Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

56/11 z dn.07.11.2011r.

PROTOKÓŁ Nr 56/11
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 7 listopada 2011r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał .
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pt. Zajęcia pozalekcyjne w ramach Projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - III” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pt. Zajęcia pozalekcyjne w ramach Projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - III” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zamówienia publicznego na usługę: Zajęcia pozalekcyjne w ramach Projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - III” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie  powierzenia Zespołowi Placówek Specjalnych w Szerzawach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego samochodu do przewozu osób.
8. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie  udzielenia Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie upoważnienia do zawarcia umowy na wykonanie projektu pt: „Opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Powiatu Mogileńskiego”.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.


ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Danuta Olejnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pt. Zajęcia pozalekcyjne w ramach Projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - III” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt. Zajęcia pozalekcyjne w ramach Projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - III” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w poszczególnych częściach przedmiotu zamówienia wybrano 137 wykonawców, którzy otrzymali 100 pkt w kryterium cena.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 134/11.

ad.5
Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Danuta Olejnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pt. Zajęcia pozalekcyjne w ramach Projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - III” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Unieważniono postępowanie w w.w. sprawie w następujących częściach: nr 3, nr 4, nr 9, nr 10, nr 11, nr 16, nr 17, nr 18, nr 20, nr 21. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ ceny złożonych ofert przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 135/11.

ad.6
Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Danuta Olejnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zamówienia publicznego na usługę: Zajęcia pozalekcyjne w ramach Projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - III” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku z unieważnieniem części w.w postępowania wszczęto kolejne w sprawie zamówienia publicznego na usługę: Zajęcia pozalekcyjne w ramach Projektu Pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - II” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w trybie przetargu nieograniczonego. Zatwierdzono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz powołano Komisję Przetargową.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 136/11.

ad.7
Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Danuta Olejnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia Zespołowi Placówek Specjalnych w Szerzawach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego samochodu do przewozu osób. Udzielono pełnomocnictwa dla Dyrektora oraz Głównego Księgowego Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach do przygotowania i przeprowadzenia w imieniu Powiatu Mogileńskiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego samochodu do przewozu osób (8 osób) w ramach  „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D pn. „Likwidacja barier transportowych w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach k/Mogilno”.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 137/11.


ad.8
Sekretarz Stefan Łukomski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie upoważnienia do zawarcia umowy na wykonanie projektu pt: „Opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Powiatu Mogileńskiego”.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 138/11.

ad.9
Sekretarz Stefan Łukomski przedstawił stan konsultacji z jednostkami organizacyjnymi i naczelnikami wydziałów Starostwa w sprawie opracowanej strategii powiatu.

Zarząd Powiatu po analizie zaproponował ujęcie w strategii konsolidacji oświaty poszczególnych gmin i powiatu.

ad.10
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2011-11-23 11:39:14
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2011-11-23 11:58:11
Ostatnia zmiana:2011-11-23 11:58:16
Ilość wyświetleń:340

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij