Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

58/11 z dn.14.10.2011r.

PROTOKÓŁ Nr 58/11
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 14 listopada 2011r.

 

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał .
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2011.
5. Przedstawienie informacji finansowo – ekonomicznej SPZOZ w Mogilnie za  III kwartały 2011 roku.
6. Przedstawienie informacji o stanie dróg powiatowych oraz wykonaniu planu remontu i napraw w 2011 roku.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pt. Indywidualne zajęcia z obsługi pojazdów dla uczniów w ramach Projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - III” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
8. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.
9. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Głowna Księgowa Agnieszka Matecka – Stępień wyjaśniła, że zostało wysłanych siedem zapytań o cenę dotyczących przeprowadzenia badania sprawozdanie finansowego SPZOZ za 2011r. Odwrotnie pięć firm przesłało oferty.
Dwie oferty były w takiej samej cenie jednak zarząd jednogłośnie wybrał najkorzystniejszą ofertę, która oprócz  korzystnej ceny zawierała propozycje opracowania dodatkowych dokumentów analizy finansowej SPZOZ, tj. Jadwiga Nawrot Biuro Usług Księgowych „EWELINA” z Inowrocławia.

Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2011.
Zarząd postanowił powyższe przekazać pod obrady Rady Powiatu.
 
ad.5
Głowna Księgowa Agnieszka Matecka – Stępień przedstawiła informacje finansowo – ekonomiczną SPZOZ w Mogilnie za  III kwartały 2011 roku.
Zarząd postanowił powyższe przekazać pod obrady Rady Powiatu.

ad.6
Dyrektor ZDP w Mogilnie Piotr Ficer przedstawił informację o stanie dróg powiatowych oraz wykonaniu planu remontu i napraw w 2011 roku.
Zarząd postanowił powyższe przekazać pod obrady Rady Powiatu.

ad.7
Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Danuta Olejnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pt. Indywidualne zajęcia z obsługi pojazdów dla uczniów w ramach Projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - III” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 144/11.

ad.8
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 145/11.


ad.9
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    
 


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2011-11-23 11:39:37
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2012-01-05 12:28:41
Ostatnia zmiana:2012-01-05 12:29:30
Ilość wyświetleń:208

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij