Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

53/11 z dn.21.10.2011r.

PROTOKÓŁ Nr 53/11
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 21 października 2011r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał .
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zamówienia publicznego na usługę: Zajęcia pozalekcyjne w ramach Projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - III” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011 r.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za III kwartały 2011r.
7. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Danuta Olejnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zamówienia publicznego na usługę: Zajęcia pozalekcyjne w ramach Projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - III” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uchwałą Nr XIII/60/11 z dnia 17 sierpnia 2011 r. Rada Powiatu w Mogilnie zatwierdziła do realizacji projekt pt. „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego -III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Prawidłowa realizacja projektu wymaga m.in. dokonania zakupu usług szkoleniowych.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego określonego w niniejszej uchwale, o wartości szacunkowej  poniżej 193 000 euro, prowadzone będzie na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) w trybie przetargu nieograniczonego.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 121/11.

ad.5
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2011 r.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 122/11.

ad.6
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za III kwartały 2011r. podstawę do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art.37 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 123/11.


ad.7
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak  podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
    

 


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2011-11-23 11:38:33
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2011-11-23 11:58:11
Ostatnia zmiana:2011-11-23 11:58:16
Ilość wyświetleń:187

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij