Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

55/11 z dn.04.11.2011r.

PROTOKÓŁ Nr 55/11
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 4 listopada 2011r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał .
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia harmonogramu planowanych działań restrukturyzacyjnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki  Zdrowotnej w Mogilnie.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Dyrektor SPZOZ Jerzy Kriger przedstawił zebranym przygotowany harmonogram działań restrukturyzacyjnych w SPZOZ, które stanowią załącznik do protokołu.

Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia harmonogramu planowanych działań restrukturyzacyjnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki  Zdrowotnej w Mogilnie.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 131/11.

ad.5
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Udzielono pełnomocnictwa Dyrektorowi oraz Głównej Księgowej Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach  do przygotowania i przeprowadzenia w imieniu Powiatu Mogileńskiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach, realizowanego w ramach  programu PFRON „Program wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach ”.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 132/11.

ad.6
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011r.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 133/11.

ad.7
1. Starosta Tomasz Barczak przedstawił zebranym protokół z kontroli przeprowadzonej w MOW w Strzelnie przez Komisje Rewizyjna, który stanowi załącznik do protokołu.

2. Referent Izabela Rogowska przedstawiła podział środków na zadania publiczne realizowane w 2012r., które stanowią załącznik do protokołu.
Wyjaśniła również, że na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu w Mogilnie zlecił w br. UKS „ORKA” realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą: „Organizacja wyjazdowych zajęć sportowych dla dzieci z gminy Mogilno w czasie wakacji letnich” realizowanego na podstawie umowy  przyznając dla Klubu dotację. Dotowany w złożonym sprawozdaniu z wykonania ww. zadania publicznego  przedstawił dowód finansowy z którego wynika, że wydatek zaliczony na poczet zadania został  poniesiony przez datą zawarcia umowy i otrzymania dotacji, a zatem nie może być brany do wartości zadania, na które dotacja została udzielona. Zgodnie z § 12 ust 1 zawartej umowy dotacja została niewykorzystana w terminie realizowania zadania publicznego i dotowany został zobowiązany przez Zarząd do zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji. Dotacja celowa jest przeznaczona na określony cel i powinna być wydatkowana w wyznaczonym terminie.

3. Skarbnik Powiatu Karina Kostyra przedstawiła zebranym wstępne założenia dotyczące zbiorczego zestawienia dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów do projektu uchwały budżetowej na 2012r. wraz z szacunkowymi dochodami w podziale na ważniejsze źródła pochodzenia jak również z podziałem wydatków wg. zadań.

ad. 8
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    
 


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2011-11-23 11:38:46
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2011-11-23 11:58:11
Ostatnia zmiana:2011-11-23 11:58:16
Ilość wyświetleń:233

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij