4 członków , przy  0  wstrzymujących  się  i 0 przeciwnych.

ad. 10

Przewodniczący  Komisji  przedstawił projekt  uchwały  w sprawie ustalenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych, a  następnie  projekt uchwały poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4 członków , przy  1  wstrzymujących  się( M. Leszczyński )  i 0 przeciwnych.

ad. 11

Sekretarz Powiatu  Stefan  Łukomski  przedstawił projekt  uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mogileńskiego, jednocześnie  dodając,  że  projekt uchwały   został  przygotowany    w  związku  z  nowo  otwartą  apteką  w  Mogilnie.

Przewodniczący  następnie  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4 członków , przy  0  wstrzymujących  się  i 0 przeciwnych.

ad. 12

Sekretarz  Stefan  Łukomski  przedstawił projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, wyjaśniając, że  zmiana  w  Statucie  podyktowana jest  zmniejszeniem  liczby  członków, ponieważ  dotychczas  były  trudności  z  pozyskaniem kworum  do prawomocnych  obrad Rady  Społecznej SP ZOZ, Komisja nie  wniosła  uwag. Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4 członków , przy  0  wstrzymujących  się  i 0 przeciwnych.

ad. 13

Przewodniczący Komisji przedstawił  projekt  uchwały w sprawie przeznaczenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielicach na zakup dodatkowego wyposażenia, min. parawanu  do  gabinetu pielęgniarskiego, radiomagnetofonów, nagrywarki DVD oraz  sprzętu  gospodarstwa  domowego, następnie poddał projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4 członków , przy  0  wstrzymujących  się  i 0 przeciwnych.

ad. 14

Przewodniczący  przedstawił  projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej  nieruchomości   wchodzącej  w skład zasobu nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego. Przedmiotem  projektu uchwały  jest działka o  powierzchni  0,0 830 ha  położona  jest  w  Bielicach.

Przewodniczący  następnie  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4 członków , przy  0  wstrzymujących  się  i 0 przeciwnych.

ad. 15

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego służebnością gruntową, dotyczy  działki  w  Strzelnie  przy  ul. Św. Ducha. Komisja  nie  wniosła  uwag.

Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4 członków , przy  0  wstrzymujących  się  i 0 przeciwnych.

ad. 16

Sekretarz  Stefan Łukomski   przedstawił  projekt  uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie. Komisja  nie  wniosła  uwag.

Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4 członków , przy  0  wstrzymujących  się  i 0 przeciwnych.

ad. 17

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego powiatu, jednocześnie  dodał, że  do  Przewodniczącego  Rady   P                owiatu   w  Mogilnie  wpłynęło pismo  Radnej  Stanisławy  Łagowskiej w  którym  zrzeka  się mandatu, w  związku z  tym przyjęcie  uchwały  jest  zasadne.

Następnie  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4 członków , przy  0  wstrzymujących  się  i 0 przeciwnych.

ad. 18

W  sprawach  różnych  Przewodniczący  Komisji  przypomniał  o   wyznaczonym   terminie  kontroli

zgodnym   z  planem  kontroli   Komisji,  w  Poradni  Psychologiczno –Pedagogicznej  w  Mogilnie  w 

dniu   27 września br.

ad.19

Przewodniczący Komisji  podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                                                              Przewodniczący  Komisji 

 

                                                                                                                                 Krzysztof  Szarzyński

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2012-01-05 12:06:52
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2012-01-05 12:08:02
Ostatnia zmiana:2012-01-05 12:08:39
Ilość wyświetleń:316

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij