Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 15/2011

 

                                                          PROTOKÓŁ  Nr 15 /2011

                                Z   WSPÓLNEGO   POSIEDZENIA  KOMISJI  STAŁYCH 

                                                RADY POWIATU  W  MOGILNIE

                                                     z  dnia  8  grudnia  2011r.

 

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  Jan  Bartecki.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  15  członków  Komisji  stałych  Rady  Powiatu,  obecnych  wg  załącznika tj.   list  obecności  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

1.   Otwarcie.

2.   Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.   Dyskusja  i  opinie  Komisji  Rady Powiatu w  Mogilnie  w sprawie  uchwalenia budżetu 

      na  2012  rok.

4.   Zakończenie.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk

ad. 2 

Komisje  wspólne  jednogłośnie  przyjęły  porządek  posiedzenia.

ad.3

Przewodniczący  oddał  głos  Staroście  Tomaszowi  Barczakowi.

Starosta Tomasz Barczak omówił projekt budżetu na 2012 rok  z  projektem  uchwały,  przedstawiając  następujące  parametry,  dochody w  kwocie 53.674 897,00 zł, wydatki  w  kwocie  58. 131.347,00 zł. Deficyt  w  kwocie  4.456 450,00 zł  zostanie  pokryty  przychodami  pokrytymi  z  nadwyżki  budżetowej  z  lat  ubiegłych, z wolnych  środków  oraz  z  kredytu  bankowego. Przewidywane  zadłużenie  to  9, 11% .Po stronie  wydatków  najwięcej  środków  zostało  przeznaczonych   dla 

SP ZOZ – u ,następnie  na dokończenie  remontu  drogi  Mogilno -  Dąbrówka , oświatę – kontynuacja   budowy  warsztatów  szkolnych i  e- zdrowie. Przewidujemy  sprzedaż   starej  kotłowni  w  Strzelnie. Starosta  powiedział, że wcześniej  podjęte  działania  w  oświacie  przynoszą  teraz  rezultaty  i możemy  być  zadowoleni  z  bazy  jaką  posiadamy  po  przeprowadzonych  remontach. Priorytetem  jest  służba  zdrowia,  uznaliśmy  to  za  bardzo  ważne.  Zarząd  Powiatu  uważa,  że  przedstawiony   projekt   budżetu   po  stronie  dochodów  i  wydatków  jest realny  do  zrealizowania.

Przewodniczący  Komisji  Krzysztof  Szarzyński  powiedział, że  Zarząd  Powiatu   kierował  się  zasadą  aby  budżet  był  zrównoważony, ale  czy  w  porównaniu  z  rokiem  ubiegłym,  dochody   i  wydatki  wzrosły ? -  czy   zaplanowane   dochody     realne  do  wykonania?

Skarbnik  Powiatu  Karina  Kostyra   odpowiedziała,  że  powinny  być  podobne, że  plan  realny.

Przewodniczący  Komisji  Krzysztof  Szarzyński  pytał, co  z  bezpieczeństwem  publicznym, czy  znajdą  się  środki  na podwyżki  dla  strażaków ?

Starosta  Tomasz  Barczak, odpowiedział, że budżet  dla PPSP przekazuje nam  Wojewoda i my nie  mamy  żadnego  wpływu, ponieważ  jest  to  zadanie  rządowe,  wiemy, że   strażacy  od  dłuższego  czasu   nie  mieli   podwyżek  i  nie  dziwi  nas   rozgoryczenie, że  w naszym  kraju  dzieli  się   służby  na  grupy.

Przewodniczący  Komisji  Krzysztof  Szarzyński  powiedział, że jeśli  chodzi  o  służbę  zdrowia,  to uważa, że  wykonamy  niezbędne  inwestycje  dla  poprawy  bezpieczeństwa  mieszkańców.

Członek  Komisji  Witold  Pochylski  zapytał,  jak  wygląda  sprzedaż  budynku  po  byłych  warsztatach  szkolnych?

Starosta  Tomasz  Barczak  odpowiedział, że  przewidziane    do  sprzedaży  na 2013 rok, ponieważ  należy  wykonać   ich  aktualną  wycenę.  

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak  stwierdził, że  wycena  jest  ważna  6 – miesięcy, następnie  pytał, kiedy przewidziana jest  zakończenie  modernizacji  budynku   na  potrzeby  Przychodni  w  Strzelnie?

Starosta  Tomasz  Barczak, odpowiedział, że  kwiecień  - maj w 2012 roku.

Członek Komisji  Bartosz  Nowacki, powiedział, że  chciał  podziękować  za  ujęcie  w  budżecie Powiatu  dokończenie  drogi  Mogilno – Dąbrówka, ale  jednocześnie  zapytał, czy  nie  można  by  uwzględnić  projektu  na  wykonanie   i  położenie   chodnika   przy  tej  drodze?

Starosta  Tomasz  Barczak powiedział, że  w  tym  budżecie  możemy  jedynie  uwzględnić  wykonanie  projektu, natomiast  położenie  1,5 km chodnika  jest  dużym  wydatkiem  i  na razie  nie  planujemy.

Przewodniczący  Komisji  Krzysztof  Szarzyński  pytał, kiedy   i  gdzie   przewiduje  się  przeniesienie  dyrekcji  SP ZOZ  do  Strzelna?

Starosta  Tomasz  Barczak  odpowiedział, że  dziś  by  się  nie  odważył tak  dalekowzrocznie  patrzeć   i podejmować   decyzje przy  obecnej  sytuacji  w  kraju.

Członek  Komisji  Przemysław  Zowczak   stwierdził, że niepokoją  go  bardzo  małe  nakłady  na  powierzchniowe  utrzymanie  dróg, czy  można  liczyć  na  drogę  w  kierunku na  Ciechrz?

Starosta  Tomasz  Barczak,  powiedział  - bez  odpowiedzi!

Członek  Komisji  Witold  Pochylski  powiedział, że  zauważył wzrost  wydatków    w  dziale  - specjalne  ośrodki?

Skarbnik  Karina  Kostyra  odpowiedziała, że  to  jest  realizacja nowej  ustawy  i  zadania -  rodziny  zastępcze.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Jan  Bartecki  zapytał  o ile  wzrosną  wydatki  na  utrzymanie  Rady  Powiatu? -  czy  diety  pozostają  na  tym samym  poziomie?-  czy  Zarząd  Powiatu  podjął  ten  temat?

Członek  Komisji  Witold  Pochylski pytał, czy nie ma  szans  na podniesienie  diet?

Starosta  Tomasz  Barczak,  odpowiedział,  nie   mieliśmy    tego na  uwadze,  ponieważ  uznaliśmy, że  w  SPZOZ –ie zwalnia  się  ludzi i  nie  braliśmy tego  pod  uwagę.

Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie, kto  jest  za propozycją  podwyżki  diet  w nowym  roku?

Za  głosowało  9 członków  Komisji  wspólnych, przy 2  przeciwnych   i  4  wstrzymujących  się.

Przewodniczący poinformował, że  na następną  sesję  zostanie  przygotowany  projekt uchwały  w  sprawie   propozycji  zmiany   diet.

Skarbnik  Karina  Kostyra omówiła  Wieloletnią  Prognozę  Finansową  Powiatu na lata  2012 -2019, jednocześnie  dodając, że  zwiększa  się  budżet  na  stypendia  dla  uczniów  oraz  planuje  się  środki  na   program  e- zdrowie.

Następnie  Przewodniczący  poddał  projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia   budżetu  na  2012 rok.

Komisja  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia:

Za  głosowało  3  członków  Komisji, przy  0 przeciwnych i  3  wstrzymujących  się.

 

Komisja  Rewizyjna  :

Za  głosowało  3  członków  Komisji, przy  0 przeciwnych i  1  wstrzymującym  się.

 

Komisja  Bezpieczeństwa  i Infrastruktury :

Za  głosowało  5  członków  Komisji, przy  0 przeciwnych i  1  wstrzymującym  się.(nieobecny Wojciech  Baran)

 

Komisja  Gospodarki i  Finansów:

Za  głosowało  3  członków  Komisji, przy  0 przeciwnych i  1  wstrzymującym  się.

ad. 4

Przewodniczący Rady   podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                              Przewodniczący

 Rady  Powiatu

 

                                                                                               Jan  Bartecki 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2012-01-05 10:35:41
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2012-01-05 10:38:59
Ostatnia zmiana:2012-01-05 10:39:23
Ilość wyświetleń:279

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij