Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr13/2011

 

PROTOKÓŁ  Nr  13/11

                 Z POSIEDZENIA   KOMISJI  BEZPIECZEŃSTWA  I  INFRASTRUKTURY

                                      RADY   POWIATU  W  MOGILNIE

                                             w  dniu   25 października  2011r.

             w  Państwowym  Powiatowym  Inspektoracie  Sanitarnym  w Mogilnie

 

 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący  Komisji  Rafał  Woźniak.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  6  członków  Komisji,  obecnych  wg  listy  obecności  załącznika  do  protokołu, czyli kworum  do podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.       Przyjęcie protokołu  z ostatniego  posiedzenia.

4.       Zapoznanie  się  z  oceną bezpieczeństwa  sanitarnego  w  Powiecie  Mogileńskim za I półrocze  2011r.  oraz  siedzibą  Państwowego   Powiatowego   Inspektora  Sanitarnego   w Mogilnie.

 1. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego w roku szkolnym 2010/2011.
 2. Przedstawienie informacji z działalności Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach w 2011r.
 3. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 4. Przedstawienie  projektu  uchwały  Rady Powiatu w  Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.
 5. Przedstawienie  projektu  uchwały  Rady Powiatu w  Mogilnie   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018.
 6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2012 rok środków finansowych na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – poddziałanie 6.1.2 „Nowa jakość usług rynku pracy w powiecie mogileńskim  – 2011”.
 7. Przedstawienie  projektu  uchwały  w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
 8. Przedstawienie  projektu  uchwały  w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 9. Przedstawienie  projektu  uchwały   w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Mogileńskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 10. Przedstawienie  projektu  uchwały  w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Mogileńskiego na inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 11.  Zakończenie.

 

ad. 2

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  porządek  posiedzenia.

ad. 3

Komisja  jednogłośnie  przyjęła  protokół z ostatniego posiedzenia.

ad. 4

Powiatowy Inspektor  Sanitarny  Urszula  Piwek -   Brejecka powitała przybyłych  członków  Komisji  na  posiedzeniu  w  Państwowym  Powiatowym  Inspektoracie  Sanitarnym  w Mogilnie i  przedstawiła 

ocenę bezpieczeństwa  sanitarnego  w  Powiecie  Mogileńskim za I półrocze  2011r.( załącznik  do  protokołu)  oraz  zaznajomiła   gości  z   siedzibą  Państwowego   Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego   w Mogilnie.

 

ad. 5

Przewodniczący Komisji   poprosił  Naczelnika Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i  Sportu Andrzeja Konieczkę  o przedstawienie  informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego w roku szkolnym 2010/2011.

Naczelnik  Andrzej Konieczka  przedstawił  analizę  naboru  do  szkół  ponadgimnazjalnych Powiatu   w roku szkolnym 2010/2011.Powiedział, że  możemy  się  pochwalić  III miejscem w  województwie  pod  względem  zdawalności matur  w  naszych  szkołach,  natomiast  jeśli  chodzi  o  szkoły  zawodowe  to    najlepsze  w  województwie  pod  względem  zdawalności. Do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych  prowadzonych  przez  Powiat Mogileński  przyjęto 662 uczniów z czego  z  poza  naszego  Powiatu  przyjęto  63.  Z  analizy  wynika, że   w  trakcie  roku  szkolnego ubyło   25 uczniów, a przybyło 7 uczniów  nauczania indywidualnego, natomiast pocieszający  jest fakt, że  zmniejsza  się  liczba  absolwentów  gimnazjów  Powiatu  kontynuujących  naukę  poza  Powiatem  Mogileńskim. Uznać    należy za dobry  stan techniczny i funkcjonalność  budynków  oświatowych  oraz  urządzeń  sportowo – rekreacyjnych,  a  także  wyposażenie w  sprzęt  szkolny  i  pomoce  dydaktyczne. W  ostatnim  roku zostało  zrealizowanych  i  wykonanych  wiele  różnych większych i  mniejszych  zadań  inwestycyjnych; modernizacji sieci  kanalizacyjnej i  drogi, przebudowy boiska, adaptacji  poddasza pomieszczeń  oraz  bieżących  remontów  sal  lekcyjnych.  Ponadto  Naczelnik  poinformował, że  został  rozstrzygnięty  przetarg  na  zaprojektowanie  i  wybudowanie Warsztatów  Szkolnych  przy  ZSZ  w  Strzelnie, jest  wdrażany  program naprawczy  w  ZSZ  w  Strzelnie, ponadto  odbyły  się  kontrole  zewnętrzne  NIK, Rzecznika  Praw  Dziecka, możemy  powiedzieć, że  nie  było  większych  uwag. Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad. 6

Przewodniczący  poprosił  Dyrektora  Dariusza  Chudzińskiego  o  przedstawienie informacji z działalności Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach w 2011r.

Dyrektor  Dariusz  Chudziński  poinformował, że  obecnie  w  Domu  Pomocy  Społecznej w Siemionkach  mieszka   98 kobiet przewlekle  i psychicznie chorych, jest  zapotrzebowanie na taką opiekę  i lista  oczekujących rośnie.  DPS  po modernizacji i kompleksowym remoncie  spełnia  nowoczesne warunki. Pomieszczenia do terapii i rehabilitacji wyposażone są  w specjalistyczny sprzęt, budynki oraz ich otoczenie pozbawione jest  barier architektonicznych. Wszystkie ogólno dostępne pomieszczenia wyposażone są w system przyzywowo - alarmowy oraz  alarmowo – przeciwpożarowy. W ostatnim czasie przeprowadzono  w  naszym  Domu  różne kontrole  dotyczące  spraw  bezpieczeństwa, sanitarnych,  wydatkowania  środków   finansowych i dotacji. Nasze  mieszkanki    aktywnie uczestniczą  w  bardzo  różnych  okolicznych  imprezach, odwiedzane    przez  młodzież  różnych  szkół. Dyrektor poinformował,  także    że  uporządkowaniem    miejsca  pochówku, tj. 90  kwater  i  wybudowaniem  tablicy  na  cmentarza  zajmie  się  Stowarzyszenie,  ponieważ  nie  było  innej  dotąd  możliwości    zajęcia  się   tym  miejscem oprócz  skoszenia  trawy i  odchwaszczenia. Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad.7

Sekretarz  Stefan Łukomski  odczytał  przesłaną  przez  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  i  Starostę  Mogileńskiego  informację o złożonych oświadczeniach  majątkowych radnych  Powiatu, członków  Zarządu i  kierowników  jednostek. Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad.8

Przewodniczący  Komisji  przedstawił  projekt  uchwały  Rady Powiatu w  Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r. Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad.9

Przewodniczący   następnie przedstawił projekt  uchwały  Rady Powiatu w  Mogilnie  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2011–2018. Komisja  nie  wniosła  uwag.

 

 ad.10

Przewodniczący  przedstawił   projekt  uchwały  w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2012 rok środków finansowych na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – poddziałanie 6.1.2 „Nowa jakość usług rynku pracy w powiecie mogileńskim  – 2011. Komisja  nie  wniosła  uwag

ad. 11

Przewodniczący  przedstawił   projekt  uchwały  w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad.12

Sekretarz  Stefan  Łukomski  przedstawił   projekt  uchwały  w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jednocześnie  zaznaczył, że  wcześniej   Powiat  przystąpił do  Związku  Powiatów, natomiast  teraz  należy  przyjąć  statut,  który  jest  niezbędny aby można  wystąpić  za  pośrednictwem  Wojewody o  rejestrację  związku. Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad. 13

Następnie  Sekretarz przedstawił   projekt  uchwały   w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Mogileńskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dodał, że na  reprezentantów  ustala  się  Starostę  Mogileńskiego  i  Geodetę  Powiatowego. Komisja  nie  wniosła  uwag.

ad.14

Przewodniczący   przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Mogileńskiego na inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Projekt uchwały określa  zasady przyznawania   dotacji  celowych  z budżetu  Powiatu Mogileńskiego,  które  mają  na  celu  poprawę  stanu środowiska. Komisja nie wniosła  uwag.

ad. 15  

Przewodniczący Komisji  podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

 

                                                                                                                              Przewodniczący  Komisji 

 

                                                                                                                                       Rafał  Wożniak

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2012-01-04 11:37:04
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2012-01-04 11:37:54
Ostatnia zmiana:2012-01-04 11:38:29
Ilość wyświetleń:296

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij